Straipsnio ID: 810978 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Jei atvaizdui ?ra?yti naudojate Microsoft Internet Explorer, jis pagal numatyt?j? nustatym? ?ra?omas kaip rastras (.bmp). Nesi?loma pasirinktis ?ra?yti atvaizd? ne su .bmp, o su kitokiu pl?tiniu. Taip atsitinka net tada, kai atvaizdas naudoja kit? format? (pvz., .gif arba .jpeg).

Pavyzd?iui, kai de?iniuoju pel?s mygtuku spustelite svetain?je esant? atvaizd?, tada spustelite?ra?yti paveiksl?l? kaip, failo vardas, rodomas lauke Failo vardas, bus Be pavadinimo, o failo tipas, rodomas lauke ?ra?omo failo tipas, ? Rastras (*.bmp).

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka, jei ? kietojo disko aplank? SystemRoot\atsisi?sti programiniai failai atsisiun?iamas pa?eistas programinis failas (pvz., ActiveX ar Java objektas)

SPRENDIMAS

Jei norite atlikti trik?i? diagnostik? ir i?spr?sti ?i? problem?, i?valykite laikin? interneto fail? aplanko turin?, tada atsisi?st? programini? fail? aplanke panaikinkite failus, pa?ym?tus kaip Ne?inomas arba Sugadintas. Nor?dami tai atlikti:
 1. Paleiskite Internet Explorer (jei dar nepaleista).
 2. I?valykite laikin? interneto fail? aplanko turin?. Nor?dami tai atlikti:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Bendra.
  3. Aplanke Laikini interneto failai spustel?kite Naikinti failus.
  4. Paklausti, ar norite naikinti visus laikinus interneto failus, spustel?kite Gerai.
 3. I? kietojo disko atsisi?st? programini? fail? aplanko pa?alinkite failus, pa?ym?tus Ne?inomas arba Sugadintas. Nor?dami tai atlikti:
  1. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Bendra.
  3. Aplanke Laikini interneto failai spustel?kite Parametrai.
  4. Spustel?kite Per?i?r?ti objektus.

   Programini? fail?, kuriuos atsisiunt?te ? kietojo disko aplank? SystemRoot\atsisi?sti programiniai failai, s?ra?as bus rodomas lange Atsisi?sti programiniai failai.
  5. Stulpelyje B?sena pa?ym?kite failus, pa?ym?tus kaip Ne?inomas arba Sugadintas. Pa?alinkite ?iuos failus. Nor?dami tai atlikti, de?iniuoju pal?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite ?alinti.
  6. Pra?omi patvirtinti, kad norite ?alinti, spustel?kite Taip.
  7. U?darykite lang? Atsisi?sti programiniai failai, tada du kartus spustel?kite Gerai.
 4. ?ra?ykite atvaizd? ? Internet Explorer, kad gal?tum?te patikrinti, ar problema i?spr?sta.

  Jei pa?alinus visus atsisi?stus programinius failus, pa?ym?tus kaip Ne?inomas arba Sugadintas, problemos i?spr?sti nepavyksta, pam?ginkite pa?alinti kitus s?ra?e esan?ius atsisi?stus failus.

  Pastaba: Prireikus i? atsisi?st? programini? fail? aplanko pa?alinto failo, b?site klausiami, ar norite atsisi?sti fail? ? kiet?j? disk?, ? Internet Explorer.
Jei atlikus ?iuos veiksmus, problemos i?spr?sti nepavyks, laikin? interneto fail? aplank? perkelkite ? kit? viet?. Jei norite perkelti aplank?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Internet Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Interneto pasirinktys.
 3. Skirtuke Bendra, srityje Laikini interneto failai spustel?kite Parametrai.
 4. Spustel?kite Perkelti aplank?.
 5. Dialogo lange Ie?koti aplanko pasirinkite nauj? aplanko viet?, tada spustel?kite Gerai.
 6. Spustel?kite Gerai, jei norite u?daryti dialogo lang? Parametrai.
 7. Gav? ?? ?sp?jam?j? prane?im?, spustel?kite Taip:
  Windows jus i?registruos, kad b?t? galima perkelti laikinus interneto failus.
  Ar norite t?sti?
  (Visi kiti pakeitimai ?ra?yti.)
  Windows automati?kai i?registruos jus i? kompiuterio.
 8. V?l u?siregistruokite kompiuteryje.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti pana?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
260650 Internet Explorer negali ?ra?yti grafini? fail? tinkamu formatu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
250747 Paspaudus de?in?j? pel?s klavi?? ir pasirinkus ??ra?yti paveiksl?l? kaip?, atvaizdas ne?ra?omas su tinkamu pl?tiniu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 810978 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. vasario 5 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
KB810978

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com