Identifikator ?lanka: 810892 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se Windows XP aktivira pomo?u ?ifre proizvoda koja se razlikuje od one koju ste koristili kada ste instalirali Windows XP.

RE?ENJE

Jedinstvenu ?ifru proizvoda morate uneti kada instalirate Windows XP ili kada ga aktivirate. Ako Windows XP instalirate na drugom ra?unaru koriste?i originalni CD, a zatim kupite drugu kopiju operativnog sistema Windows XP ili drugu licencu, morate da promenite ?ifru proizvoda da biste mogli da aktivirate proizvod. Da biste izmenili ?ifru proizvoda u vreme aktivacije, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavke Pribor i Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Aktiviraj Windows.
  2. Izaberite opciju Da, ?elim da telefoniram predstavniku korisni?ke slu?be da bih aktivirao Windows i kliknite na dugme Dalje.
  3. Izaberite stavku Promeni ?ifru proizvoda, otkucajte novu ?ifru proizvoda i kliknite na dugme A?uriraj.
  4. Izaberite stavku Telefoniraj i sledite uputstva na ekranu da biste dovr?ili proces aktivacije.

DODATNE INFORMACIJE

Aktivacija proizvoda proverava da li su ?ifra softverskog proizvoda ili identifikacija proizvoda (koja se zahteva kao deo instalacije proizvoda) upotrebljene na vi?e ra?unara nego ?to je dozvoljeno softverskom licencom. Aktivacije koje koriste istu ?ifru proizvoda na istom ra?unaru su neograni?ene. Aktivacija proizvoda ote?ava pirateriju jer ograni?ava koliko puta je mogu?e aktivirati jednu ?ifru proizvoda na razli?itim ra?unarima.

Vi?e informacija o aktiviranju Windows proizvoda potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

Napomena Dodatnu licencu za maloprodajnu verziju operativnog sistema Windows XP mo?ete da dobijete i tako ?to ?ete pozvati broj (877) 426-6010 (samo u SAD).

Za dodatne informacije o aktiviranju Windows proizvoda kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
302806 Opis aktivacije Microsoft proizvoda

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810892 - Poslednji pregled: 6. maj 2010. - Revizija: 4.5
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc KB810892

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com