Straipsnio ID: 810892 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip aktyvinti ?Windows XP? naudojant produkto kod?, kuris skiriasi nuo kodo, naudoto diegiant ?Windows XP?.

SPRENDIMAS

J?s turite ?vesti unikal? produkto kod?, kai diegiate ?Windows XP? program? arba kai j? aktyvinate. Jeigu diegiate ?Windows XP? ? antr? kompiuter? naudodami original? CD disk?, o v?liau nusiperkate antr? ?Windows XP? kopij? arba licencij?, turite pakeisti produkto kod? prie? aktyvindami produkt?. Nor?dami keisti produkto kod? aktyvinimo metu, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, pereikite prie Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai ir spustel?kite Aktyvinti ?Windows?.
  2. Spustel?kite Taip, noriu skambinti klient? aptarnavimo skyriaus atstovui ir aktyvinti sistem? ?Windows?, tada spustel?kite Pirmyn.
  3. Spustel?kite Keisti produkto kod?, ?veskite nauj? produkto kod?, tada spustel?kite Naujinti.
  4. Spustel?kite Telefonu, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir atlikite aktyvinim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Produkto aktyvinimas patikrina, ar programin?s ?rangos produkto kodas arba produkto identifikavimas (reikalinga kaip produkto diegimo dalis) n?ra naudojamas su daugiau kompiuteri?, nei leid?ia programin?s ?rangos licencija. Aktyvinimai, kurie naudoja t? pat? produkto kod? tame pa?iame kompiuteryje, yra neribojami. Produkto aktyvinimas u?kerta keli? autori? teisi? pa?eidimams, ribodamas produkto kodo aktyvinim? skai?i? skirtinguose kompiuteriuose.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? produkt? aktyvinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/activation.mspx

Pastaba Taip pat galite nusipirkti papildom? licencij? ma?meninei ?Windows XP? versijai paskambin? telefonu (877) 426 6010 (tik Jungtin?se Valstijose).

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? produkto aktyvinim?, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
302806 ?Microsoft? produkt? aktyvinimo apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 810892 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 6 d. - Per?i?ra: 4.5
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc KB810892

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com