Identifikator ?lanka: 810881 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da otvorite fasciklu u operativnom sistemu Microsoft Windows XP, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u kojoj Fascikla predstavlja ime fascikle koju ne mo?ete da otvorite:
Fascikla nije dostupna. Pristup nije dozvoljen.

Napomena Ako trenutno koristite sistem Windows 7 ili Windows Vista, pro?itajte slede?i ?lanak na Microsoft Veb lokaciji:

Za Windows 7Kako da otvorim datoteku ako dobijam poruku o zabranjenom pristupu?

Za Windows VistaRe?avanje problema ?Pristup nije dozvoljen? prilikom otvaranja datoteka ili fascikli 

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako je fascikla koju ne mo?ete da otvorite kreirana na sistemskom volumenu NTFS datoteke u prethodnoj instalaciji operativnog sistema Windows, a zatim je instaliran Windows XP. Do ovog problema mo?e do?i iako ste uneli ispravno korisni?ko ime i lozinku. Do ovog problema dolazi zbog toga ?to je promenjen bezbednosni ID korisnika. Iako koristite isto korisni?ko ime i lozinku, va? bezbednosni ID vi?e nije isti kao bezbednosni ID vlasnika fascikle koju ne mo?ete da otvorite.

Na primer, iako koristite isto korisni?ko ime i lozinku, mo?da vam vi?e ne?e biti dozvoljeno da otvorite fasciklu kada izvr?ite slede?e korake:
 1. Pre instalacije operativnog sistema Windows XP Professional promenili ste stvarnu ili odredi?nu lokaciju fascikle ?Moji dokumenti? tako da se ona sada nalazi na drugom volumenu.
 2. Formatirali ste primarnu particiju.
 3. Instalirali ste Windows XP Professional.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, morate isklju?iti jednostavno deljenje datoteka, a zatim preuzeti vlasni?tvo nad fasciklom:
 1. Isklju?ite jednostavno deljenje datoteka:
  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle, a zatim izaberite karticu Prikaz.
  3. U okviru Vi?e opcija za postavke opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi jednostavno deljenje datoteka (preporu?uje se), a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu nad kojom ?elite da preuzmete vlasni?tvo, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme U redu u poruci Bezbednost, ako se ona pojavi.
 4. Izaberite stavku Vi?e opcija, a zatim izaberite karticu Vlasnik.
 5. Na listi Ime kliknite na svoje korisni?ko ime, izaberite stavku Administrator ako ste prijavljeni kao administrator ili izaberite grupu Administratori.

  Ako ?elite da preuzmete vlasni?tvo nad sadr?ajem te fascikle, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni vlasnika potkontejnera i objekata.
 6. Kliknite na dugme U redu.

  Mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci u kojoj Fascikla predstavlja ime fascikle nad kojom ?elite da preuzmete vlasni?tvo:
  Nemate dozvolu da ?itate sadr?aj direktorijuma Fascikla. ?elite li da zamenite dozvole direktorijuma sa dozvolama koje ?e vam pru?iti punu kontrolu? Sve dozvole ?e biti zamenjene ako kliknete na dugme ?Da?.
 7. Kliknite na dugme Da.
 8. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo primenite ?eljene dozvole i bezbednosne postavke za fasciklu i njen sadr?aj.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o dozvolama za datoteke i fascikle kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
161275 Interakcija bezbednosti datoteka i fascikli na NTFS volumenima
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 810881 - Poslednji pregled: 27. jun 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com