Straipsnio ID: 810881 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Microsoft Windows XP bandydami atidaryti aplank?, galite gauti toliau nurodyt? klaidos prane?im?, kur Aplankas yra aplanko, kurio negalite atidaryti, pavadinimas:
Aplankas nepasiekiamas. Prieiga nesuteikta.

Pastaba. Jei ?iuo metu naudojate ?Windows 7? arba ?Windows Vista?, ?r. toliau pateikt? ?Microsoft? svetain?s straipsn?.

Skirta ?Windows 7?Kaip atidaryti fail?, jei gaunamas prane?imas ?Prieiga u?drausta??

Skirta "Windows Vista"?Prieiga u?drausta? trikties atidarant failus ar aplankus ?alinimas 

Prie?astis

Problema gali atsirasti, jei aplankas, kurio negalite atidaryti, buvo sukurtas NTFS fail? sistemos tome naudojant ankstesnius Windows diegimus, o v?liau buvo ?diegtas Windows XP. Nors ?ved?te teising? vartotojo vard? ir slapta?od?, problema vis tiek gali atsirasti. Problema atsiranda tod?l, kad buvo pakeistas vartotojo saugos ID. Nors naudojate t? pat? vartotojo vard? ir slapta?od?, j?s? saugos ID nebeatitinka aplanko, kurio negalite atidaryti, savininko saugos ID.

Pavyzd?iui, nors naudojate t? pat? vartotojo vard? ir slapta?od?, galite nebetur?ti teis?s atidaryti aplanko, jei atlikote tokius veiksmus:
 1. Prie? diegdami Windows XP, pakeit?te aplanko Mano dokumentai esam? arba paskirties viet? ? kit? tom?.
 2. Formatavote pirmin? skaidin?.
 3. ?dieg?te Windows XP Professional.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite i?jungti paprast? bendr? fail? naudojim? ir perimti savo nuosavyb?n aplank?:
 1. Nor?dami i?jungti paprast? bendr? fail? naudojim?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
  2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys, tada spustel?kite skirtuk? Rodymas.
  3. Dalyje Papildomi parametrai spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Naudoti paprast? bendr? fail? naudojim? (rekomenduojama), tada spustel?kite Gerai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, kur? norite perimti nuosavyb?n, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada saugos prane?ime, jei jis pasirodo, spustel?kite Gerai.
 4. Spustel?kite I?samiau, tada spustel?kite skirtuk? Savininkas.
 5. S?ra?e Vardas spustel?kite savo vartotojo vard?. Jei esate ??j?s kaip administratorius, spustel?kite Administratorius arba spustel?kite grup? Administratoriai.

  Jei norite perimti savo nuosavyb?n ?io aplanko turin?, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Keisti antrini? konteineri? ir objekt? savinink?.
 6. Spustel?kite Gerai.

  Galite gauti toliau nurodyt? klaidos prane?im?, kur Aplankas yra norimo paimti nuosavyb?n aplanko pavadinimas.
  J?s neturite leidimo skaityti katalogo Aplankas turinio. Ar norite vietoje esam? teisi? ? katalog? suteikti visas teises? Visos teis?s bus pakeistos jums paspaudus mygtuk? Taip.
 7. Spustel?kite Taip.
 8. Spustel?kite Gerai ir i? naujo pritaikykite teises ir saugos parametrus, kuriuos nor?tum?te taikyti aplankui ir jo turiniui.

Daugiau informacijos

Jei norite gauti papildomos informacijos apie teises ? fail? ir aplank?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
161275 Fail? ir aplank? saugos s?veika NTFS tomuose (gali b?ti angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 810881 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 2.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbacwsurvey kberrmsg kbprb kbfix KB810881

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com