ทำอย่างไร Recycle Bin จึงจะปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อปใน Windows Vista หรือใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 810869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

Fix this problem
Microsoft Fix it 50210
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

หมายเหตุ
ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ขั้นตอนต่อไป
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ วิธีแก้ไขปัญหา

คำอธิบายลักษณะปัญหา

Recycle Bin ไม่ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปใน Windows Vista หรือ Windows XP ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้ Recycle Bin เพื่อทำงานต่างๆ เช่น เรียกคืนแฟ้มที่ถูกลบทิ้ง บทความนี้จะช่วยคุณนำ Recycle Bin กลับมาอีกครั้ง

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก Appearance and Personalization คลิก Personalization แล้วคลิก Change desktop icons
 3. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย Recycle Bin แล้วคลิก OK
ขั้นตอนต่อไป
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คุณอาจลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "วิธีแก้ไขปัญหา"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows XP ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ใช้โปรแกรมที่ลบ Recycle Bin ออกไปเพื่อนำ Recycle Bin กลับมา


หมายเหตุ หากคุณใช้โปรแกรม TweakUI เพื่อซ่อน Recycle Bin ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำ Recycle Bin กลับมาที่เดสก์ท็อป หากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรม TweakUI โปรดดูวิธีที่ 2 หรือ วิธีที่ 3

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 2. หากคุณใช้เมนูเริ่มแบบมาตรฐานของ Windows XP
  1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่ค่า DWORD ของรีจิสทรีต่อไปนี้ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง (อรรถประโยชน์ TweakUI ตั้งค่านี้เป็น 1 เพื่อซ่อนไอคอนถังรีไซเคิล)
  หากคุณใช้เมนูเริ่มแบบคลาสลิกของ Windows XP
  1. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่ค่า DWORD ของรีจิสทรีต่อไปนี้ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 0 และคลิก ตกลง (อรรถประโยชน์ TweakUI ตั้งค่านี้เป็น 1 เพื่อซ่อนไอคอนถังรีไซเคิล)
 3. คลิก ออก เพื่อออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ขั้นตอนต่อไป
 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "วิธีแก้ไขปัญหา"

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรีเพื่อคืนค่าถังรีไซเคิล


หมายเหตุ หากผู้ดูแลระบบใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มเพื่อซ่อน Recycle Bin (หรือ "ไอคอนทั้งหมด") บนเดสก์ท็อป โปรดดูวิธีที่ 3

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีเพื่อทำให้ไอคอน ถังรีไซเคิล ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนเดสก์ท็อป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง Open ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. คลิกขวาที่รีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 5. พิมพ์ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} แล้วกด ENTER
 6. คลิกคีย์ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} ใหม่ที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 5
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่รายการ (ค่าเริ่มต้น)
 8. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขสตริง ให้พิมพ์ ถังรีไซเคิล ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 9. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
ขั้นตอนต่อไป
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "วิธีแก้ไขปัญหา"

วิธีที่ 3: ใช้ 'ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม' เพื่อคืนค่าถังรีไซเคิล

หากผู้ดูแลระบบใช้การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' เพื่อซ่อนถังรีไซเคิลหรือ "ไอคอนทั้งหมด" บนเดสก์ท็อป คุณอาจจะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อคืนค่าถังรีไซเคิล ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ 'ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม' (GPEDIT.msc) หรือเอาข้อมูลรีจิสทรีสำหรับถังรีไซเคิล (ที่สร้างโดย 'ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม') ออกด้วยตนเองได้ เพื่อคืนค่าไอคอน ถังรีไซเคิล ไปยังเดสก์ท็อป

หมายเหตุ ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับ Windows XP Professional เท่านั้น หากระบบปฏิบัติการของคุณไม่ใช่ Windows XP Professional คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "วิธีแก้ไขปัญหา"

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 • เมื่อต้องการใช้ 'ตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม' เพื่อกู้คืนถังรีไซเคิล:
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ GPEDIT.MSC ในช่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
  2. ภายใต้ การกำหนดค่าผู้ใช้ คลิก แม่แบบการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ เดสก์ท็อป
  3. คลิกสองครั้งที่ เอาไอคอนถังรีไซเคิลออกจากเดสก์ท็อป
  4. คลิกแท็บ การตั้งค่า คลิก ไม่ได้กำหนดค่า และคลิก ตกลง
 • เมื่อต้องการใช้ Registry Editor เพื่อคืนค่าถังรีไซเคิล:
  1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์regedit แล้วคลิก ตกลง
  2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. คลิกรีจิสทรีคีย์ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกค่า DWORD ของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. ที่เมนู แก้ไข คลิก ลบ และคลิก ใช่
  5. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
ขั้นตอนต่อไป
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข ถือว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในบทความนี้ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถลองใช้ขั้นตอนในหัวข้อ "วิธีแก้ไขปัญหา"

การแก้ปัญหา

หากคุณไม่สามารถคืนค่าถังรีไซเคิลโดยใช้วิธีแก้ไขที่ระบุไว้ในบทความนี้ ให้แก้ไขปัญหานี้โดยการสร้างทางลัดไปยังถังรีไซเคิล:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 3. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ (แนะนำ)
 4. คลิก ใช่ เมื่อคุณได้รับข้อความเตือน แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโฟลเดอร์
 5. คลิก โฟลเดอร์ บนแถบเครื่องมือ

  หมายเหตุ หาก โฟลเดอร์ ไม่ปรากฏอยู่บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง แล้วคลิก ปุ่มมาตรฐาน
 6. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ภายใต้โฟลเดอร์ ให้ค้นหาโฟลเดอร์ Recycle Bin แล้วลากโฟลเดอร์ Recycle Bin ไปไว้ที่เดสก์ท็อป
 7. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์
 8. คลิกแท็บ มุมมอง แล้วคลิกล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ (แนะนำ) คลิก OK
หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การสร้างไอคอนเดิมขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการคืนค่าคุณลักษณะส่วนใหญ่ของ Recycle Bin ซึ่งประกอบไปด้วย
 • ลบแฟ้มด้วยการลากแฟ้มนั้นไปยังไอคอน ถังรีไซเคิล ที่อยู่บนเดสก์ท็อป
 • เรียกแฟ้มที่คุณลบไปแล้วด้วยการคลิกสองครั้งที่ไอคอน ถังรีไซเคิล ที่อยู่บนเดสก์ท็อป คลิกขวาที่แฟ้มที่ต้องการเรียก แล้วคลิก คืนค่า
 • ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิลด้วยการคลิกขวาที่ไอคอน ถังรีไซเคิล ที่อยู่บนเดสก์ท็อป แล้วคลิก ล้างข้อมูลในถังรีไซเคิล
หมายเหตุ เมื่อคุณใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาคุณจะไม่สามารคลิกขวาที่ทางลัด Recycle Bin เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติถังรีไซเคิลได้ เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติของถังรีไซเคิล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกสองครั้งที่ทางลัด ถังรีไซเคิล ที่อยู่บนเดสก์ท็อป โฟลเดอร์ 'ถังรีไซเคิล' จะเปิดขึ้น
 2. ที่มุมบนซ้ายของโฟลเดอร์ Recycle Bin ให้คลิกขวาที่ไอคอน Recycle Bin แล้วคลิก Properties

หากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายสนับสนุน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้
 • มีการใช้โปรแกรมของบริษัทเพื่อซ่อนถังรีไซเคิล
 • มีการใช้โปรแกรม TweakUI เพื่อซ่อนถังรีไซเคิล
 • ข้อมูลรีจิสทรีสำหรับถังรีไซเคิลถูกลบออกไป
 • มีการใช้การตั้งค่า 'นโยบายกลุ่ม' เพื่อซ่อนถังรีไซเคิล

  หมายเหตุ Windows XP Home Edition ไม่รองรับ 'นโยบายกลุ่ม'

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานดูแลระบบทั่วไปใน Windows Vista ให้เข้าไปที่หน้าเว็บของ Microsoft Web ต่อไปนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 810869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com