"ข้อผิดพลาด 1328 Error applying patch to file C:\Program Files\Common Files\System\OLE DB\MSDAIPP.DLL" error message when you install Office 2000 SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 810028
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

When you install the Office 2000 Service Pack 3 (SP-3), you may receive the following error message:
Error 1328. Error applying patch to file C:\Program Files\Common Files\System\OLE DB\MSDAIPP.DLL. It has probably been updated by other means, and can no longer be modified by this patch. For more information contact your patch vendor.

สาเหตุ

This problem may occur if all the following conditions exist:
 • Your computer is running Microsoft Windows 2000 with Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) installed.
 • You installed Office 2000, and then updated this installation to the Office 2000 Service Release 1a (SR-1a) Update.
 • You installed any of the post-Office 2000 SR-1a updates or security patches.
 • Windows Installer is version 1.11.2405.0.
หมายเหตุ:The MSdaipp.dll file that is installed by the Office 2000 SP-3 update is version 8.103.3521.0.

การแก้ไข

To resolve this problem, use any of the following methods:
 • When you receive the error message, clickละเว้น, and then continue with the Office 2000 SP-3 installation.
 • Upgrade to Windows Installer 2.0.For additional information about how to obtain the Windows Installer 2.0 upgrade, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  292539INFO: MSI: How to Obtain the Windows Installer Engine
 • Upgrade Windows 2000 to Windows 2000 Service Pack 3 (SP3).For additional information about how to obtain the Windows 2000 SP3 update, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
  269732How to Obtain the Windows Installer Package (Update.msi) for Windows

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 810028 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbupdateissue kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB810028 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:810028

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com