รูปแบบฟลอปปีดิสก์มาตรฐานที่สนับสนุน โดย MS-DOS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 75131 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยการใช้และ/หรือคำสั่ง DRIVPARM DRIVER.SYS ในแฟ้ม CONFIG.SYS คุณสามารถเลือกที่หลากหลายรูปแบบฟลอปปีดิสก์สำหรับใช้กับ MS-DOS ตารางด้านล่างนี้อธิบายรูปแบบฟลอปปีดิสก์มาตรฐานที่ได้รับการสนับสนุน โดย MS-DOS รุ่นต่าง ๆ และแสดงสวิทช์ที่ใช้สำหรับ DRIVER.SYS และ FORMAT.EXE

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางด้านล่างนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อความต่อไปนี้:
  Number of heads (sides)
  Number of cylinders (tracks)
  Number of sectors per track
  Total number of sectors
  Number of free sectors
  Number of sectors per cluster
  Total number of clusters
  Number of sectors per FAT (file allocation table)
  Number of FAT copies
  Number of root directory sectors
  Number of reserved sectors
  Number of hidden sectors
  Number of bytes per sector
  Number of bytes per cluster
  Number of root directory entries
  The media descriptor byte for each format
  What recording density was used to create the floppy disk
  Under what MS-DOS version this format was first supported
  What parameter to use with DRIVER.SYS for this format
  What parameter to use with FORMAT.EXE for this format
  Whether or not the changed-diskette line is supported
				

หมายเหตุ

 1. นอกจากนี้ยังสามารถใช้สวิตช์แสดงขึ้นสำหรับ DRIVER.SYS สำหรับ DRIVPARM ตัวอย่าง: บรรทัด "Device=C:\DOS\DRIVER.SYS /D:1 /F:9 /C" ในแฟ้ม CONFIG.SYS ระบุว่า ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ B เป็น 2.88-เมกะไบต์ (MB) 3.5 นิ้วไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ที่สนับสนุนบรรทัดแผ่นดิสก์ที่เปลี่ยนแปลง

  ตัวอย่าง: การบรรทัด " DRIVPARM = / /F:9 D:1 /C " ใน CONFIG.SYS แฟ้มระบุว่า ฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ B เป็นเมกะไบต์ 2.88 3.5 นิ้วฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ที่รองรับบรรทัดการเปลี่ยนแปลง

  ตัวอย่าง: รูปคำสั่ง "จัดรูปแบบ /F:720 b:" แบบความหนาสองหน้าสองอย่างแน่น 720 กิโลฟลอปปีดิสก์ ในเป็นเมกะ ไบต์ 1.44 เมกะ ไบต์ 2.88 3.5 นิ้วฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ หรือที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ B.
 2. แผนภูมิต่อไปนี้อ้างถึง "Clusters ในขณะที่ MS-DOS 5.0 และมีการอ้างอิง"การปันส่วนหน่วย"ในภายหลัง เงื่อนไขเหล่านี้สองเท่า และอธิบายโครงสร้างข้อมูลเดียวกัน
 3. รูปแบบหลาย ด้วยสวิตช์ DRIVER.SYS เดียวกันไม่มีข้อผิดพลาด
 4. รูปแบบหลายกับตัวอธิบายไบต์เดียวกันของสื่อไม่แสดงข้อผิดพลาด
 5. ไบต์การตัวระบุสื่อที่ถูกต้องสำหรับ MS-DOS แสดงด้านล่าง:
     Byte  Capacity  Media Size and Type
     ---------------------------------------------------
  
     F0   2.88 MB  3.5-inch, 2-sided, 36-sector
     F0   1.44 MB  3.5-inch, 2-sided, 18-sector
     F9   720K    3.5-inch, 2-sided, 9-sector
     F9   1.2 MB   5.25-inch, 2-sided, 15-sector
     FD   360K    5.25-inch, 2-sided, 9-sector
     FF   320K    5.25-inch, 2-sided, 8-sector
     FC   180K    5.25-inch, 1-sided, 9-sector
     FE   160K    5.25-inch, 1-sided, 8-sector
     FE   250K    8-inch, 1-sided, single-density
     FD   500K    8-inch, 2-sided, single-density
     FE   1.2 MB   8-inch, 2-sided, double-density
     F8   -----   Fixed disk
  						
 6. หมายเลขแทร็กและกระบอก zero-based ได้ ตัวอย่างเช่น 360 กิโล 5.25 นิ้วฟลอปปีดิสก์มีแทร็ก 40 หมายเลข 0 ถึง 39 ในทำนองเดียวกัน หมายเลขพนักงานและหมายเลขด้านได้นอกจากนี้ยัง zero-based ตัวอย่างเช่น 360 กิโล 5.25 นิ้วฟลอปปีดิสก์มีด้าน 0 และ 1 (ที่สอดคล้องกับ heads 0 และ 1) อย่างไรก็ตาม ภาคจะขึ้นอยู่กับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 360 กิโล 5.25 นิ้วฟลอปปีดิสก์มีเซกเตอร์ที่หมายเลข 1 ถึง 9

รูปแบบฟลอปปีดิสก์มาตรฐานที่สนับสนุน โดย MS-DOS

3.5 นิ้ว

กำลังการผลิตการจัดรูปแบบ 720 กิโลขนาด 1.44 เมกะไบต์ 2.88 MB

# of Heads (Sides)     2     2     2
# of Cyls (Tracks)    80    80    80
# of Sectors/Track     9    18    36
Total # of Sectors   1440   2880   5760
# of Free Sectors    1426   2847   5726
# Sectors/Cluster     2     1     2
Total # of Clusters   713   2847   2863
# Sectors/FAT       3     9     9
# of FAT Copies      2     2     2
# of Root Dir Sectors   7    14    15
# Reserved Sectors     1     1     1
# of Hidden Sectors    0     0     0
# of Bytes/Sector    512    512    512
# of Bytes/Cluster   1024    512   1024
# Root Dir Entries    112    224    240
Media Descriptor     F9    F0    F0
Recorded Density   Double   High   High
MS-DOS Version Began  3.20   3.30   5.00
DRIVER.SYS Switch    /F:2   /F:7   /F:9
FORMAT.EXE Switch   /F:720  /F:1.44  /F:2.88
Change-Line Support   YES    YES    YES

5.25 Inch
				

กำลังการผลิตการจัดรูปแบบ 160 กิโล 180 K 320 กิโล 360 กิโล 1.2 MB

# of Heads (Sides)     1    1    2    2     2
# of Cyls (Tracks)    40    40    40    40    80
# of Sectors/Track     8    9    8    9    15
Total # of Sectors    320   360   640   720   2400
# of Free Sectors    313   351   630   708   2371
# Sectors/Cluster     1    1    2    2     1
Total # of Clusters   313   351   315   354   2371
# of Sectors/FAT      1    2    1    2     7
# of FAT Copies      2    2    2    2     2
# of Root Dir Sectors   4    4    7    7    14
# Reserved Sectors     1    1    1    1     1
# of Hidden Sectors    0    0    0    0     0
# of Bytes/Sector    512   512   512   512    512
# of Bytes/Cluster    512   512   1024   1024    512
# Root Dir Entries    64    64   112   112    224
Media Descriptor     FE    FC    FF    FD    F9
Recorded Density   Double  Double  Double  Double   High
MS-DOS Version Began  1.00   2.00   1.10   2.00   3.00
DRIVER.SYS Switch    /F:0   /F:0   /F:0   /F:0   /F:1
FORMAT.EXE Switch   /F:160  /F:180  /F:320  /F:360  /F:1.2
Change-Line Support    NO    NO    NO    NO    YES

8-Inch
				

กำลังการผลิตการจัดรูปแบบ 250 K 500 K 1.2 MB

# of Heads (Sides)     1    2    2
# of Cyls (Tracks)    77    77    77
# of Sectors/Track    26    26    8
Total # of Sectors   2002   4004   1232
# of Bytes/Sector    128   128   1024
# of Bytes/Cluster    512   512   1024
# Sectors/Cluster     4    4    1
Total # of Clusters   497   997   1227
# Reserved Sectors     1    4    1
# of Hidden Sectors    3    0    0
# Sectors/FAT       6    6    2
# of FAT Copies      2    2    2
# Root Dir Entries    68    68   192
Media Descriptor     FE    FD    FE
Recorded Density   Single  Single  Double
MS-DOS Version Began  1.00   2.00   2.00
Change-Line Support    NO    NO    NO
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 75131 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft MS-DOS 1.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB75131 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:75131
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com