'เครื่องคำนวณ'ไม่ได้ลบตัวเลขสองใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 72540 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Windows 'เครื่องคำนวณ' (CALC.EXE) ไม่ได้ลบตัวเลขที่สอง มีค่าทศนิยม ปัญหานี้เกิดขึ้นในทั้งสองโหมด (มาตรฐาน และวิทยาศาสตร์) ของ'เครื่องคำนวณ'

สาเหตุ

'เครื่องคำนวณ'ไม่ปัดค่าทศนิยมอย่างถูกต้อง ในขณะที่'เครื่องคำนวณ'จะกำหนดวิธีการแสดงวิธีการแก้ไขปัญหา จะพบการสูญเสียความแม่นยำ และแสดงคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

windows 3.0

Microsoft ได้รับการยืนยันนี้จะมีปัญหาใน Windows 3.0

Windows 3.1 x, Windows สำหรับ Workgroups 3.1 x

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 3.1 x และ Windows Workgroups 3.1 x ได้รับแฟ้ม CALC.EXE ปรับปรุงจากเว็บไซต์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. เริ่มต้น'เครื่องคำนวณ'
 2. ป้อนหมายเลขที่มากที่สุดในการลบออกก่อน (ตัวอย่างเช่น 12.52)
 3. กดคีย์เครื่องหมายเครื่องหมายลบ(-)บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
 4. ป้อนหมายเลขที่มีขนาดเล็กที่เป็นหน่วยหนึ่งที่ต่ำลงในส่วนทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12.51)
 5. กดคีย์เครื่องหมายเท่ากับ(=)บนแป้นพิมพ์ตัวเลข
ลบ 12.51 จาก 12.52 ผลลัพธ์ในหนึ่งหมายเลขที่ไม่ถูกต้องต่อไปนี้:
  0.00
  0.0099999999
  0.010000001
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 72540 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.1
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
Keywords: 
kbmt KB72540 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:72540

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com