การปรับปรุงวันและเวลาลงในแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 69581 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

คำสั่งของ MS-DOS ต่อไปนี้เป็นการปรับปรุงลงวันและเวลาของแฟ้มที่ชื่อ "ตัวอย่าง" โดยไม่มีการดัดแปลงเนื้อหาของแฟ้ม นี่คือคล้ายกับโปรแกรมอรรถประโยชน์สัมผัสที่พบ ใน XENIX และ ในบาง toolkits MS-DOS ของบริษัทอื่น
  COPY /B EXAMPLE +,,
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำสั่งคัดลอก concatenate แฟ้มไปยังแฟ้มที่มีอยู่เมื่อใช้ในแบบฟอร์ม:
  COPY FILE1+FILE2
				
ในตัวอย่างนี้ เนื้อหาของ FILE2 ถูกผนวกเข้ากับ FILE1 การออกจาก FILE2 เทอร์ เมื่อคัดลอกในโหมดนี้ คำสั่ง'สำเนา'สลับไปยังโหมด ASCII ที่ ^ เครื่องหมายสิ้นสุดแฟ้ม Z (0x01A) คือ honored

มีคำสั่งข้างต้น /b การบังคับให้คำสั่งคัดลอกลงในโหมดเลขฐานสอง ชื่อแฟ้มมีแฟ้มต้องปรับปรุง ดังนั้น ใน + (เครื่องหมายบวก) บ่งชี้ว่า แฟ้มจะถูกผนวกเข้า และ,, (จุลภาค) เป็นตัวยึดตำแหน่งสำหรับพารามิเตอร์ที่เหลืออยู่ (ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในตัวอย่างนี้) เนื่องจากไม่ได้ระบุการแฟ้มจะถูกผนวกเข้า คำสั่งคัดลอกจะผนวกสิ่งใด และเฉพาะ อัพเดลงวันและเวลาสำหรับแฟ้ม

สามารถใช้แฟ้มการชุดงานต่อไปนี้ TOUCH.BAT เพื่อทำให้กระบวนการ:
  @echo off
  if %1.==. goto end
  if not exist %1 goto end
  copy /b %1 +,, > nul
  echo %1 touched!
  :end
				
แฟ้มชุดงานนี้ต้องมีพารามิเตอร์ที่หนึ่ง แฟ้มเป็น "touched" ถ้าไม่ได้ระบุการพารามิเตอร์ บรรทัดที่ 2 จะทำให้แฟ้มแบตช์เพื่อจบการทำงานโดยไม่ต้องทำสิ่งใด ถ้าแฟ้มที่ระบุไม่มี บรรทัด 3 จะทำให้แฟ้มแบตช์เพื่อจบการทำงานด้วย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 69581 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB69581 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:69581
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com