Έλεγχος της σύνδεσης σε εκτυπωτή PostScript

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 64859 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του αν ο εκτυπωτής PostScript (όπως το Apple LaserWriter) είναι σωστά συνδεδεμένη με τον υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows 3.1 και 3.11

Microsoft Windows 3.1 εγκαθιστά TESTPS.TXT σε σας υποκατάλογο WINDOWS\SYSTEM για τον έλεγχο του εξόδου PostScript. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, αντιγράψτε το στη θύρα συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή PostScript. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:
Αντιγραφή c:\windows\system\testps.txt lpt1
Η έξοδος από τον εκτυπωτή θα πρέπει να είναι μια μονή σελίδα, με τις ακόλουθες πληροφορίες στην κάτω αριστερή γωνία:
Μέγιστος αριθμός εκτυπωτή VM (KB):
Μέγιστος αριθμός προτεινόμενα VM (KB):
Ρυθμός baud:
Bit δεδομένων:
Ισοτιμία:
Bit διακοπής:
Έλεγχος ροής:

Τα Windows 3.0 και 3.0a

Στη γραμμή εντολών MS-DOS, πληκτρολογήστε τα εξής:
COPY CON COMx:
showpage
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την κάθε γραμμή (εντολή) παραπάνω έχει καταχωρηθεί, πατήστε CTRL + Z και κατόπιν ENTER. COMx: αναφέρεται στη φυσική θύρα όπου είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής PostScript. Μπορείτε να υποκαταστήσετε COMx για COM1, COM2, LPT1, LPT2 και ούτω καθεξής.

Θα επιστρέψετε σε μια γραμμή εντολών του MS-DOS. Εάν η σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας είναι καλή, εξάγει μια κενή σελίδα από τον εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε τον επεξεργαστή του εκτυπωτή PostScript, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών MS-DOS:
COPY CON COMx:
initgraphics
/ ZapfChancery-MediumItalic findfont 48 scalefont setfont
moveto 200 432
(Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό) εμφανίζουν
showpage
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την κάθε γραμμή (εντολή) παραπάνω έχει καταχωρηθεί, πατήστε CTRL + Z και κατόπιν ENTER. COMx: αναφέρεται στη φυσική θύρα όπου είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής PostScript.

Θα επιστρέψετε σε μια γραμμή εντολών του MS-DOS. Εάν έχει γίνει σωστά η σύνδεση, εκτυπώνεται ένα φύλλο με τις λέξεις "Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό."KBCategory: kbprint
KBSubCategory:

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 64859 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbnosurvey kbarchive kbmt KB64859 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:64859

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com