ข้อผิดพลาด "การเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ล้มเหลว" เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 555332 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ผู้เขียน: Yuval Sinay MVP
คำปฏิเสธเนื้อหาในโซลูชันของชุมชน
MICROSOFT CORPORATION ของซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือทำให้ไม่ได้ยืนยันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์แต่ละรายของแปลง DISCLAIM รับประกันและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดและเงื่อนไขของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพยายาม WORKMANLIKE ชื่อเรื่อง และที่ไม่ใช่การละเมิดนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตกลงว่า ในเหตุการณ์ไม่มี MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ของต้องค้างจ่ายสำหรับใด ๆ เสียหายโดยตรง ทางอ้อม โทษ เบ็ดเตล็ด พิเศษ ต่อหรือใด ๆ เสียก็ตามรวมถึง แต่ไม่ เสียหายสำหรับการสูญหายของข้อมูล การใช้ หรือ กำไร ความเสียหาย หรือในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการใช้ หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในที่นี้ว่าตามสัญญา สูญ ความผิด หนี้สินที่เข้มงวด หรือมิฉะนั้น ถึงแม้ว่า MICROSOFT หรือของซัพพลายเออร์ใดๆ ได้ รับคำแนะนำเกี่ยวกับเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2012, SQL Server 2008, SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2000 และคุณพยายามเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • เข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ ' % * ls' ล็อกอินเป็นการเข้าสู่ระบบ SQL Server และไม่สามารถใช้กับ Windows Authentication.%.*ls
 • เข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'ชื่อผู้ใช้'. ผู้ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ SQL Server ที่เชื่อถือได้ (Microsoft SQL Server ข้อผิดพลาด: 18452)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวที่ไม่สามารถตรวจสอบ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • สถานการณ์สมมติที่ 1: การเข้าสู่ระบบอาจจะล็อกอิน SQL Server แต่เซิร์ฟเวอร์ยอมรับการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows เท่านั้น
 • สถานการณ์สมมติที่ 2: คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อ โดยใช้การรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SQL แต่ไม่มีการเข้าสู่ระบบที่ใช้อยู่บน SQL Server
 • สถานการณ์สมมติที่ 3: การเข้าสู่ระบบอาจใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แต่ล็อกอินเป็นตัวหลักของ Windows ที่ไม่รู้จัก ผิดหลักของ Windows ที่ไม่รู้จักซึ่งหมายความ ว่า Windows ไม่สามารถตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจเนื่องจากมีการล็อกอินของ Windows จากโดเมนไม่น่าเชื่อถือ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่นำไปใช้กับสถานการณ์ของคุณ

สถานการณ์สมมติที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ SQL ในโหมดการรับรองความถูกต้องแบบผสม

เซิร์ฟเวอร์ SQL 2012, SQL Server 2008 และ SQL Server 2005
 1. เปิด Studio จัดการของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก รีสตาร์ทคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft SQL Server 200 x (x คือ รุ่นของ SQL), แล้ว คลิ ก SQL Server Management Studio.
 2. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ. See image.
 3. ในการ รักษาความปลอดภัย หน้า ภายใต้ รับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์คลิก โหมดของ SQL Server และการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ปุ่มตัวเลือก และจากนั้น คลิก OK. See image.
 4. ในกล่องโต้ตอบ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกOKเพื่อรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ SQL

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เลือกโหมดการรับรองความถูกต้อง ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
SQL Server 2000
 1. เปิดตัวจัดการองค์กร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก รีสตาร์ทคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก Microsoft SQL Server 2000แล้ว คลิก ผู้จัดการองค์กรของ SQL Server.
 2. ขยายกลุ่มเซิร์ฟเวอร์
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ. See image.
 4. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ See image.
 5. ภายใต้ รับรองความถูกต้องคลิก SQL Server และ Windows ปุ่มตัวเลือก
 6. เริ่มการทำงานของ SQL Server สำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

สถานการณ์สมมติที่ 2: ตรวจสอบว่า มีการเข้าสู่ระบบ SQL Server

ถ้าคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับ SQL server โดยใช้การรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ SQL และมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับรองความถูกต้องของโหมดผสม ตรวจสอบว่า มีการเข้าสู่ระบบ SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูสร้างล็อกอิน ใน SQL Server หนังสือออนไลน์

สถานการณ์สมมติที่ 3: การเข้าสู่ระบบอาจใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แต่ล็อกอินเป็นตัวหลักของ Windows ที่ไม่รู้จัก

ถ้าคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows การตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบโดเมนถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 555332 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2558 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:555332

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com