ดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบคลีนเพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวนเกมหรือโปรแกรมของคุณหรือไม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 331796 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ชุดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเริ่มต้นน้อยที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์จะรบกวนเกมหรือโปรแกรมของคุณ การเริ่มต้นระบบแบบนี้เรียกว่า "คลีนบูต" นอกจากนี้บทความนี้ยังแสดงข้อมูลที่คุณสามารถใช้ในการ o การแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์หรือความขัดแย้งในการให้บริการ

เมื่อคุณเริ่ม Windows โดยใช้การเริ่มการเริ่มต้น การหลายโปรแกรมประยุกต์ และบริการปกติโดยอัตโนมัติ และเรียกใช้แล้วในพื้นหลัง โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงกระบวนการพื้นฐานของระบบ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอรรถประโยชน์ของระบบ และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมประยุกต์และบริการเหล่านี้อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเมื่อคุณติดตั้ง หรือเรียกใช้โปรแกรม เช่น Microsoft เที่ยวบิน Simulator X หรือ 2010 ถนน & เดินทางไปทำงาน

บทความนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

คุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

การแก้ไข

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบความต้องการต่อไปนี้ก่อนที่คุณทำตามวิธีการในบทความนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • คุณต้องล็อกอิน เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการในวิธีที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ถ้านี่คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจมีอยู่แล้วเข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีผู้ดูแล ถ้านี่คือคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในที่ทำงาน คุณอาจจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ระบบ Windows ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/admin
 • คุณต้องทราบรุ่นของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงาน เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/admin

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด

 • บริการบางอย่างเป็นการชั่วคราวอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงานเมื่อคุณทำการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด เมื่อคุณคืนค่าการตั้งค่า จะสามารถคืนค่าฟังก์ชันการทำงาน อย่างไรก็ตาม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดิมหรือลักษณะการทำงานอาจส่งคืน
 • โปรดทราบว่า ถ้ามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณดำเนินการขั้นตอนการเริ่มการทำงานใหม่ทั้งหมด คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบสำหรับความช่วยเหลือถ้าคุณไม่สามารถทำการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด

วิธีการดำเนินการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ

คลิก เริ่ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม'เริ่ม'
ชนิดmsconfig ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น กด ENTER

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าตัวเลือกการเริ่มต้นที่เลือก

 1. ในการ ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ กล่องโต้ตอบ คลิกเริ่มต้นที่เลือก ในการ ทั่วไป แท็บ
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือก ที่ โหลดรายการเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  หมายเหตุ ที่ ใช้แฟ้ม Boot.ini ที่เดิม กล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน
 3. คลิก บริการ แท็บ
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกปิดการใช้งานทั้งหมดแล้ว คลิก ตกลง.
 6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิก รีสตาร์ท.

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

 • หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน พยายามที่จะเริ่มเกมที่ได้รับผลกระทบหรือโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่
 • หากเกิดปัญหาหลังจากที่คุณเริ่มการทำงาน สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นหลังของโปรแกรมหรือบริการ ในกรณีนี้ ดูส่วน "กำหนดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา"
 • หากปัญหายังคงหลังจากที่คุณทำการเริ่มต้นระบบแบบสะอาด สัญญาณรบกวนที่ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นหลังของโปรแกรมหรือบริการ ในกรณีนี้ บทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณ ดูส่วน "วิธีการส่งคืน Windows ไปยังโหมดเริ่มต้นปกติ" เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังโหมดเริ่มต้นเดิม แล้ว ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้

กำหนดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ

คลิก เริ่ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ปุ่ม'เริ่ม'
ชนิดmsconfig ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น กด ENTER

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานครึ่งหนึ่งของสินค้าบริการ

 1. คลิก บริการ แท็บ และจากนั้น คลิกเลือก ซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 2. คลิกเพื่อเลือกครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายในการ บริการ รายการงาน
 3. คลิก ตกลง.
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิก รีสตาร์ท.

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

 • ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ที่ยกเว้นในขั้นตอนที่ 2 คลิกเพื่อล้างครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายในการ บริการ รายการที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่ต้น
  2. ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากเริ่มการทำงานที่อื่น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือครึ่งหนึ่งอีกครั้งจนกว่าบริการหนึ่งทำงานเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
  3. หากปัญหาเกิดขึ้นหลังจากรีสตาร์ท ย้อนกลับการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าคุณสามารถแยกบริการหนึ่งที่กำลังเรียกใช้เมื่อเกิดปัญหานี้
 • หากเกิดปัญหาหลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ที่ยกเว้นในขั้นตอนที่ 2 คลิกเพื่อเลือกครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายล้างข้อมูล
  2. ถ้าปัญหายังไม่เกิดขึ้นหลังจากเริ่มการทำงานที่อื่น คลิกเพื่อเลือกครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายล้างข้อมูลอีกครั้ง ทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด และยังคงเกิดปัญหา
  3. หากเกิดปัญหาหลังจากรีสตาร์ท คลิกเพื่อล้างครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายที่คุณเลือกไว้ล่าสุด ทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าคุณสามารถแยกบริการหนึ่งที่กำลังเรียกใช้เมื่อเกิดปัญหานี้
ถ้าคุณสามารถแยกบริการหนึ่งที่จะถูกเลือกเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ให้บริการที่อยู่ที่ทำให้เกิดปัญหา ถ้าคุณไม่สามารถแยกบริการใด ๆ ในลักษณะนี้ รายการเริ่มต้นอาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ถ้าคุณตรวจสอบว่า บริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 6 ถ้าคุณตรวจสอบว่า ไม่มีบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานครึ่งหนึ่งของรายการเริ่มต้น

 1. เริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูขั้นตอนที่ 1
 2. คลิก เริ่มต้นระบบ แท็บ และคลิกเพื่อเลือกครึ่งหนึ่งของกล่องกาเครื่องหมายในการ เริ่มต้นระบบ รายการงาน
 3. คลิก ตกลง.
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิก รีสตาร์ท.

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนที่ 4 คลิกเพื่อยกเลิกการ ซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำซ้ำขั้นตอนในขั้นตอนที่ 3 แล้ว ยกเว้นว่าคุณกำลังทำงานในขณะนี้ เริ่มต้นระบบ แสดงรายการแทนในการ บริการ รายการงาน

ขั้นตอนที่ 6: แก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณตรวจสอบสินค้าเริ่มต้นระบบหรือการบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถแก้ไขได้ หรือ เรียกใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ และจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการปัญหา

วิธีการกลับ Windows ไปยังโหมดเริ่มต้นปกติ

หากปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แล้วสัญญาณรบกวนที่ไม่มีการเกิดจากโปรแกรมพื้นหลัง ในกรณีนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังโหมดเริ่มต้นปกติ โหมดเริ่มต้นปกติเริ่มต้น Windows ตามปกติ ด้วยการโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมด

นอกจากนี้คุณอาจต้องการกลับ Windows ไปยังโหมดเริ่มต้นปกติ หากคุณมีปัญหาในระหว่างขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ และ ถ้าคุณต้องการส่งคืนสินค้าบริการเมื่อต้องการตั้งค่าเดิม

บันทึกย่อ
 • ถ้าคุณอาจแยกต่างหาก และปิดการใช้งานโปรแกรม interfering หรือการบริการ การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโหมดเริ่มต้นปกติจะช่วยให้โปรแกรมหรือบริการนั้น นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดิมหรือลักษณะการทำงานจะเกิดขึ้นอีก
 • คุณไม่จำเป็นต้องส่งคืนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังโหมดเริ่มต้นปกติถ้าคุณตามขั้นตอนในส่วน "กำหนดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา" ทั้งนี้เนื่องจากคุณอาจจะได้ใช้บริการทั้งหมด โดยดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนนั้น
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปเป็นโหมดเริ่มต้นปกติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง
 2. ชนิดmsconfigแล้ว กด ENTER

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 3. ในการ ทั่วไป แท็บ คลิก เริ่มต้นปกติ - โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมดแล้ว คลิก ตกลง.
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิก รีสตาร์ท.
ถ้าวิธีการในบทความนี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป" สำหรับทรัพยากรอื่น ๆ ที่อาจช่วยให้คุณ

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เว็บไซต์นี้ให้บริการต่อไปนี้:
 • (คำตอบของ Microsofthttp://answers.microsoft.com/en-us/windows/default.aspx): การโต้ตอบ กับเพื่อน และผู้เชี่ยวชาญ Microsoft ส่วนใหญ่มีประโยชน์ด้าน (MVPs)
 • (ศูนย์แก้ไขปัญหาhttp://support.microsoft.com/select/?target=hub): ดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ถามที่ถามบ่อย (FAQ) และสนับสนุนที่สำคัญ
 • (ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สามารถค้นหาได้http://support.microsoft.com/search/?adv=1): ค้นหาฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคข้อมูลและแก้ไขเครื่องมือสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • (ตัวเลือกการสนับสนุนอื่น ๆhttp://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): ใช้เว็บเพื่อถามคำถาม การติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือ การให้ผลป้อนกลับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 331796 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion
 • Microsoft Age of Empires II Gold Edition
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft Bicycle Board Games 1.5
 • Microsoft Bicycle Card Games 1.0
 • Microsoft Bicycle Casino Games 1.5
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator
 • Microsoft Crimson Skies
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006 Trial Edition
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo PC 1.0
 • Microsoft Impossible Creatures
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MechCommander 2
 • Microsoft MechWarrior 4: Black Knight
 • Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries
 • Microsoft MechWarrior 4: Vengeance
 • Microsoft Midtown Madness
 • Microsoft RalliSport Challenge
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
 • Microsoft Fable III for PC
Keywords: 
dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo kbmt KB331796 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:331796

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com