วิธีแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "Stop error code 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330182 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน:
STOP: 0X0000007E (0XC0000005, 0X804E518E, 0XFC938104, 0XFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

WUSB54GCx86.sys- Address 92D89498 base at 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
หมายเหตุ พารามิเตอร์และชื่อแฟ้มในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจแตกต่าง ขึ้นอยู่กับสาเหตุของข้อผิดพลาด Stop ชื่อแฟ้มที่อยู่ในบรรทัดที่สองของข้อผิดพลาด WUSB54GCx86.sys เป็นตัวอย่างของแฟ้มโปรแกรมควบคุมที่อาจเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ปัญหานี้เจ็ดวิธี วิธีการแรกถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง ส่วนอีกหกวิธีออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

เนื่องจากบทความนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจพบว่าง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่างๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเธรดของระบบสร้างข้อผิดพลาดที่ตัวจัดการข้อผิดพลาดไม่สามารถจัดการได้ ข้อยกเว้นนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • หากปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากการรีสตาร์ทครั้งแรกใน ระหว่างการติดตั้ง Windows หรือหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คอมพิวเตอร์อาจมีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอที่จะเรียกใช้ Windows XP
 • BIOS ของคอมพิวเตอร์อาจไม่เข้ากันกับ Windows XP หรืออาจต้องปรับปรุง
 • โปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลอาจเข้ากันไม่ได้กับ Windows XP
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือบริการระบบอาจจะเสียหาย
 • หากปัญหานี้เกี่ยวข้องกับแฟ้ม Win32k.sys ปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากโปรแกรมควบคุมระยะไกลของบริษัทอื่น

การแก้ไข

ใช้เครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของ Windows

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Windows Error Reporting เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเรา และขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขที่พร้อมใช้งานหรือการแก้ปัญหาใดๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการใช้เครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดของ Windows:
 1. เมื่อหน้าต่าง Windows Error Reporting ผุดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก ส่งรายงานข้อผิดพลาด เมื่อต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดของเรา
 2. ในหน้าต่างการยืนยันที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณส่งรายงานข้อผิดพลาดให้กับเรา คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม. เครื่องมือนี้ช่วยคุณค้นหาการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่มีสำหรับปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับปัญหา
 3. หากไม่มีวิธีการแก้ปัญหา คุณสามารถดูหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง" เพื่อพยายามแก้ปัญหานี้ ถ้าคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์มากพอ

ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์มากพอ ข้อผิดพลาด Stop อาจมีสาเหตุจากการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ

ถ้าคุณสามารถใช้เซฟโหมดหรือ Recovery Console เพื่อเริ่มคอมพิวเตอร์ ลบแฟ้มชั่วคราวที่ไม่จำเป็นใด ๆ แฟ้มแคชของอินเทอร์เน็ต แฟ้มสำรองของโปรแกรม และแฟ้มที่ประกอบด้วยบันทึกจาก ดิสก์สแกน (แฟ้ม.chk) คุณยังสามารถติดตั้ง Windows XP บนฮาร์ดดิสก์อื่นที่มีเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมได้

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ ไปที่วิธีถัดไปในการปรับปรุง BIOS ของคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดหรือคอนโซลการกู้คืน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315222คำอธิบายของตัวเลือกโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยเพิ่มเติม ใน Windows XP
314058 คำอธิบายของ Windows XP Recovery Console

วิธีที่ 2: อัพเดต BIOS ของคอมพิวเตอร์

ถ้ามีการเพิ่มพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ของคุณแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจต้องมีการปรับปรุง BIOS ดูที่หัวข้อข้อมูลติดต่อผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่แสดงไว้ในส่วน "อ้างอิง" การติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับการปรับปรุง BIOS ล่าสุด

หมายเหตุ เมื่อคุณปรับปรุง BIOS คุณอาจต้องการปิดใช้งานตัวหน่วยความจำ BIOS เช่นการแคชหรือการทำแชโดว์ชั่วคราว

วิธีที่ 3: ปิดใช้งานหรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

ถ้าคุณได้ปรับปรุง BIOS เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีปัญหาอยู่ แสดงว่าไดรเวอร์การ์ดแสดงผลบนคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับปรุงหรือถูกปิดใช้งาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล:
 1. หากโปรแกรมควบคุมแสดงตามชื่อในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ให้ปิดใช้งาน หรือเอาโปรแกรมควบคุมนั้นออก
  • ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างลำดับการเริ่มต้นระบบและพาร์ติชันระบบใช้ระบบแฟ้ม NTFS คุณอาจจะสามารถใช้เซฟโหมดเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบโปรแกรมควบคุมที่ผิดพลาดได้
  • ถ้ามีการใช้โปรแกรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นระบบในเซฟโหมด คุณต้องใช้คอนโซลการกู้คืนในการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์
 2. ถ้าข้อผิดพลาด stop ไม่ได้ระบุโปรแกรมควบคุมเฉพาะ ให้ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลให้เป็นรุ่นล่าสุด
 3. ปิดใช้งานหรือเอาโปรแกรมควบคุมหรือบริการที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไปออก
 4. ตรวจสอบรายการความเข้ากันได้ของ Microsoft (HCL) เพื่อดูว่าอุปกรณ์ PCI บนคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Windows XP หรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ HCL ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

วิธีที่ 4: เอาโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นรับรองออก

ถ้าคุณปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผล และปัญหายังคงมีอยู่ หรือ ถ้าคุณไม่สามารถเริ่ม Windows ในเซฟโหมด ปัญหาอาจเกิดจากโปรแกรมควบคุมที่แตกต่างกัน ไม่มีลายเซ็นรับรอง เอาโปรแกรมควบคุมทั้งหมดที่ไม่มีลายเซนต์รับรอง โดย Microsoft ออกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316434วิธีการดำเนินการขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาคลีนบูตใน Windows XP

วิธีที่ 5: ลบไดรเวอร์ของบริษัทอื่นทั้งหมด

คุณอาจไม่สามารถระบุว่าโปรแกรมควบคุมใดของบริษัทอื่นที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด หากการเอาโปรแกรมควบคุมที่ไม่มีลายเซ็นรับรองออกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองย้ายแฟ้มโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Drivers ไปยังตำแหน่งอื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายแฟ้มโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น:
 1. ใช้ Recovery Console เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ หรือเริ่มระบบคอมพิวเตอร์จากการติดตั้ง Windows อื่นหากคุณมีการติดตั้ง Windows แบบขนาน
 2. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อเก็บแฟ้มโปรแกรมควบคุม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างc:\DriverTemp
 3. ย้ายแฟ้มทั้งหมดที่วันที่สร้างสำหรับ Windows XP ไม่ใช่วันที่ 8/13/2001 ออกจากโฟลเดอร์ %Windir%\System32\Drivers ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่คุณได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2

  ข้อควรระวัง หากคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมควบคุม IDE หรือ SCSI ของบริษัทอื่นสำหรับการดำเนินงานที่ถูกต้อง คุณต้องระบุแฟ้มโปรแกรมควบคุมเหล่านั้น และปล่อยไว้ในโฟลเดอร์%Windir%\System32\Drivers
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. ติดตั้งโปรแกรม Windows ต่อไป คุณสามารถเพิ่มแฟ้มโปรแกรมควบคุมกลับไปยังคอมพิวเตอร์ครั้งละหนึ่งแฟ้มเพื่อระบุโปรแกรมควบคุมที่ผิดพลาด

วิธีที่ 6: เอาบริการควบคุมระยะไกลของบริษัทอื่นออก

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณใช้วิธีการก่อนหน้านี้และข้อผิดพลาด stop ประกอบด้วยชื่อแฟ้ม Win32k.sys แทนที่จะเป็นชื่อแฟ้มโปรแกรมควบคุม แสดงว่าอาจเกิดปัญหากับโปรแกรมควบคุมระยะไกลของบริษัทอื่น เมื่อต้องการเอาบริการออก ให้ใช้ Recovery Console เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์แล้ว แล้วลบแฟ้มบริการควบคุมระยะไกลของบริษัทอื่นออก

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาที่คล้ายกับอธิบายไว้ในบทความนี้ ปัญหาอาจเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อของบทความที่อธิบายปัญหาที่คล้ายกันซึ่งคุณสามารถทบทวนเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาได้:
315222 คำอธิบายของตัวเลือกโหมดการเริ่มระบบแบบปลอดภัยเพิ่มเติม ใน Windows XP
314058 คำอธิบายของ Windows XP Recovery Console
308041 ทรัพยากรสำหรับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314063 การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการหยุดชะงัก stop 0x0000000A ใน Windows XP
หากบทความเหล่านี้ไม่สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
จากนั้น พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับข้อความ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในฟิลด์การค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB)

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาหลังจากที่คุณใช้วิธีการเหล่านี้และบทความเหล่านี้ ให้คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง ปัญหาอาจมีความเข้ากันไม่ฮาร์ดแวร์กับ Windows XP เนื่องจากโปรแกรมควบคุมทั้งหมดที่ติดตั้งเป็นโปรแกรมควบคุมของ Windows XP:
 • คุณได้รับข้อผิดพลาด STOP 0x7E เมื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
 • คุณได้รับข้อผิดพลาด STOP 0x7E หลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมการติดตั้ง
 • คุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นระหว่างการติดตั้งของ Windows
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด STOP 0x7E หลังจากคุณปรับรุ่นจาก Windows 2000 Professional หรือหากคุณเพิ่งเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใหม่ ปัญหานี้อาจเป็นปัญหาโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันไม่ได้หรือมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันไม่ได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ให้คลิกหมายเลขบทความที่เหมาะสมในรายการต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
65416 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ A-K

60781 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ L-P

60782 ข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Q-Z
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานบริการที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310602วิธีการปิดใช้งานบริการหรืออุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้ Windows เริ่มทำงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลในเซฟโหมด ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
292460 วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมการ์ดแสดงผลในเซฟโหมดใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330182 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB330182 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:330182

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com