Odstraňování potíží s chybou Kód chyby Stop 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED) v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 330182 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po upgradu počítače na systém Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva Stop:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

WUSB54GCx86.sys- Address 92D89498 base at 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
Poznámka: Parametry a názvy souborů uvedené v této chybové zprávě se mohou lišit v závislosti na příčině chyby Stop. Název souboru na druhém řádku této chybové zprávy, WUSB54GCx86.sys, je příkladem souboru ovladače, který může být příčinou této chyby.

Tento článek podrobně popisuje sedm metod řešení těchto potíží. První metoda je určena pro začínající až středně pokročilé uživatele počítače. Zbylých šest metod je určeno pro pokročilé uživatele počítače.

Vzhledem k tomu, že tento článek obsahuje kroky zahrnující restartování počítače, může být provedení popsaných postupů snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Příčina

Tento problém může nastat, jestliže systémový podproces generuje výjimku, kterou obslužná rutina chyb nezachytí. Tato výjimka může být způsobena libovolnou z následujících podmínek:
 • Pokud k tomuto problému dojde po prvním restartování během instalace systému Windows nebo po jejím dokončení, není na pevném disku počítače pravděpodobně dostatek volného místa ke spuštění systému Windows.
 • Je možné, že systém BIOS počítače je nekompatibilní se systémem Windows XP nebo jej bude třeba aktualizovat.
 • Je možné, že ovladače grafických adaptérů nejsou kompatibilní se systémem XP.
 • Je možné, že ovladač zařízení nebo systémová služba jsou poškozeny.
 • Pokud jsou potíže spojeny se souborem Win32k.sys, může být jejich příčinou program jiného výrobce pro vzdálené řízení.

Řešení

Použití nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows

Nástroj Zasílání zpráv o chybách systému Windows můžete použít k odeslání informací o chybě a ke zjištění, zda je k dispozici oprava nebo řešení. Chcete-li použít nástroj Zasílání zpráv o chybách systému Windows, postupujte takto:
 1. Jakmile se v počítači zobrazí okno nástroje Zasílání zpráv o chybách systému Windows, odešlete nám zprávu o chybách kliknutím na tlačítko Odeslat zprávu o chybách.
 2. V okně potvrzení, které se zobrazí po odeslání zprávy o chybách, klikněte na tlačítko Další informace. Můžete tak získat dostupné opravy nebo informace o možnostech řešení problému.
 3. Pokud není k dispozici oprava ani řešení, můžete zkusit problém vyřešit pomocí pokynů v části Řešení potíží pro pokročilé uživatele. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, obraťte se na oddělení podpory. Další informace o tom, jak se obrátit na podporu, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0

Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Použijte následující metody v pořadí. v němž jsou uvedeny.

Metoda 1: Ověření, zda je na pevném disku dostatek volného místa

Nejprve se přesvědčte, zda je na pevném disku dostatek volného místa. Chyba Stop může být způsobena nedostatkem volného místa na pevném disku.

Pokud ke spuštění počítače lze použít nouzový režim nebo konzolu pro zotavení, odstraňte všechny nepotřebné dočasné soubory, soubory v mezipaměti pro Internet, záložní soubory programů a soubory, které obsahují fragmenty souborů uložené při kontrolách disku (soubory CHK). Můžete rovněž nainstalovat systém Windows XP na jiný pevný disk, na němž je více volného místa.

Pokud počítač nelze spustit, přejděte k následující metodě a proveďte aktualizaci systému BIOS počítače.

Další informace o nouzovém režimu nebo konzole pro zotavení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
314058 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows XP

Metoda 2: Aktualizace systému BIOS počítače

Pokud se uvolněním místa na pevném disku potíže nevyřešily, je možné, že bude třeba aktualizovat systém BIOS. Použijte články s kontakty na dodavatele hardwaru a softwaru, které jsou uvedeny v části Odkazy, kontaktujte výrobce počítače a získejte nejnovější aktualizaci systému BIOS.

Poznámka: Je možné, že při aktualizaci systému BIOS bude třeba dočasně zakázat možnosti paměti BIOS, například ukládání do mezipaměti nebo stínování.

Metoda 3: Zakázání nebo aktualizace ovladačů zařízení

Pokud jste úspěšně provedli aktualizaci systému BIOS a potíže trvají,je možné, že bude třeba zakázat nebo aktualizovat ovladače grafické karty v počítači. Při řešení potíží s ovladači grafické karty postupujte takto:
 1. Pokud je v chybové zprávě Stop uveden název ovladače, zakažte jej nebo odeberte.
  • Pokud k chybě dojde během spouštěcí sekvence a systémový oddíl používá systém souborů NTFS, můžete se pokusit chybný ovladač přejmenovat nebo odstranit v nouzovém režimu.
  • Je-li ovladač používán jako součást procesu spouštění systému v nouzovém režimu, je nutné počítač spustit pomocí Konzoly pro zotavení.
 2. Pokud v chybové zprávě Stop není uveden konkrétní ovladač, proveďte aktualizaci ovladačů grafických karet nejnovější verzi.
 3. Zakažte nebo odeberte všechny ovladače a služby, které jste v nedávné době přidali.
 4. Pomocí seznamu kompatibilního hardwaru Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) ověřte, zda jsou zařízení PCI v počítači kompatibilní se systémem Windows XP. Informace o seznamu kompatibilního hardwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

Metoda 4: Odebrání nepodepsaných ovladačů

Pokud jste provedli aktualizaci ovladačů grafických karet a potíže trvají nebo pokud není možné spustit systém Windows v nouzovém režimu, mohou být potíže způsobeny jiným, nepodepsaným ovladačem. Odeberte všechny ovladače, které nejsou digitálně podepsány společností Microsoft. Další informace o provedení tohoto postupu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
316434 Rozšířené odstraňování potíží se systémem Windows XP pomocí čistého spuštění počítače

Metoda 5: Odebrání všech ovladačů jiných výrobců

V některých případech nemusí být možné určit, který ovladač jiného výrobce způsobuje chybu. Pokud odebrání nepodepsaných ovladačů tyto potíže nevyřešilo, zkuste přesunout všechny soubory ovladačů jiných výrobců ze složky %Windir%\System32\Drivers do jiného umístění. Při přesunutí souborů ovladačů jiných výrobců postupujte takto:
 1. Spusťte počítač pomocí Konzoly pro zotavení nebo k jeho spuštění použijte jinou instalaci systému Windows (pokud jste provedli paralelní instalaci systému Windows).
 2. Vytvořte dočasnou složku pro soubory ovladačů. Můžete například vytvořit složku c:\DriverTemp.
 3. Přesuňte všechny soubory, které nemají datum vytvoření systému Windows XP (13. 8. 2001) ze složky %Windir%\System32\Drivers do dočasné složky, kterou jste vytvořili v kroku 2.

  Upozornění:Pokud je ke správnému provozu počítače požadován ovladač kontroleru IDE nebo SCSI jiného výrobce, je nutné identifikovat příslušné soubory ovladače a ponechat je ve složce %Windir%\System32\Drivers.
 4. Restartujte počítač.
 5. Pokračujte v práci s instalačním programem systému Windows. Soubory ovladačů pak můžete do počítače přidávat po jednom a zjistit tak vadný ovladač.

Metoda 6: Odebrání služeb vzdáleného řízení jiných výrobců

Pokud po použití předchozích metod máte nadále potíže a chybová zpráva Stop neobsahuje název souboru ovladače, ale název souboru Win32k.sys, mohou být potíže způsobeny programem jiného výrobce pro vzdálené řízení. Chcete-li danou službu odebrat, spusťte počítač pomocí Konzoly pro zotavení a potom odstraňte soubor služby vzdáleného řízení jiného výrobce.

DALŠÍ KROKY

Pokud i nadále máte potíže podobné potížím popsaným v tomto článku, mohou být způsobeny jinou příčinou. V následujícím seznamu jsou články, které popisují podobné problémy. Zkuste se podívat do nich:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
314058 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows XP
308041 Řešení obecných potížích se spuštěním systému Windows XP pro pokročilé uživatele
Další informace o dalších postupech řešení potíží, které je možné použít, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314063 Poradce při potížích s chybou Stop 0x0000000A v systému Windows XP
Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit vaše potíže nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=cs
Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis problému.

Budete-li mít potíže i po použití těchto metod a článků, kontaktujte oddělení podpory pomocí následujícího odkazu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=cs#tab0

Další informace

Pokud jsou splněny následující podmínky, může být příčinou problému nekompatibilita hardwaru se systémem Windows XP, protože všechny nainstalované ovladače jsou ovladače systému Windows XP:
 • K chybě STOP 0x7E dojde při prvním spuštění počítače.
 • K chybě STOP 0x7E dojde po spuštění instalačního programu.
 • Během instalace systému Windows jste neinstalovali žádné ovladače jiných výrobců.
Pokud však k chybě STOP 0x7E dojde po upgradu ze systému Windows 2000 Professional nebo pokud jste nedávno přidali nové hardwarové zařízení, může být problém způsoben nekompatibilním ovladačem nebo nekompatibilním hardwarovým zařízením.

Odkazy

Informace o tom, jak kontaktovat výrobce počítače, naleznete v příslušném článku v následujícím seznamu článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A-K (Tento text může být v angličtině)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L-P (Tento text může být v angličtině)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q-Z (Tento text může být v angličtině)
Další informace o zakázání služby, která brání ve spuštění systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310602 Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows
Další informace o ovladačích grafického adaptéru v nouzovém režimu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292460 Postup řešení potíží s grafickým adaptérem v nouzovém režimu v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 330182 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 5.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb KB330182

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com