ไอคอนเดสก์ท็อปของคุณใน Windows XP หายไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330170 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ไอคอนทั้งหมดอาจหายไปจากเดสก์ท็อปของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดโฟลเดอร์ 'เดสก์ท็อป' ใน Windows Explorer คุณจะพบไอคอนเดสก์ท็อปของคุณในหน้าต่างนั้น

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นจากหากคุณลักษณะ 'แสดงไอคอนเดสก์ท็อป' ถูกปิด

หมายเหตุ หากคุณปรับรุ่น Windows รุ่นก่อนหน้าให้เป็น Windows XP และมีการปิดคุณลักษณะ 'แสดงไอคอนเดสก์ท็อป' ใน Windows รุ่นก่อนหน้า การตั้งค่านี้จะยังคงอยู่ และส่งผลให้ไอคอนผู้ใช้ที่ปรากฏหายไปจากเดสก์ท็อป ใน Windows รุ่นก่อนหน้าการตั้งค่า 'แสดงไอคอนเดสก์ท็อป' ถูกละเว้นหาก 'เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่' ถูกปิด ใน Windows XP 'เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่' มักเปิดใช้งานอยู่เสมอและไม่สามารถปิดใช้งานได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดคุณลักษณะ 'แสดงไอคอนเดสก์ท็อป':
 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป
 2. ชี้ไปที่ จัดเรียงไอคอนตาม
 3. คลิก แสดงไอคอนเดสก์ท็อป

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะ 'แสดงไอคอนเดสก์ท็อป' ถูกเปิดเมื่อมีการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด แต่จะมีเพียงถังรีไซเคิลไอคอนเดียวเท่านั้นที่ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อป หากคุณปรับรุ่น Windows รุ่นก่อนหน้าไปเป็น Windows XP ไอคอนผู้ใช้ทั้งหมดจะยังคงอยู่บนเดสก์ท็อป โดยค่าเริ่มต้น ไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉันตำแหน่งเครือข่ายของฉันInternet Explorer และ เอกสารของฉัน จะไม่ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อปเมื่อมีการติดตั้งใหม่ทั้งหมดหรือปรับรุ่น เมื่อต้องการเพิ่มไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉันตำแหน่งเครือข่ายของฉันInternet Explorer และ เอกสารของฉัน กลับไปยังบนเดสก์ท็อปของคุณ:
 1. คลิกขวาที่เดสก์ทอป แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. บนแท็บ เดสก์ทอป คลิก กำหนดเดสก์ท็อปเอง
 3. ภายใต้ ไอคอนเดสก์ท็อป คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของไอคอนที่คุณต้องการดู
 4. คลิก ตกลง สองครั้ง
หมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330170 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Keywords: 
kbprb KB330170

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com