ลักษณะการทำงานอัตโนมัติหรือคุณลักษณะการเล่นอัตโนมัติไม่ทำงานเมื่อคุณใส่ซีดีรอมลงในไดรฟ์ซีดี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 330135 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใส่ซีดีรอมในไดรฟ์ซีดี คุณลักษณะการเล่นอัตโนมัติหรือคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติอาจไม่ทำงาน หรืออาจไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม ไดรฟ์ซีดีของคุณอาจทำงานได้อย่างถูกต้องทุกอย่าง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • รุ่นของ Roxio Easy CD Creator ที่เก่ากว่า เวอร์ชั่น 5.02d ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณลักษณะการเล่นอัตโนมัติถูกปิดใช้งานในการ รีจิสทรี
 • ไดรฟ์ซีดีรอมของคุณกำลังใช้โปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัย
 • ที่ จำกัดการเข้าถึงซีดีรอมเข้าสู่ภายในเครื่องผู้ใช้ เปิดตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยอยู่
 • ไดรฟ์ซีดีจะใช้โปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัย
 • โปรแกรมควบคุมซีดีรอมที่ไม่เข้ากันกับ Windows XP

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามวิธีการที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ในใบสั่งที่ปรากฏจนกว่าจะแก้ปัญหา

คุณอาจพบว่าง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

วิธีที่ 1: ตรวจสอบรุ่นของ Easy CD Creator ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และถอนการติดตั้งดังกล่าว

หมายเหตุ ถ้า CD Creator ได้ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่วิธีที่ 2

Easy CD Creator เวอร์ชั่น 5.02d และรุ่นก่อนหน้ารุ่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับการใช้คุณลักษณะ'เล่นอัตโนมัติ'หรือการทำงานอัตโนมัติ เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Easy CD Creator ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และการถอนการติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบรุ่นของ Easy CD creator ที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่ม Easy CD Creator
  2. ในการ ความช่วยเหลือ เมนู เลือก เกี่ยวกับ Easy CD Creator เมื่อต้องดูรุ่นที่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
  ถ้าการติดตั้งรุ่น 5.02d หรือรุ่นก่อนหน้า ไปที่ขั้นตอนที่ 2 เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง ถ้าการติดตั้งรุ่นใหม่กว่ารุ่น 5.02d ไปที่วิธีที่ 2
 2. ถอนการติดตั้ง Easy CD Creator ที่ใช้คุณลักษณะเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด ควบคุม appwiz.cpl ในการ เปิด กล่อง และจากนั้น กด ENTER เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกหน้าต่างจะปรากฏขึ้น
  3. เลือก Roxio Easy CD Creator จากรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง และจากนั้นคลิก การเอาออก.
  4. ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหานี้ คุณทำเสร็จแล้ว

หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 'เล่นอัตโนมัติ'ถูกเปิดอยู่

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณอาจไม่ได้เปิดคุณลักษณะ'เล่นอัตโนมัติ' เมื่อต้องเปิด'เล่นอัตโนมัติ', ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
 4. คลิกสองครั้ง ทำงานอัตโนมัติ และดูแสดงว่า ศูนย์หรือหนึ่งในนั้น ข้อมูลค่า กล่อง
  • ถ้าค่าของ ทำงานอัตโนมัติ คือ1ไปที่ขั้นตอนที่ 5
  • ถ้าค่าของ ทำงานอัตโนมัติ0คลิกขวา ทำงานอัตโนมัติแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน. ในกล่องข้อมูลค่า พิมพ์ 1แล้ว คลิก ตกลง.
 5. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 6. คลิกสองครั้ง NoDriveTypeAutoRun เมื่อต้องดูค่าของ ถ้าค่าเป็น0xb5คุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติสำหรับซีดีรอมถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องเปิดคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวา NoDriveTypeAutoRun.
  2. คลิก ปรับเปลี่ยน.
  3. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 91.
  4. เลือก เลขฐานสิบหกแล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor
ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณทำเสร็จแล้ว

ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซีดีรอมพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่นเท่านั้น

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ที่ จำกัดการเข้าถึงซีดีรอมเข้าสู่ภายในเครื่องผู้ใช้เท่านั้น ตัวเลือกอาจถูกปิด เมื่อต้องเปิดตัวเลือกนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ข้อมูลถ้าค่าของ allocatecdroms เป็น0ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 5
 5. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ข้อมูลถ้าค่าสำหรับ allocatecdroms เป็น1คลิกขวา allocatecdromsแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 0แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจาก Registry Editor
 8. ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหานี้ คุณทำเสร็จแล้ว

หากวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ไปที่วิธีที่ 4

วิธีที่ 4: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมควบคุมซีดีรอมที่เป็นปัจจุบัน

ถ้าโปรแกรมควบคุมสำหรับไดรฟ์ซีดีไม่ปัจจุบัน คุณลักษณะ'เล่นอัตโนมัติ'อาจไม่ทำงาน เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิกขวา คอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว คลิก คุณสมบัติ.
 2. ในการ ฮาร์ดแวร์ แท็บ คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ขยาย ไดรฟ์ดีวีดี/ซีดีรอมแล้ว คลิกขวาไดรฟ์ซีดีที่คุณต้องการปรับปรุง
 4. คลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องเริ่มตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับไดรฟ์ซีดี
 5. ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหานี้ คุณทำเสร็จแล้ว

หากวิธีนี้แก้ไขปัญหา ไปที่วิธีที่ 5

วิธีที่ 5: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ซีดีเข้ากันได้กับ Windows XP

หากไดรฟ์ซีดีไม่เข้ากันกับ Windows XP แทนไดรฟ์ซีดีกับรูปแบบที่เข้ากันได้ หากไดรฟ์เข้ากันได้ และวิธีการในบทความนี้ไม่ช่วย ให้ไปส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314855ซีดีรอมอาจไม่ทำงานโดยอัตโนมัติใน Windows XP
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นี้ บทความที่กล่าวถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรือมิฉะนั้น เกี่ยวกับการ ประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ช่วยคุณ คุณอาจต้องขอให้บุคคลอื่นได้ หรือนอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ บริการบางอย่างที่ให้ Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์รวมถึงต่อไปนี้: ถ้าคุณยังพบปัญหา คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 330135 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbregistry kbenv kb3rdparty kbprb kbmt KB330135 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:330135

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com