ID článku: 330135 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem pro obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Když vložíte disk CD-ROM do příslušné jednotky, může dojít k tomu, že funkce automatického přehrávání AutoPlay nebo automatického spuštění AutoRun nefunguje nebo není dostupná. Jinak je však jednotka CD-ROM pravděpodobně plně funkční.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna nebo více následujících podmínek:
 • V počítači je nainstalován software Roxio Easy CD Creator verze starší než verze 5.02d.
 • Funkce AutoPlay je vypnuta v registru.
 • Jednotka CD-ROM používá zastaralý ovladač.
 • Ovladač jednotky CD-ROM není kompatibilní se systémem Windows XP.
 • Byla zapnuta možnost zabezpečení Omezit přístup k jednotce CD-ROM pouze na uživatele přihlášené místně.

Řešení

Při řešení tohoto problému postupujte následovně:
 1. Není-li v počítači nainstalován software Easy CD Creator, přejděte ke kroku 3. Pokud je v počítači nainstalován software Easy CD Creator, odeberte jej.
 2. Vyzkoušejte, zda byly potíže vyřešeny. Pokud ano, neprovádějte zbývající kroky. Pokud ne, pokračujte krokem 3.
 3. Zkontrolujte, zda je funkce AutoPlay zapnutá. Použijte následující postup.

  Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
  4. Proveďte jednu z těchto akcí:
   • Je-li parametr Autorun nastaven na hodnotu 1, přejděte ke kroku 3-e.
   • Je-li parametr Autorun nastaven na hodnotu 0, klepněte pravým tlačítkem myši na parametr Autorun a potom klepněte na příkaz Změnit. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
  5. Vyhledejte podklíč
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   a klepněte na něj.
  6. Podívejte se na hodnotu položky NoDriveTypeAutoRun. Hodnota 0xb5 vypne funkci AutoRun pro disky CD-ROM. Chcete-li funkci AutoRun zapnout, klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoDriveTypeAutoRun, klepněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 91 do pole Údaj hodnoty, vyberte přepínač číselné soustavy Šestnáctková a potom klepněte na tlačítko OK.
  7. Ukončete Editor registru.
 4. Zkontrolujte, zda není zapnuta možnost Omezit přístup k jednotce CD-ROM pouze na uživatele přihlášené místně.
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  3. Má-li parametr allocatecdroms v pravém podokně ve skupinovém rámečku Data hodnotu 0, přejděte ke kroku 5.
  4. Má-li parametr allocatecdroms v pravém podokně ve skupinovém rámečku Data hodnotu 1, klepněte pravým tlačítkem myši na parametr allocatecdroms a potom klepněte na příkaz Změnit.
  5. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
  6. Ukončete Editor registru.
 5. Je-li funkce AutoRun v registru zapnutá, zkontrolujte zda není ovladač jednotky CD-ROM zastaralý.
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem na položku Tento počítač a poté na příkaz Vlastnosti.
  2. Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.
  3. Ve Správci zařízení rozbalte položku Jednotky DVD nebo CD-ROM a poté klepněte na jednotku CD-ROM, kterou chcete aktualizovat. Klepnutím na příkaz Aktualizovat ovladač spusťte Průvodce aktualizací hardwaru a podle návodu na obrazovce nainstalujte nejnovější ovladač jednotky CD-ROM.
 6. Vyzkoušejte, zda byly potíže vyřešeny. Dojde-li k vyřešení potíží, neprovádějte zbývající kroky. Pokud ne, pokračujte krokem 6.
 7. Podle seznamu HCL společnosti Microsoft (Microsoft Hardware Compatibility List) zkontrolujte, zda je jednotka CD-ROM kompatibilní se systémem Microsoft Windows XP. Zjistíte to na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/search.mspx
  . Není-li jednotka CD-ROM kompatibilní se systémem Windows XP, nahraďte ji kompatibilním modelem.

Další informace

Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314855 Jednotka CD-ROM se v systému Windows XP nemusí automaticky spustit
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 330135 - Poslední aktualizace: 7. června 2013 - Revize: 5.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbregistry kbenv kb3rdparty kbprb KB330135

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com