วิธีใช้โปรแกรม Office ร่วมกับ Norton AntiVirus Office plug-in

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329820 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การป้องกันไวรัส Norton ปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Office สแกนเอกสารสำหรับการติดไวรัสแมโครในผลิตภัณฑ์ Office ปลั๊กอินนี้อาจทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ไม่สามารถเปิดแฟ้มภายใน Office หรือไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Office บางอย่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การป้องกันไวรัส Norton ที่ปลั๊กอิน รวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
835404คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารใน Office หรือเริ่มการทำงานของ Outlook
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการใช้ Office กับ Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในส่วน “สรุป ” ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ปรับปรุงสดเรียกใช้

การขอรับรุ่นล่าสุดของ Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอินที่พร้อมใช้งานผ่านทางไซต์ตัวเลือกการปรับปรุงแบบสดในซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Norton

หมายเหตุ:มีการปรับปรุง Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอินอาจไม่พร้อมใช้งานในทุกภาษา

วิธีที่ 2: Norton ป้องกันไวรัส Office ปลั๊กอินการปิดการใช้งาน

ทำวิธีนี้ถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุง Norton ของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสโดยผ่านไซต์ Live เว็บที่ปรับปรุง
สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้นหมายเหตุ:โปรแกรมป้องกันไวรัสจะได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่มาที่คุณไม่เชื่อถือ เยี่ยมชม Web sites ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย ป้องกัน และกู้คืน
เมื่อมีการป้องกันไวรัส Norton ที่ปลั๊กอิน ถูกปิดใช้งาน Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ที่ปลั๊กอินไม่สแกนเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสาร แม้ว่า Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอินถูกปิดใช้งาน การ Norton ป้องกันไวรัสอัตโนมัติป้องกันคุณลักษณะช่วยป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยการสแกนแฟ้มใด ๆ ที่คุณทำงาน ยังคงดาวน์โหลด เปิด สร้าง หรือลบ

เมื่อต้องการปิดการใช้งาน Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอิน ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้ในการป้องกันไวรัสของ Norton ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ:เนื่องจากมี Microsoft Windows หลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจแตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อทำตามขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ

มีการติดตั้ง Norton 2009 การป้องกันไวรัส

ปิดใช้งานที่เปิดในการค้นหาตัวเลือกเอกสาร Office ของ Microsoft โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. บนแถบงาน คลิกขวาNortonไอคอน แล้วคลิกการตั้งค่า.
 2. ภายใต้การสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์คลิกที่ไอคอนอยู่ถัดจากการสแกน Automaic Microsoft Officeเมื่อต้องการสลับการตั้งค่าระหว่างบนการตั้งค่า และการปิดการตั้งค่า
 3. คลิกตกลง.

ถ้าไม่มีอยู่บนแถบงาน Norton ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู คลิกบนเมนู Startปุ่ม และเลือกแล้วโปรแกรมทั้งหมด.
 2. เลือกการป้องกันไวรัสของ Norton
 3. เลือกการป้องกันไวรัสของ Norton จากรายการของแป้นทางลัดในการป้องกันไวรัสของ Norton
 4. คลิกการตั้งค่า.
 5. ภายใต้การสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์คลิกที่ไอคอนอยู่ถัดจากการสแกน Automaic Microsoft Officeเมื่อต้องการสลับการตั้งค่าระหว่างบนการตั้งค่า และการปิดการตั้งค่า
 6. คลิกตกลง.

ติดตั้ง Norton ป้องกันไวรัส 2007 หรือ 2007 ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต Norton

ปิดใช้งานนั้นเปิดการค้นหาเอกสาร Office ของ Microsoftตัวเลือก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. บนแถบงาน คลิกขวาNortonไอคอน แล้วคลิกศูนย์กลางการป้องกันของ Norton.
 2. ขึ้นอยู่กับ Norton รุ่นที่คุณกำลังใช้ คลิกNorton AntiVirusหรือความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตของ Norton.
 3. คลิกการตั้งค่า.
 4. ภายใต้ตัวเลือกเพิ่มเติมคลิกตัวเลือกการป้องกันของสปายแวร์และไวรัส.
 5. คลิกเบ็ดเตล็ด.
 6. ภายใต้วิธีการเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่ได้รับการป้องกันคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดการค้นหาเอกสาร Office ของ Microsoftกล่องกาเครื่องหมาย

มีการติดตั้ง Norton ป้องกันไวรัส 2006

ปิดการใช้งาน Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอิน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. บนแถบงาน คลิกขวาNortonไอคอน แล้วคลิกตัวเลือกการป้องกันไวรัส Norton.
 2. คลิกเบ็ดเตล็ด.
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดใช้งาน Office ปลั๊กอินบนกล่องกาเครื่องหมาย

ติดตั้ง 2004 ป้องกันไวรัสของ Norton, Norton SystemWorks 2004, 2003 โปรแกรมป้องกันไว Norton, Norton SystemWorks 2003, Norton ป้องกันไวรัส 2002 หรือ Norton SystemWorks 2002

ปิดการใช้งาน Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอิน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: Norton 2002 การป้องกันไวรัสจะใช้เป็นตัวอย่างคำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. การเริ่มการทำงานการป้องกันไวรัสของ Norton เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Norton AntiVirusแล้ว คลิกNorton 2002 ป้องกันไวรัส.

  หมายเหตุ:หากคุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว Norton เป็นส่วนหนึ่งของ Norton SystemWorks 2002 โปรแกรม คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่SystemWorks Nortonชี้ไปที่Norton AntiVirusแล้ว คลิกNorton 2002 ป้องกันไวรัส.
 2. คลิกตัวเลือก.

  หมายเหตุ:ใน Norton SystemWorks 2002 คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกNorton AntiVirus.
 3. ภายใต้อื่น ๆคลิกเบ็ดเตล็ด.
 4. ภายใต้วิธีการเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่ได้รับการป้องกันคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดใช้งานoffice ปลั๊กอินกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ติดตั้ง Norton 2001 การป้องกันไวรัสหรือ Norton SystemWorks 2001

ปิดการใช้งาน Office โปรแกรมป้องกันไว Norton ปลั๊กอิน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. การเริ่มการทำงานการป้องกันไวรัสของ Norton เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Norton AntiVirusแล้ว คลิกNorton 2001 โปรแกรมป้องกันไวรัส.

  หมายเหตุ:หากคุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว Norton เป็นส่วนหนึ่งของ Norton SystemWorks 2002 โปรแกรม คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่SystemWorks Nortonชี้ไปที่Norton AntiVirusแล้ว คลิกNorton 2002 ป้องกันไวรัส.
 2. คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกทั่วไป.
 3. ภายใต้วิธีการเก็บเอกสาร Microsoft Office ที่ได้รับการป้องกันคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดใช้งานoffice ปลั๊กอินกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ติดตั้ง Norton ป้องกันไวรัส 2000, Norton SystemWorks 2000 หรือ Norton Internet Security

ถอนการลงทะเบียนแฟ้ม OfficeAV.dll ป้องกันไวรัสของ Norton โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. ขึ้นอยู่กับวิธี Norton 2000 การป้องกันไวรัสมีการติดตั้ง พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:
  • ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Norton เป็นแบบสแตนด์อโลนผลิตภัณฑ์ พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
   regsvr32 /u"c: \program files\norton antivirus\officeav.dll "
   cเป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไว Norton

   ถ้าคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
   DllUnregisterServer ในc: \Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll เสร็จเรียบร้อย
  • ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Norton เป็นส่วนหนึ่งของ SystemWorks พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
   regsvr32 /u"c: \program files\norton systemworks\norton antivirus\officeav.dll "
   cเป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ติดตั้ง SystemWorks

   ถ้าคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
   DllUnregisterServer ในc: \Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll เสร็จเรียบร้อย
  • ถ้ามีการติดตั้ง Norton Internet Security พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
   regsvr32 /u"c: antivirus\officeav.dll security\norton อินเทอร์เน็ต \program files\norton "
   cเป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ติดตั้ง Norton Internet Security

   ถ้าคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
   DllUnregisterServer ในc: \Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll Security\Norton อินเทอร์เน็ตสำเร็จ
 4. คลิกตกลง.
 5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

For a list of additional Microsoft Knowledge Base articles that describe known issues with Microsoft Office and the Norton AntiVirus Office plug-in, click the following Microsoft link:Click here to view a list of articles

For more information about how to disable or to enable the Norton AntiVirus Office plug-in, visit the following Symantec Web site:
http://www.symantec.com/search
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
ในการค้นหากล่องข้อความ ชนิด1999091612160606, and then you can visit the following page:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/nav.nsf/docid/1999091612160606
For more information about your Norton AntiVirus or Norton SystemWorks software, see your product documentation.ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329820 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB329820 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329820

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com