ID článku: 329570 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Po nainštalovaní programu Internet Explorer 6, Service Pack 1 (SP1) alebo operačného systému Windows XP, SP1 (obidva zahŕňajú program Outlook Express 6, SP1) môže dôjsť k odstráneniu prístupu k niektorým e-mailovým prílohám v programe Outlook Express. Môže napríklad dôjsť k nasledujúcim symptómom:
 • Ak na table Ukážka kliknete na papierovú sponu, príkazy Uložiť prílohy a názov_súboru budú nedostupné.
 • Po otvorení e-mailovej správy nie je príkaz Uložiť prílohy v ponuke Súbor k dispozícii, pole Pripojiť v e-mailovej správe chýba a vo výstražnom paneli v hornej časti e-mailovej správy sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
  Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email: file_name1, file_name2 (Program Outlook Express odstránil prístup k nasledujúcim nebezpečným prílohám e-mailovej správy: názov_súboru 1, názov_súboru 2).

PRICINA

K tomuto správaniu dochádza po povolení možnosti Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus a v prípade, ak program Outlook Express považuje prílohu e-mailovej správy za „nebezpečnú“. Možnosť Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus je v programe Outlook Express 6, SP1, predvolená. Keď je povolená funkcia ochrany proti vírusom, program Outlook Express používa zoznam nebezpečných súborov programu Internet Explorer a pod položkou Možnosti priečinka používa nastavenie Potvrdiť otvorenie po prevzatí na určenie bezpečnosti súboru. Akákoľvek príloha e-mailovej správy s typom súboru, ktorý je vyhodnotený ako „nebezpečný“ sa neprevezme a odstráni sa prístup k tejto prílohe.

RIEŠENIE

Ak ste presvedčení, že stiahnutie alebo otvorenie prílohy je bezpečné, postupujte nasledovne: POZNÁMKA: Keďže existuje niekoľko verzií operačného systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky sa môžu v jednotlivých počítačoch odlišovať. V takom prípade vyhľadajte postup v produktovej dokumentácii.

Vypnite možnosť používania zoznamu nebezpečných súborov

Postup vypnutia možnosti Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus:
 1. Spustite program Outlook Express.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Možnosti.
 3. Kliknite na kartu Zabezpečenie, zrušte začiarknutie políčka Zakázať ukladanie alebo otváranie súborov, ktoré by mohli obsahovať vírus pod položkou Ochrana proti vírusom a potom kliknite na položku OK.

STAV

Toto správanie je predvolené.

DALSIE INFORMACIE

DÔLEŽITÉ: Spôsoby uvedené v tomto článku umožňujú získať prístup k prílohám v programe Outlook Express. Skôr než prílohy otvoríte, stiahnite ich a overte, či neobsahujú vírus. Uloženie príloh a overenie prítomnosti vírusu pred ich otvorením:
 1. Otvorte e-mailovú správu v programe Outlook Express.
 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť prílohy.
 3. V poli Uložiť do zadajte priečinok, do ktorého chcete prílohy uložiť a potom kliknite na položku Uložiť.
Ďalšie informácie o funkciách ochrany proti vírusom v programe Outlook Express 6 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
291387 OLEXP: Používanie funkcií ochrany proti vírusom v programe Outlook Express 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o zozname nebezpečných súborov programu Internet Explorer získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
291369 Informácie o zozname nebezpečných súborov v programe Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o tom, ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre program Internet Explorer 6 získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
328548 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre program Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o tom, ako získať najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre operačný systém Windows XP získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Vlastnosti

ID článku: 329570 - Posledná kontrola: 11. októbra 2006 - Revízia: 4.3
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, pri použití s produktom:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com