Straipsnio ID: 329564 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip gauti ?Microsoft? ?aidim?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, programin?s ?rangos naudotojo instrukcijas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami u?sisakyti spausdintos naudotojo instrukcijos kopij? i? ?Microsoft?, kreipkit?s ? ?Microsoft? u?sakym? skyri? telefonu 1-800-360-7561.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? j? ?Microsoft? ?ini? baz?je
326246 Kaip pakeisti prarast? ar sugadint? ?Microsoft? programin? ?rang? ar aparat?r?

Nor?dami atsisi?sti ?ias naudotoj? instrukcijas, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://microsoftgamesinsider.com/pcmanual.htm
Nor?dami gauti instrukcij? i? programin?s ?rangos CD-ROM, pasinaudokite vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

Pastaba. Turite naudoti ?Adobe Acrobat Reader?, nor?dami per?i?r?ti programin?s ?rangos naudotojo instrukcij? failus. ?Adobe Acrobat Reader? programin? ?ranga ?traukta ? kai kuriuos programin?s ?rangos paketus.

?Microsoft Dungeon Siege? 1.0 versija

 1. Kai dedate ?Dungeon Siege? 1 disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite CD arba DVD disk? ?renginys:\Manuals\DSManual.pdf fail?.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

?Microsoft Train Simulator? 1.0 versija

 1. Kai dedate ?Train Simulator? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pel?s ?ymikl? nukreipkite ? Visos programos, Microsoft Games, tada ? Train Simulator ir spustel?kite Train Simulator Manual.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

?Combat Flight Simulator 3?

 1. Suraskite ?? fail?
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Dukart spustel?kite Fs.pdf, Mow.pdf arba Utaw.pdf fail?.

  Atitinkamai tai yra ?Flight School?, ?Machines of War? ir ?Understanding the Tactical Air War? instrukcij? failai.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

  Jei ?Adobe Acrobat Reader? kompiuteryje ne?diegta, dukart spustel?kite 2 diskas:\ADOBE\RP505ENU.EXE fail? ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

?Microsoft Combat Flight Simulator 2?: ?WWII Pacific Theater? 1.0 versija

 1. Kai dedate ?Combat Flight Simulator 2? 1 disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite aplank?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Manual.

?Microsoft Flight Simulator 2002?

 1. Kai dedate ?Flight Simulator 2002? 1 disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.

  Jei ?Adobe Acrobat Reader? kompiuteryje ne?diegta, dukart spustel?kite aplank?, esant? CD disk? ?renginys:\Extras\Ar405eng, ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pel?s ?ymikl? nukreipkite ? Visos programos, Microsoft Games ir spustel?kite Flight Simulator 2002.
 3. Spustel?kite Microsoft Flight Simulator 2002.

  Kitos ?Flight Simulator 2002? instrukcijos ir informacija, pvz., spar?i?j? nuorod? kortel? ir pagrindin?s komandos, yra aplanke, esan?iame standusis diskas:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help.
 4. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

?Microsoft Zoo Tycoon? 1 ir 2

 1. Kai dedate ?Zoo Tycoon? 1 disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.

  Jei ?Adobe Acrobat Reader? kompiuteryje ne?diegta, dukart spustel?kite aplank?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Goodies\Ar500ENU, ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Manuals\English.pdf.

  Jei reikia ?Marine Mania? instrukcijos, dukart spustel?kite Mardino.pdf arba Zooty.pdf fail?.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarys instrukcij?.

  Jei ?Acrobat Reader? kompiuteryje ne?diegta, ?i? program? galima rasti aplanke, esan?iame CD arba DVD disk? ?renginys:\Goodies.
 4. ?Zoo Tycoon 2? instrukcija yra aplanke, esan?iame CD arba DVD disk? ?renginys :\Manuals.

?Microsoft Links 2001?

 1. Kai dedate ?Links 2001? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Manuals\English.pdf.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

?Microsoft Freelancer? 1.0 versija

 1. Kai dedate ?Freelancer? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, meniu Failas spustel?kite Spausdinti, tada spustel?kite Gerai.

?Microsoft Rise of Nations?

 1. Kai dedate ?Freelancer? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. ?Adobe Acrobat Reader? atidarius instrukcijos fail?, spustel?kite Failas, Spausdinti, tada ? Gerai.
Informacijos, kaip gauti ?Adobe Acrobat Reader?, rasite apsilank? ?ioje ?Abobe? svetain?je
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

?Microsoft Rise of Nations: Gold Edition?

 1. Kai dedate disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Atidarykite Mano kompiuteris, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CD arba DVD disk? ?rengin?, tada spustel?kite Atidaryti.
 3. Atidarykite aplank? ?Manual? ir dukart spustel?kite instrukcij? norima kalba.

?Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots?

 1. Kai dedate ?aidimo disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?rengin?:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

?Microsoft Age of Mythology?

 1. Kai dedate ?Age of Mythology? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

?Microsoft Age of Mythology: Gold Edition?

 1. Kai dedate ?Age of Mythology: Gold Edition? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite aplank?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\aom\files2\docs.
 3. Atidarykite ?aidimo instrukcijos PDF fail?.

?Microsoft Age of Mythology: The Titans?

 1. Kai dedate ?Age of Mythology: The Titans? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

?Microsoft Links 2003?

 1. Kai dedate ?Links 2003? disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\Manuals\English.pdf.

?Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna?

 1. Kai dedate ?Dungeon Siege: Legends of Aranna? 1 disk?, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT.
 2. Dukart spustel?kite fail?, esant? CD arba DVD disk? ?renginys:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
?Microsoft?, siekdama pad?ti jums rasti technin?s pagalbos, teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista be persp?jimo. ?Microsoft? neu?tikrina ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
?iame straipsnyje apra?yti tre?i?j? ?ali? produktus pagamino ?mon?s, nepriklausan?ios ?Microsoft?. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 329564 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 29 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • ?aidimai Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • ?aidimas Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater ?aidimas
 • ?aidimas Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle, skirtas Europe
 • ?aidimas Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer ?aidimai
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • ?aidimas Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations ?aidimai
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • ?aidimas Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania ?aidimas
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com