ประวัติรุ่นของ windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 32905 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
2.x 1.x 3.00 3.00a 3.10 3.11
Windows
kbdisplay kbnetwork kbref kbsound
ต่อไปนี้จะประวัติผลิตภัณฑ์สำหรับ 1.x รุ่น Microsoft Windows, 2.03, 2.1, 2.11, 3.0, 3.0a, 3.1 และ 3.11:
  Version  Date   Requirements
  -------  ----   ------------

  1.01   11/85  - MS-DOS version 2.0
           - Two double-sided disk drives or a hard disk
           - 256K of memory or greater
           - Graphics-adapter card

  1.03    8/86  Requirements

           - MS-DOS version 2.0
           - Two double-sided disk drives or a hard disk
           - 320K of memory or greater
           - Graphics-adapter card

           Changes:

           - MS-DOS version 3.2 support
           - Enhanced keyboard support
           - AT&T 6300 and AT&T 6300 Plus support
           - 14-, 18-, and 24-point sizes added to
            TimesRoman and Helvetica fonts
           - Generic/Text Only printer driver added
           - PostScript printer driver added
           - .WRI extension used for Windows Write files
            (version 1.01 used .DOC extension)
           - Support for all features of the international
            version

  DDL    1/87  Windows Device Driver Library Volume 1

           Additional support for display devices,
           printers, and pointing devices added

  1.04    4/87  Requirements

           - MS-DOS version 2.0
           - Two double-sided disk drives or a hard disk
            320K of memory or greater
           - Graphics-adapter card

           Changes

           - IBM Personal System/2 support
           - COMM.DRV revised to support ept port for IBM
            3812 Pageprinter
           - HP downloadable soft font support

  2.03   11/87  Requirements

           - MS-DOS version 3.0
           - Two double-sided disk drives or a hard disk
           - 512K of memory or greater
           - Graphics-adapter card

           Changes

           - Overlapping windows instead of tiled windows
           - LIM Version 4.0 expanded memory support
           - Dynamic Data Exchange (DDE) support
           - SMARTDrive disk-cache program included
           - Revised .FON format for screen fonts
           - NEWFON.EXE included to convert 1.x font
            format to 2.x font format
           - Revised Paint file format
           - CVTPAINT.EXE included to convert 2.x
            Paint file format to 1.x format
           - About command moved to File menu from System
            menu
           - Printer Timeouts option added to Control
            Panel
           - Mouse Acceleration option added to Control
            Panel
           - Warning Beep toggle added to Control Panel
           - Notepad About command reports
           - Remaining Free Space
           - 3812 Pageprinter no longer supported

  2.10  5/27/88  Requirements

           - 512K Memory
           - MS-DOS version 3.0 or later
           - One floppy-disk drive AND one hard disk (note
            that a hard disk is now required)
           - Graphics adapter card (the box notes: IBM
            EGA, IBM VGA, IBM 8514, IBM CGA, Hercules
            Graphics Card, or compatibles)
           - Use of the Microsoft Mouse is optional
           - Packaged with 5.25-inch 1.2 megabyte
            disks OR 3.5-inch 720K disks, plus an
            order form for free 360K 5.25-inch disks

           Changes

           - New HIMEM.SYS driver allowing the use of the first
            64K of extended memory to store part of Windows,
            giving approximately 50K additional conventional
            memory inside Windows
           - Support for approximately 65 more printers than
            version 2.03, bringing the total supported
            printers to approximately 127
           - Support for additional computers
           - Support for additional display devices

  2.11  3/13/89  Requirements

           Same as Version 2.1

           Changes

           - Accounts for memory freed by XMS when computing
            the maximum swap size allowed
           - Increased minimum bankable memory required for
            large frame EMS
           - Setup program no longer terminates when
            incompatible driver is encountered
           - Setup corrected to permit set up on 512K machine
            with MS-DOS version 3.3
           - Updated COMM.DRV to solve handshaking problems at
            9600 bits per second (BPS)
           - Updated HPPCL.DRV driver that supports LaserJet
            series IID, Olivetti LP 5000, Toshiba
           - PageLaser 12, and Intel Visual Edge
           - Updated PSCRIPT.DRV driver that supports
            Olivetti LP 5000 in PostScript mode
           - Printing speed increased
           - Windows/386 WINOLDAP.MOD modified to support high-
            resolution displays

           Additions

           - AppleTalk library (must accompany the new
            PostScript driver)
           - Toshiba 24-pin printer driver
           - 8514/a driver for Windows/386
           - /E switch to adjust large frame EMS threshold
		
  3.0  5/22/90  Requirements

           2.11 requirements plus the following:

           - MS-DOS 3.1 or higher
           - 640K Conventional Memory
           - 256K Extended Memory

           Changes

          - Windows runs in protected mode -- direct extended
           memory access
          - 386 enhanced mode virtual memory provides more
           memory than physically in RAM by swapping blocks
           of RAM to the hard drive.
          - Color palette managed by Windows 3.0
          - Device-independent color bitmap support
          - Improved network support
          - New dialog boxes, system fonts, and menus
          - Graphical environment
          - New HIMEM.SYS XMS (spec. 2.0) driver. 16 MB
           support
          - EMM386.SYS expanded memory manager
          - 32 printer drivers supporting 170 different
           printers -- including HP LaserJet III series
          - MS-DOS programs run in a window
          - Three mode operation (real, standard, 386
           enhanced).
          - Icon-based Program Manager
          - Tree-structured File Manager
          - Asymetrix Daybook 1.0a bundled

  3.00a 10/31/90  Requirements

          Same as Windows 3.0

          Changes

          - Maintenance release of 3.0 focusing on very
           specific problems with:

            Networking
            Dynamic Data Exchange
            Low-memory conditions
            Setup
            Extended character support for printers

          - Retail package shipped with Windows Q&A booklet

  3.00a
Multimedia  Fall
Extensions  1991  Requirements

           Multimedia PC (MPC) Specifications:

           - 80386 sx or dx IBM compatible
           - 2 megabytes RAM
           - VGA or higher (16 color minimum)
           - 30 Megabyte hard drive
           - CD-ROM (with audio output support)
           - 2-button mouse
           - Audio hardware

           Changes

           - Available only through hardware OEM
           - New device drivers to connect with specific MPC
            hardware.
           - Introduced Media Control Interface (MCI)
           - Enhanced Control Panel includes screen saver,
            video driver icon (Drivers), joystick control,
            driver installer, event based sound control,
            and MIDI mapping control
           - New Accessories: MPC Alarm Clock, Media Player,
           - Sound Recorder

  3.10  4/6/92   Requirements

           - MS-DOS 3.1 or later
           - IBM compatible 80286 or higher (386 recommended)
           - 640K Conventional memory
           - 256K extended memory (XMS v 2.0 or higher)
           - 1024K extended memory recommended on 80286
           - 2048K extended memory recommended on 80386
           - 5.25-inch (high density) or 3.5-inch floppy
            drive
           - Fixed drive with 6 megabytes free (10 megabytes
            recommended)
           - EGA, VGA, SVGA, XGA, 8514/A, or Hercules video
            card or 100% compatible card, and monitor
           - Mouse recommended

           Changes

           - Available in upgrade or full package (upgrade
            does not require earlier version)
           - Improved Setup program offers express, custom,
            network, and troubleshooting setup
           - Computer-based Windows 3.1 tutorial
           - Consistent dialog boxes
           - Improved online Help
           - OLE Drag and drop, OLE support in many applications
           - Improved File Manager
           - Improved printer support through use of
            UNIdriver
           - New video drivers support MS-DOS graphics in a
            window
           - WD1003 virtual hard drive controller
           - Virtual memory changeable in Control Panel
           - Standard and enhanced mode operation only
           - TrueType scalable font support
           - Includes multimedia extensions (inclusions)
           - Includes new SMARTDrive version 4.0, HIMEM XMS
            manager 3.0, new EMM386.EXE
           - Standard mode can now run with EMM386.EXE running
           - Documentation includes "Getting Started" manual
           - 266 different types of printers supported

  3.11 12/31/93  Requirements

           - Same as version 3.1

          Changes

           - Certificate of Authenticity
           - More sophisticated hologram and an MS (3M) sticker
            on box
           - An 800 number to call (in the United States &
            Canada) and check for product legitimacy
           - Updated drivers
           - Five updated core files
           - NetWare support files (from Novell)
		
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 32905 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2.1 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2.11 Standard Edition
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB32905 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:32905

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com