คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดสำหรับ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328848 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ปรับ Windows XP ปรุงซอฟต์แวร์ (ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน) ที่นำออกใช้หลังจาก Service Pack 1 (SP1) อาจรวมถึงแฟ้มไบนารีสำหรับใช้ Windows XP และใช้ Windows XP SP1 คอมพิวเตอร์ได้ แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดเหล่านี้จะได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการลงรายการบัญชี-SP1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คำนึงถึงว่าพวกเขาจะใช้ SP1 ถ้าคุณไม่มี SP1 ติดตั้ง การปรับปรุงจากสองโหมดทำให้การปรับปรุงรุ่นการลงรายการบัญชี-SP1 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งติดตั้งโดยอัตโนมัติอยู่ถ้าคุณติดตั้ง SP1 ยัง ถ้าคุณลบ SP1 การปรับปรุงรุ่น SP1 ก่อนจะคืนค่า เป็นเครื่องมือการปรับปรุงการโยกย้ายใหม่ (Xpsp1hfm.exe) กำหนดที่ปรับปรุงการติดตั้ง และดำเนินการการโยกย้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมด

นี่คือตัวอย่างของโครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมด:
 • qnnnnnn_wxp_sp2_x86_enu.exe
 • \Sp1: โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแฟ้มที่จะนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ไม่ได้รัน SP1
 • \Sp2: โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแฟ้มที่จะนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่รัน SP1
 • \Common: โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยแฟ้มโปรแกรมติดตั้ง
 • \Xpsp1hfm.exe: โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเครื่องมือการโยกย้าย Update โหมดสอง ซึ่งแทน Update.exe และที่เริ่มต้น โดย Q ที่เองnnnnnnแฟ้ม _wxp_sp2_x86_enu.exe

คำอธิบายของเครื่องมือการโยกย้าย Update โหมดสอง

เครื่องมือการโยกย้าย Update โหมดสอง (Xpsp1hfm.exe) ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • โปรแกรมติดตั้งตัวมันเองในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32
 • จัดเรียงนั้นใหม่แฟ้มการปรับปรุงที่แยกแล้วดังนั้น Update.exe สามารถติดตั้งรุ่นที่เหมาะสม
 • คุณย้ายก่อนหน้านี้ติดตั้งการปรับปรุงจากสองโหมดรุ่น SP1 การลงรายการบัญชีเมื่อมีการติดตั้ง SP1
 • จะย้อนไบนารีกลับไปเป็นรุ่น SP1 ก่อนถ้า SP1 จะถูกเอาออก
คัดตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงจากสองโหมดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่ไม่สามารถทำ SP1, Xpsp1hfm.exe ลอกไบนารีการปรับปรุงการลงรายการบัญชี-SP1 ไป %SystemRoot%\$xpsp1hfm$\Qnnnnnn(ตำแหน่งnnnnnnมีหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง), แล้ว รัน Update.exe จาก SP1 โฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อติดตั้งการปรับปรุง SP1 ก่อน เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงจากสองโหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่รัน SP1, Xpsp1hfm.exe รัน Update.exe จากโฟลเดอร์การติดตั้ง SP2 ชั่วคราวเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการลงรายการบัญชี-SP1

การติดตั้ง sp1

เมื่อคุณติดตั้ง SP1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP, SP1 Xpsp1hfm.exe เพื่อโยกย้ายที่ที่ทำงานของกระบวนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดการติดตั้งเวอร์ชัน SP1 การลงรายการบัญชีที่เหมาะสม แล้ว กำหนดค่าคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงเหล่านี้จะถูกลบออกหากคุณลบ SP1 ในอนาคต Xpsp1hfm.exe ล็อกข้อ ID เหตุการณ์ไว้ในล็อกเหตุการณ์เพื่อบ่งชี้ว่า การโยกย้ายที่สำเร็จ

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อลบโปรแกรมปรับปรุงที่กำลังโยกย้าย ด้วยวิธีนี้ นอกจากนี้ หมายเหตุว่า Qfecheck ที่เครื่องมือ (Qfecheck.exe) อาจรายงานว่า การปรับปรุงเดียวกันถูกติดตั้งสองครั้งในกรณีนี้ คุณสามารถละเว้นลักษณะการทำงานนี้ได้เนื่องจากไม่ได้ระบุปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง

การติดตั้งใหม่ sp1

ถ้าคุณติดตั้ง SP1, Xpsp1hfm.exe พยายามปรับปรุงใด ๆ ที่ยังไม่ได้มีการโอนย้ายในระหว่างการติดตั้งแรกในการโยกย้าย

การเอาออก sp1

เมื่อคุณลบ SP1 กระบวนการเอาออกก่อนเรียก Xpsp1hfm.exe เพื่อลบโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมด migrated และย้อนกลับสู่คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปเป็นสถานะที่ SP1 สามารถอย่างปลอดภัยถูกเอาออก การปรับปรุงจากสองโหมดสามารถถูกเอาออกไปณจุดนี้ ข้อความของ ID เหตุการณ์ถูกบันทึกลงในบันทึกของเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า โปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมด migrated ถูกเอาออกในกรณีนี้

การติดตั้งร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการใช้ร่วมกันการติดตั้งชุดการติดตั้ง Windows XP service pack และโปรแกรมปรับปรุง ให้ดูที่แนะนำ "ปรับปรุงการติดตั้งและปรับใช้รายการ" หัวข้อ (แฟ้ม Hfdeploy.htm) ในโฟลเดอร์ Support\Tools ในบริการบรรจุซีดีรอมหมายเหตุว่า เนื่องจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดรวมสองชุดของแฟ้มไบนารี คุณต้องคัดลอกแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่ถูกต้องไปยังโฟลเดอร์ I386 เมื่อคุณเตรียมการติดตั้งร่วมกัน หากคุณได้สร้างชุดใช้ร่วมกันกับ Windows XP และปรับปรุงบางอย่างจากสองโหมด คุณต้องคัดลอกแค็ตตาล็อกและแฟ้มต่าง ๆ จากโฟลเดอร์ SP1 ไปยังโฟลเดอร์ I386 หากคุณได้สร้างชุดใช้ร่วมกันกับ Windows XP, Service Pack 1 และปรับปรุงบางอย่างจากสองโหมด คุณต้องคัดลอกแค็ตตาล็อกและแฟ้มจากโฟลเดอร์การติดตั้ง SP2 ไปยังโฟลเดอร์ I386

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824994แพคเกจการปรับปรุงคำอธิบายของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328848 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Keywords: 
kbinfo kbmt KB328848 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328848

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com