คอมโพเนนต์เน้นจำนวนของบริการการทำดัชนีอาจทำให้เกิดการเรียกใช้การเข้าถึงที่ไม่คาดคิดกับเนื้อหาของไซต์มี IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328832 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมโพเนนต์เน้นจำนวนของบริการการทำดัชนีอาจส่งคืนผลลัพธ์ที่มีการจัดทำดัชนีไว้จากเนื้อหาบนเว็บไซต์มีบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) โดยไม่ต้องการบังคับใช้โครงร่างการรับรองความถูกต้องที่ใช้กับเนื้อหา

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: ถอนการติดตั้งบริการทำดัชนีได้

ถ้าคุณไม่จำเป็นบริการการทำดัชนี คุณควรเอาออก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:เมื่อคุณเอาบริการการทำดัชนี คุณจะลบคอมโพเนนต์เน้นจำนวน
 1. ใน'แผงควบคุม' คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออกจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นบริการทำดัชนีกล่องกาเครื่องหมาย

วิธีที่ 2: ปิดใช้งานคอมโพเนนต์เน้นจำนวน

ถ้าคุณต้องการให้บริการทำดัชนีแล้ว แต่ไม่ต้องการเน้นจำนวน คุณควรปิดใช้งานคอมโพเนนต์เน้นจำนวน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ IIS ที่คุณกำลังใช้อยู่
 • iis 7.0

  เมื่อต้องการปิดใช้งานจำนวนเน้นใน IIS 7.0 เมื่อมีการติดตั้งบริการการทำดัชนี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการ IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgrแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสองครั้งISAPI และข้อจำกัด CGI.
  3. ในการสถานะ:คอลัมน์ หมายเหตุสถานะสำหรับการบริการทำดัชนีสินค้า ถ้าสถานะเป็นได้รับอนุญาตคลิกได้รับอนุญาตแล้ว คลิกปฏิเสธในหน้าต่างงาน
 • IIS 6.0:

  เมื่อต้องการปิดใช้งานจำนวนเน้นใน IIS 6.0 เมื่อมีการติดตั้งบริการการทำดัชนี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการ IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgrแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกส่วนขยายของการบริการเว็บ.
  3. ในการสถานะ:คอลัมน์ หมายเหตุสถานะสำหรับการบริการทำดัชนีสินค้า ถ้าสถานะเป็นได้รับอนุญาตคลิกการบริการทำดัชนีสินค้า แล้วคลิกห้ามไม่ให้.
 • iis 5.1 และ IIS 5.0

  การปิดใช้งานจำนวนเน้น ใน IIS 5.1 หรือ IIS 5.0 เมื่อมีการติดตั้งบริการการทำดัชนี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ติดตั้ง และเรียกใช้ IIS Lockdown Tool คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่น 2.1 IIS Lockdown Tool ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

   แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ดาวน์โหลด
   ดาวน์โหลดแพคเกจ Iislockd.exe
  2. บนหน้าจอเลือกแม่แบบของเซิร์ฟเวอร์ คลิกอื่น ๆ.
  3. คลิกถัดไปแล้ว ตรวจสอบที่จะบริการเว็บมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  4. คลิกถัดไปแล้ว ตรวจสอบที่จะอินเทอร์เฟซสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ดัชนีมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  5. ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์
  หรือ คุณสามารถยกเลิกแฟ้ม Webhits.dll ได้ด้วยตนเอง โดยการทำให้ไม่สามารถเข้าถึง IIS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. หยุดบริการ W3svc เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
   หยุดสุทธิ w3svc
  2. ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วย Webhits.dll เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้และกด ENTER::
   %WINDIR%\system32 ซีดี
  3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   cacls webhits.dll /D ทุกคน
   ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยัน พิมพ์yแล้ว กด ENTER
  4. เริ่มบริการ W3svc โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง:
   เริ่มต้นสุทธิ w3svc

วิธีที่ 3: ตรวจสอบ Indexing Service และการตั้งค่าคอนฟิกที่เน้นจำนวน

ถ้าคุณต้องการให้บริการทำดัชนีและคอมโพเนนต์เน้นจำนวน คุณควรตรวจสอบว่า แฟ้ม.htw ของคุณจำเป็นต้องมีชนิดเดียวกันของการพิสูจน์ตัวจริงของ IIS ที่เนื้อหาของคุณต้องการ นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบว่า มีแมปสคริปต์สำหรับแฟ้ม.htwตรวจสอบแฟ้มที่มีอยู่ตัวเลือกที่เปิดใช้งาน การตรวจสอบการตั้งค่าการแม็ปสคริปต์ที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ IIS ที่คุณกำลังใช้อยู่
 • iis 7.0
  1. เริ่มโปรแกรมจัดการ IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgrแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสองครั้งตัวจัดการแมป.
  3. ในตารางตัวจัดการแมป แมปสำหรับการค้นหา.htw. คลิกสองครั้งที่แมป
  4. คลิกข้อจำกัดของการร้องขอ.
  5. คลิกเรียกใช้ตัวจัดการเฉพาะในกรณีที่ร้องขอถูกแมปไปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่แฟ้ม:ถูกเลือก
  6. คลิกตกลงสองครั้ง
 • iis 6.0, IIS 5.1 และ IIS 5.0
  1. ใน IIS Microsoft Management Console (MMC) สแนปอิน คลิกขวาเว็บไซต์ และคลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ แล้วคลิกconfiguration.
  3. ในการการกำหนดค่าของแอพลิเคชันกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกแมปสำหรับ.htwแล้ว คลิกแก้ไข.
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตรวจสอบแฟ้มที่มีอยู่กล่องกาเครื่องหมายเลือก และจากนั้น คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:ใน IIS 6.0 ชื่อกล่องกาเครื่องหมายนี้ตรวจสอบแฟ้มที่มีอยู่.
  5. ตรวจสอบว่า ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของ IIS สำหรับเนื้อหาของคุณเป็นเหมือนกับการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับแฟ้ม.htw ของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอมโพเนนต์เน้นจำนวนเป็นส่วนหนึ่งของบริการทำดัชนีที่ทำงานกับ IIS เพื่อกลับสู่การทำดัชนีเนื้อหาจากเว็บไซต์ เมื่อคอมโพเนนต์เน้นจำนวนเข้าถึง URL จะจัดดัชนี คอมโพเนนต์ไม่นี้ โดยการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับ URL โดยตรง และไม่ได้ โดยการทำการร้องขอใหม่ผ่าน IIS เนื่องจากความตัว ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องเฉพาะของ IIS ไม่ใช้กับ URL ที่ถูกจัดดัชนีเน้นจำนวนคอมโพเนนต์

เว็บเบราว์เซอร์สามารถขอการจัดทำดัชนีเนื้อหา ด้วยการร้องขอไปยังแฟ้ม.htw บนเว็บไซต์ และ โดยการระบุ URL จะจัดดัชนี ถ้าการรับรองความถูกต้องของ IIS ที่ถูกต้องสำหรับการจัดทำดัชนีเนื้อหา ตรวจสอบควรถูกตั้งค่าแฟ้ม.htw และยังเนื้อหาที่แท้จริง เน้นจำนวนรวม.htw พิเศษ ภายในแฟ้มที่ชื่อ Null.htw This is a virtual file and does not actually exist on the disk. Because this file does not exist, you cannot configure IIS to enforce authentication on this file. To prevent Null.htw from returning indexed content, you must configure the IIS script mapping for .htw so that the mapping uses the "Check that file exists" feature.

The following table summarizes the default availability of the hit-highlighting component in various versions of IIS.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นIndexing ServiceHit-highlighting
IIS 7.0Not installedDisabled when the Indexing Service is installed
IIS 6.0InstalledInstalled but disabled
IIS 5.1Not installedNot installed
iis 5.0InstalledInstalled and enabled
Acknowledgment: Joao Gouveia of Telecel-Vodafone and John Omernik contributed to this Microsoft Knowledge Base article.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about IIS 5.0 hardening, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750568.aspx
For more information about how to help secure a Web server, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
http://msdn2.microsoft.com/En-US/library/aa302432.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328832 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB328832 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328832

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com