วิธีการจัดเรียงฐานข้อมูล Exchange

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

กระบวนการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์จัดเรียงใหม่ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อให้แฟ้มอยู่ติดกันมากขึ้น การจัดเรียงข้อมูลช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงและเรียกข้อมูล เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดิสก์ และช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณทำงานได้ราบรื่นขึ้น และมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้อรรถประโยชน์ Eseutil เพื่อจัดเรียงข้อมูลจัดเก็บข้อมูลและไดเรกทอรีใน Microsoft Exchange Server 5.5 และจัดเรียงข้อมูลเก็บข้อมูล ใน Microsoft Exchange 2000 Server และ ใน Microsoft Exchange Server 2003 โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้สามารถเรียกใช้บนฐานข้อมูลหนึ่งในแต่ละครั้งจากบรรทัดคำสั่ง

การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มี Exchange 2000 หรือ Exchange 2003


เมื่อต้องการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลที่มี Exchange 2000 หรือ Exchange 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน
การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มี Exchange Server 5.5


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุการจัดเรียงฐานข้อมูล คุณต้องมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์อย่างน้อย 110 เปอร์เซ็นต์ที่ขนาดของฐานข้อมูลที่คุณต้องการประมวลผล เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ที่จำเป็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน
สำรองฐานข้อมูล


เนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์เป็นการจัดเรียงข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล Exchange ใช้อรรถประโยชน์การสำรองทันทีหลังจากการจัดเรียงข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานสำเนาสำรองของฐานข้อมูลที่ปลอดภัยการจัดเรียงข้อมูลใหม่ ก่อนหน้านี้สำรองที่เพิ่มขึ้น หรือแตกต่างกันจะไม่มีประโยชน์เนื่องจากพวกเขาอ้างถึงเพจที่ฐานข้อมูลที่ถูกจัดเรียงใหม่ได้ โดยใช้กระบวนการจัดเรียงข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู 258243: วิธีการสำรอง และการคืนค่าคอมพิวเตอร์การแลกเปลี่ยน โดยใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลของ Windows.

การกระจายตัวของข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน

การกระจายตัวของข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระดับแตกต่างกว่าการกระจายตัวของดิสก์ปกติ การกระจายตัวของข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในฐานข้อมูล Exchange เอง ถ้าคุณเรียกใช้การจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange เป็น คุณควรทำได้ ระหว่าง off-hours และควรเป็นบริเวณที่ มีการหยุดการทำงานของฐานข้อมูล Exchange จัดเรียงข้อมูลบนดิสก์คือ ขั้นตอนจำนวนมาก I/O มาก ดังนั้น กลไกจัดการฐานข้อมูล Exchange อาจมีปัญหาในการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์แบบในเวลาเหมาะสม

โดยค่าเริ่มต้น แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลที่เรียกใช้กระบวนการจัดเรียงข้อมูลทุกวัน ตัวเลือกการจัดเรียงข้อมูลทำการเก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ติดกัน เอาที่เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ และกระชับฐานข้อมูล สิ่งนี้ลดขนาดของฐานข้อมูล คำสั่ง Eseutil สำเนาฐานข้อมูลระเบียนไปยังฐานข้อมูลใหม่ เมื่อการจัดเรียงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ฐานข้อมูลต้นฉบับถูกลบ หรือถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยผู้ใช้ และรุ่นใหม่ถูกเปลี่ยนเป็นเอกสารต้นฉบับ หากโปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจพบเรกคอร์ดไม่ถูกต้อง ยูทิลิตี้หยุด และแสดงข้อผิดพลาด จัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์จัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์ของฐานข้อมูล Exchange เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบำรุงรักษาฐานข้อมูล จัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์ตรวจหา และเอาวัตถุฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ กระบวนการจัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์ให้เพิ่มพื้นที่ว่างให้กับฐานข้อมูล โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแฟ้มฐานข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดค่าให้เรียกใช้การจัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์ทุกวันระหว่าง 01:00:05:00

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสำรองข้อมูลและการบำรุงรักษา คุณอาจต้องการจัดกำหนดการของกระบวนการบำรุงรักษาและการดำเนินการสำรองให้เรียกใช้ในเวลาอื่น

เมื่อต้องการกำหนดการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูล ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการกำหนดการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลเฉพาะ ใช้บำรุงรักษาช่วงตัวบนแท็บฐานข้อมูลที่เก็บกล่องจดหมาย หรือวัตถุที่เก็บโฟลเดอร์สาธารณะที่เพื่อกำหนดช่วงเวลาการบำรุงรักษา
  • เมื่อต้องการกำหนดการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลสำหรับคอลเลกชัน ของร้านค้ากล่องจดหมาย และร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะ ใช้บำรุงรักษาช่วงตัวบนแท็บฐานข้อมูล (นโยบาย)ของที่เก็บกล่องจดหมาย หรือนโยบายการเก็บโฟลเดอร์สาธารณะเพื่อกำหนดช่วงเวลาการบำรุงรักษา
จัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์


ถึงแม้ว่าการจัดเรียงข้อมูลแบบออนไลน์ให้เนื้อที่ว่างฐานข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องจัดเรียงฐานข้อมูล Exchange แบบออฟไลน์เพื่อลดขนาดของฐานข้อมูล Exchange มีอยู่จริง ใช้อรรถประโยชน์ Eseutil (Eseutil.exe) เพื่อทำการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์เมื่อที่เก็บกล่องจดหมายและร้านค้าโฟลเดอร์สาธารณะของคุณทำงานแบบออฟไลน์


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ คำสั่ง Eseutil จะอยู่ในโฟลเดอร์ Winnt\System32 ใน Exchange Server 5.5 และ ในโฟลเดอร์ Exchsrvr/ช่อง เก็บใน Exchange 2000 และ Exchange 2003

คำสั่ง Eseutil คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์การแลกเปลี่ยนที่คุณสามารถใช้ การจัดเรียง การซ่อมแซม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล Exchange ตัวอย่างเช่น คุณต้องทำการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ถ้าคุณย้ายผู้ใช้หลายคนจากเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด ในกรณีดังกล่าว จัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์ลดขนาดของฐานข้อมูล Exchange โดยการจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล Exchange ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และละทิ้งเพจที่ฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้

โดยค่าเริ่มต้น คำสั่งEseutil /dจัดระเบียบฐานข้อมูล โดยการสร้างฐานข้อมูลใหม่ การคัดลอกระเบียนฐานข้อมูลเก่าไปยังตำแหน่งใหม่ และละทิ้งเพจที่ฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ วิธีนี้สร้างแฟ้มใหม่เป็นระเบียบกระชับฐานข้อมูล

ใช้สวิตช์ฐานข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Eseutil เรียงบนฐานข้อมูลระบุ:
คำสั่ง eseutil /d Database_Name [ตัวเลือก]
ที่ Database_Name มีชื่อแฟ้มของฐานข้อมูลที่คุณต้องการกระชับ

อีกทางเลือกหนึ่งคือการ เรียกใช้ Eseutil ร่วมกับสวิตช์/d /pต่าง ๆ ในบรรทัดคำสั่งเพื่อสร้างฐานข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งที่แยกจากกัน ตัวอย่าง fFr คุณไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์อื่น โดยใช้สวิตช์ /p กระบวนการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์เก็บรักษาฐานข้อมูลต้นฉบับยังไม่ได้ผ่านการกระชับแล้ว และแฟ้มชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นเป็นรุ่นจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูล ซึ่งเรียกว่าการปิด instating ไม่เหมือนกับกระบวนการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์มาตรฐาน (Eseutil /d), ถ้าคุณเรียกใช้ Eseutil ด้วยอ็อพชัน/d /pฐานข้อมูลต้นฉบับจะไม่ถูกเขียนทับกับฐานข้อมูลที่จัดเรียงข้อมูลใหม่เมื่อกระบวนการจัดเรียงข้อมูลแบบออฟไลน์เสร็จสมบูรณ์

/D /pอ็อพชันสามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้เนื่องจากคุณไม่คัดลอกฐานข้อมูลจัดเรียงข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งชั่วคราว และเขียนทับแฟ้มอยู่อย่างกระจัดกระจายเดิม นั้นยังอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการกำหนดใช้ฐานข้อมูลจัดเรียงข้อมูลหลังจากที่คุณใช้ตัวเลือกนี้ คุณต้องด้วยตนเองย้าย.edb จัดเรียงข้อมูลและแฟ้ม.stm ลงในเส้นทางฐานข้อมูล แล้วเปลี่ยนชื่อทั้งชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น Tempdfg.edb และ Tempdfg.stm ถูกจัดเรียงข้อมูลแฟ้มที่คุณสร้าง โดยการเรียกใช้ตัว เลือก/p /d คุณต้องเปลี่ยนชื่อ Tempdfg.edb เพื่อ Priv1.edb แล้วเปลี่ยนชื่อ Tempdfg.stm เป็น Priv1.stm คุณต้องทำเช่นนี้ถ้า Priv1.edb และ Priv1.stm เป็นฐานข้อมูลที่เดิมที่คุณเรียกใช้ Eseutil กับ คำสั่งตัวอย่างต่อไปนี้จัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Store.edb กล่องจดหมายและแฟ้มการส่งกระแสข้อมูลมาพร้อมกับ ปิด instating และสร้างฐานข้อมูลจัดเรียงข้อมูลบนไดรฟ์ D หมายเหตุว่า ไม่มีเนื้อที่ว่างหลัง/t
คำสั่ง eseutil /d/p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ใช้ตัวเลือก/tแฟ้ม Tempdfgxxxx.edb และแฟ้ม Tempdfgxxxx.stm ถูกสร้างในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเรียกใช้ Eseutil จาก ในชื่อแฟ้มก่อนหน้านี้ กับ xxxx เป็นตัวเลขแบบสุ่ม

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เมื่อคุณใช้คำสั่ง Eseutil เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูล Exchange:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวเลือกคำอธิบาย
/ b ฐานข้อมูลทำสำเนาสำรองภายใต้ชื่อที่ระบุ
/tฐานข้อมูลตั้งชื่อฐานข้อมูลชั่วคราว (ค่าเริ่มต้นคือ Tempdfrg.edb)
/sแฟ้มตั้งชื่อแฟ้มแบบกระแสข้อมูล (ค่าเริ่มต้นคือไม่มี)
/fแฟ้มตั้งค่าชั่วคราวส่งกระแสข้อมูลแฟ้มชื่อ (ค่าเริ่มต้นคือ Tempdfrg.stm)
/peserve ฐานข้อมูลชั่วคราว (อีกนัยหนึ่ง ไม่ instate)
P/oไม่ใส่โลโก้
/iจัดเรียงข้อมูลการส่งกระแสข้อมูลแฟ้ม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ แฟ้ม Tempdfrg.edb ถูกสร้างบนไดรฟ์แบบลอจิคัลที่เรียกใช้คำสั่ง/d eseutil เว้นแต่ว่าคุณใช้สวิตช์/t ตัวอย่างเช่น สร้างแบบ Tempdfrg.edb บนรากของไดรฟ์ D เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
D:\>eseutil /d /ispriv
นอกจากนี้คุณสามารถใช้สวิตช์/tเพื่อตั้งชื่อ สำหรับฐานข้อมูลชั่วคราว และตำแหน่งที่ตั้งอื่น ตัวอย่างเช่น สร้างแบบ Sample.edb บนรากของไดรฟ์ D เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง eseutil จากไดรฟ์ C เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ ถ้า instating ถูกปิดใช้งาน ฐานข้อมูลต้นฉบับจะถูกรักษากระชับแล้ว ยกเลิก และฐานข้อมูลชั่วคราวประกอบด้วยเวอร์ชันการจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น instating ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณใช้ตัวเลือก/p

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง Eseutil /d เพื่อจัดเรียงข้อมูลของฐานข้อมูลและการส่งกระแสข้อมูลแฟ้มที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
254132 คำสั่ง Eseutil /d การจัดเรียงข้อมูลบนฐานข้อมูลและการส่งกระแสข้อมูลแฟ้ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ Exchange 4.0 และ 5.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163627 วิธีการ defrag เป็นแฟ้ม EDB บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB328804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com