Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 328548 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ispravke za Internet Explorer distribuiraju se u servisnim paketima. Servisni paketi poma?u da Internet Explorer ostane aktuelan i pro?iruju i pobolj?avaju funkcije ra?unara. Servisni paketi su kumulativni. Svaki novi servisni paket sadr?i sve ispravke koje su bile uklju?ene u prethodne servisne pakete i sve nove ispravke. Ne morate da instalirate prethodnu verziju servisnog paketa pre instaliranja najnovije verzije.

DODATNE INFORMACIJE

Servisni paket 1 za Internet Explorer 6

Datum izdavanja: 09. septembar 2002.

Nabavljanje

Da biste nabavili servisni paket (SP1), posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/critical/ie6sp1/default.mspx
Servisni paket 1 (SP1) za Internet Explorer 6 (SP1) tako?e je uklju?en u servisni paket 1 (SP1) za Windows XP. Za dodatne informacije o tome kako da nabavite Windows XP SP1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Lista ispravki

Za dodatne informacije o tome ?ta je ispravljeno u servisnom paketu 1 kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326489 Lista ispravljenih problema u servisnim paketima za Internet Explorer 6 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 328548 - Poslednji pregled: 18. septembar 2006. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbgetsp kbinfo KB328548

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com