วิธีการ: แสดงรายการส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์เว็บและแฟ้มของส่วนขยายใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328505 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความแบบทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแสดงรายการว่ามีส่วนขยายและแฟ้มส่วนขยายใดบ้างบนเซิร์ฟเวอร์ Internet Information Services (IIS) 6.0

สคริปต์บรรทัดคำสั่ง Iisext.vbs ที่อยู่ในไดเรกทอรี Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้น Windows\System32) สามารถนำมาใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อแสดงรายการ ID ส่วนขยายบริการเว็บสำหรับส่วนขยายบริการเว็บที่จำกัดความไว้ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ IIS 6.0

แสดงรายการส่วนขยาย

ไวยากรณ์:
cscript จะ IisExt.vbs /ListExt [/s คอมพิวเตอร์ [/u [Domain\] ผู้ใช้ [/p ผ่าน]]]

เมื่อต้องการขอรับรายการของส่วนขยายที่อยู่ในรายการข้อจำกัดส่วนขยายบริการเว็บ (WebSvcExtRestrictionList) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ ให้ดู พารามิเตอร์ ส่วนของบทความนี้

แสดงรายการส่วนขยายบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) และจากนั้นพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
cscript จะ IisExt.vbs /ListExt
คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
SSINC
ค่าจ้าง
ASP
สินค้าคงคลัง
ASP.NET
WEBDAV
HTTPODBC

แสดงรายการส่วนขยายบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) และจากนั้นพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
cscript จะ IisExt.vbs /ListExt /s ComputerName /u โด /p รหัสผ่าน
คุณจะได้รับการตอบสนองที่คล้ายกับต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว
SSINC
ค่าจ้าง
ASP
สินค้าคงคลัง
ASP.NET
WEBDAV
HTTPODBC

แสดงรายการแฟ้มส่วนขยาย

ไวยากรณ์:
cscript จะ IisExt.vbs /ListFile [/s คอมพิวเตอร์ [/u [Domain\] ผู้ใช้ [/p ผ่าน]]]
เมื่อต้องการขอรับรายการของแฟ้มส่วนขยายที่อยู่ในรายการข้อจำกัดส่วนขยายบริการเว็บ (WebSvcExtRestrictionList) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ ให้ดู พารามิเตอร์ ส่วนของบทความนี้

แสดงรายการแฟ้มส่วนขยายบนเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) และจากนั้นพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
cscript จะ IisExt.vbs /ListFile
คุณจะได้รับการตอบสนองที่คล้ายกับต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว

สถานะ/พาธส่วนขยาย
------------------------
0 *.exe
0 *.dll
1 E:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpodbc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpext.dll
1 E:\Windows\system32\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_isapi.dll
1 c:\Source\Taxes.dll
1 c:\Source\Accounting.dll
1 c:\Source\Taxes.exe
1 c:\Source\Timesheet.exe
1 c:\Source\Payscale.dll

แสดงรายการแฟ้มส่วนขยายบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ที่พรอมต์คำสั่ง ให้เปลี่ยนไปที่โฟลเดอร์ Sysvol\System32 (ค่าเริ่มต้นคือ Windows\System32) และจากนั้นพิมพ์ข้อความต่อไปนี้:
cscript จะ IisExt.vbs /ListFile /s ComputerName /u โด /p รหัสผ่าน
คุณจะได้รับการตอบสนองที่คล้ายกับต่อไปนี้:
กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์...เรียบร้อยแล้ว

สถานะ/พาธส่วนขยาย
------------------------
0 *.exe
0 *.dll
1 E:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpodbc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpext.dll
1 E:\Windows\system32\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_isapi.dll
1 c:\Source\Taxes.dll
1 c:\Source\Accounting.dll
1 c:\Source\Taxes.exe
1 c:\Source\Timesheet.exe
1 c:\Source\Payscale.dll

พารามิเตอร์

  • ไดรฟ์:\Path\FileName: พารามิเตอร์นี้ระบุชื่อไฟล์และพาธของไฟล์ที่จะเพิ่มนามสกุล Webservice
  • /s คอมพิวเตอร์: พารามิเตอร์นี้ระบุชื่อเครือข่ายหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ theremote โดยค่าเริ่มต้น ถ้าไม่มีใช้พารามิเตอร์นี้ สคริปต์รันบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  • /u โด: พารามิเตอร์นี้ระบุว่า สิทธิ์การใช้งาน hasadministrative บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลและจะรันสคริปต์ที่บัญชีผู้ใช้สคริปต์ใช้ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบแบบท้องถิ่นถ้าตัวเลือกนี้เป็น notspecified
  • /p รหัสผ่าน: พารามิเตอร์นี้ระบุรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ isused ที่ มีพารามิเตอร์/uหรือไม่ ถ้าไม่ได้ใช้/sพารามิเตอร์ และรหัสผ่านที่จำเป็น isprompted ผู้ใช้ รหัสผ่านและรหัสผ่านถูกบดบัง
  • / ?: พารามิเตอร์นี้แสดงวิธีใช้ที่พร้อมรับคำสั่ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328360 HOWTO: เปิดใช้งานและปิดใช้งานส่วนขยาย ISAPI และโปรแกรมประยุกต์ CGI ใน IIS 6.0
328419 เพิ่มและลบแฟ้มส่วนขยายบริการเว็บออกใน IIS 6.0


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IISExt.vbs ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/72d69051-4287-4e92-847c-df3ac3eb77e11033.mspx
คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ผ่าน IIS Manager ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงคุณลักษณะวิธีใช้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
815127 วิธีการเข้าถึงเอกสารวิธีใช้ IIS 6.0

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328505 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB328505 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328505

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com