Použití funkce Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP Service Pack 1

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 328326 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek popisuje použití funkce Přístup a výchozí nastavení programů, která je součástí aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1). Tyto informace jsou určeny zkušeným uživatelům nebo odborníkům v oblasti IT. Další informace včetně základních informací o funkci Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k programům systému Microsoft Windows a programům jiných výrobců
Poznámka: Programy musejí být registrovány, aby se zobrazily ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů. Informace o tom, jak mohou dodavatelé softwaru své programy zaregistrovat, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa969350.aspx

Zadání výchozích programů

Ikona Přístup a výchozí nastavení programů se nachází v nabídce Start a na panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Pokud jste správcem počítače, můžete pomocí funkce Přístup a výchozí nastavení programů určit výchozí program pro určité činnosti, jako je procházení webu, odesílání e-mailových zpráv nebo přehrávání médií. Zároveň je možné určit způsob zobrazení ikon, zástupců a položek nabídky daného programu.

Další informace o zadání výchozích programů získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k programům systému Microsoft Windows a programům jiných výrobců
Poznámka: Program Microsoft Windows Messenger, program Microsoft Windows Media Player a modul Microsoft Virtual Machine (VM) nejsou součástí systému Windows XP 64-bit Edition. Tyto programy se nezobrazí ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP 64-bit Edition.

Odebrání přístupu k programům systému Microsoft Windows

Chcete-li odebrat přístup k programům či aplikacím jako Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player nebo Windows Messenger, můžete v případě, že jste správcem počítače (nebo členem skupin Administrators), použít Ovládací panely (jak je popsáno výše), postup bezobslužné instalace nebo nástroj Sysprep či Factory po spuštění instalačního programu.

Odeberete-li přístup k programům pomocí těchto metod, budou z nabídky Start, plochy a dalších míst odebráni standardní zástupci a ikony těchto programů. Při použití těchto metod nedojde k odebrání spustitelných souborů (EXE nebo DLL) těchto programů, ani k zakázání přidružení typů souborů a protokolů, která mohou mít tyto programy pro sebe zaregistrována. Chcete-li příslušné typy souborů a protokoly přidružit k jinému programu, konfigurujte jej jako výchozí program. Není-li program registrován ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů, požádejte dodavatele o informace, jak tento program nastavit jako výchozí nebo jak k němu přidružit typy souborů a protokoly.

Použití bezobslužné instalace

Jste-li správcem, můžete přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat v rámci postupu bezobslužné instalace nebo pomocí nástroje Sysprep či Factory po spuštění instalace. U těchto metod se předpokládá, že používáte metodu integrované instalace. Tato metoda umožňuje instalovat zároveň systém Windows XP a aktualizaci Service Pack.

Chcete-li přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player a programu Windows Messenger odebrat během bezobslužné instalace nebo během procesu nástroje Sysprep, přidejte do souboru Unattend.txt sekci [Components] obsahující následují možnosti:
[Components]
IEAccess = Off
OEAccess = Off
WMPOCM = Off
WMAccess = Off
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Jedná se o komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v souboru nápovědy Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide (Uživatelská příručka k nástrojům pro nasazení systému Microsoft Windows v podniku) (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k jejich použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci Service Pack.

Použití nástroje Sysprep nebo nástroje Factory po instalaci

Chcete-li přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat poté, co nainstalujete systém Windows, použijte jednu z metod popsaných v této části.

Odebrání přístupu pomocí nástroje Sysprep

Odebrání přístupu k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player a programu Windows Messenger pomocí nástroje Sysprep:
 1. Do souboru Unattend.txt přidejte sekci [Components] obsahující následující možnosti:
  [Components]
  IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Před spuštěním nástroje Sysprep přidejte do sekce [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek:
  [GuiRunOnce]
  
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
  
Odebrání přístupu pomocí souboru Winbom.ini a nástroje Factory
 1. Vytvořte soubor Winbom.ini s položkami popsanými v sekci [Components] v předchozí části článku.
 2. Před spuštěním příkazu sysprep -factory přidejte do sekce [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek:
  [GuiRunOnce]
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Jedná se o komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v souboru nápovědy Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide (Uživatelská příručka k nástrojům pro nasazení systému Microsoft Windows v podniku) (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k jejich použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci Service Pack.

Zásady správy pro funkci Přístup a výchozí nastavení programů

Jsou k dispozici dvě zásady správy, které řídí funkci Přístup a výchozí nastavení programů. Jedna zásada odebere ikonu z nabídky Start a druhá zásada skryje část Přístup a výchozí nastavení programů v panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Odebrání ikony funkce Přístup a výchozí nastavení programů z nabídky Start

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným potížím. Tyto potíže mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto potíže bude možné odstranit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Ikonu Přístup a výchozí nastavení programů můžete z nabídky Start odebrat pomocí jedné z následujících metod:
 • Pro všechny uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Pouze pro aktuálního uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Přidání těchto hodnot registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Pokud podklíč Explorer dosud neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  2. Jako název nového podklíče zadejte Explorer a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoSMConfigurePrograms a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoSMConfigurePrograms a potom klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
 9. Restartujte počítač.

Skrytí funkce Přístup a výchozí nastavení programů na panelu Přidat nebo odebrat programy

Funkci Přístup a výchozí nastavení programů můžete v panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech skrýt pomocí jedné z následujících metod:
 • Pro všechny uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Pouze pro aktuálního uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Přidání těchto hodnot registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a poklepejte na něj:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Pokud podklíč Uninstall dosud neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  2. Jako název nového podklíče zadejte Uninstall a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na podklíč Uninstall, v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoChooseProgramsPage a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoChooseProgramsPage a potom klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.

Poradce při potížích

V následujícím seznamu jsou popsány známé problémy, které mohou nastat při používání funkce Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP SP1:
 • Může se zobrazit následující chybová zpráva:
  K určení přístupu a výchozích nastavení programu nemáte dostatečná oprávnění.
  Funkce Přístup a výchozí nastavení programů je k dispozici pouze správcům počítače. Požádejte o pomoc správce počítače.
 • Nelze zadat různé výchozí hodnoty pro různé uživatele.

  Funkce Přístup a výchozí nastavení programů se vztahuje na všechny uživatele počítače. Nelze zadat různé výchozí programy pro různé uživatele ani odebrat přístup k programům pouze pro některé uživatele.
 • Program Windows Messenger se i po odebrání přístupu spustí při spuštění aplikace Outlook Express.

  Program Windows Messenger se po odebrání přístupu nadále spouští při spuštění aplikace Outlook Express. K této situaci může dojít po provedení některého z následujících kroků:
  • Zrušíte zaškrtnutí políčka Povolit přístup k tomuto programu ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů.
  • Přístup k programu Windows Messenger odeberete pomocí funkce Přidat nebo odebrat součásti systému na panelu Přidat nebo odebrat programy.
  Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  327390 Program Windows Messenger se i po odebrání přístupu spustí při spuštění aplikace Outlook Express (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy

Další informace o funkci Přístup a výchozí nastavení programů, která je součástí aktualizace Windows XP SP1, naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa969379.aspx
http://www.microsoft.com/about/legal/consentdecree
Další informace o získání aktualizace SP1 pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 328326 - Poslední aktualizace: 29. října 2007 - Revize: 5.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowtomaster kbregistry kbenv kbproductlink KB328326

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com