?aidimas nebeatsako (u?stringa) arba netik?tai baigia darb?, kai ?vadinis vaizdo ?ra?as yra ?aid?iamas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 327979 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

Jei bandote paleisti tam tikr? ?aidim?, Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)-pagal kompiuterio, galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? simptom?:
 • ?aidimas gali nustoti reaguoti ("pakibti").
 • ?aidimas gali b?ti netik?tai (avarijos) kai ?vadinis vaizdo klipas prasideda.
 • Galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? klaidos prane?im?:
  Vaizdo n?ra - negaliu rasti "VIDS:IV50" i?skleidimas
  Nepavyko (hr = 0x80004002) ? pVW-> put_Owner((OAHWND)HWnd)

Prie?astis

Atsitinka, jei teisingi ?ie teiginiai:
 • Norim? ?aisti ?aidim? yra video kad iscompressed su Indeo video kodekas.
 • Indeo kodekai yra ne?diegtas kompiuteryje.
Indeo kodekai n?ra ?traukta ? Windows XP Home Edition 1.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti ir ?diegti 327979 rekomenduojamas naujinimas. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje Microsoft Windows naujinimo ?iniatinklio svetain?je:
http://Update.Microsoft.com
Angli?k? ?? naujinim? tur?t? tur?ti ?i? fail? atribut? arba v?liau:
  Date     Time  Version     Size   File Name
  ----------------------------------------------------------
  14-Nov-2002 12:58 2.05.53     199,680 Iac25_32.ax
  14-Nov-2002 12:58 4.51.16.03    848,384 Ir41_32.ax
  14-Nov-2002 12:58 4.30.62.02    120,320 Ir41_qc.dll   
  14-Nov-2002 12:58 4.30.64.01    338,432 Ir41_qcx.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.55  755,200 Ir50_32.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.63.2.48  200,192 Ir50_qc.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.64.2.48  183,808 Ir50_qcx.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.51  154,624 Ivfsrc.ax
Pastaba. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? laikinai, nevaidina ?vadinis vaizdo ?ra?? paleidus ?aidim?. Jei ?aidimas yra galimyb?, kad galite naudoti nor?dami praleisti ?vadinis vaizdo ?ra??, pasirinkite ?i? parinkt?.

Daugiau informacijos

?iuos ?aidimus reikia Indeo kodekai:
 • M?s?d?i?: Cityscape (Infogrames)
 • Kazok? kariuomen?: Meno WarExpansion Pack (RPK)
 • Mirtinas keliasde?imt (Infogrames)
 • Drakonas tronie: M??is raudonas uolos (StrategyFirst)
 • Flanker 2.5 (Ubi Soft)
 • Motokroso Madness 2 (Microsoft)
 • Operacijos blokada (Infogrames)
 • Rizikos II (Infogrames)
 • Ratas (Infogrames)
 • Antrojo pasaulinio karo: Dykuma ?iurk?s (ValuSoft)
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, veiklos ir ?i? gamini? patikimum?.

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 327979 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 23 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
atdownload kbqfe kbwindowsupdate kberrmsg kbdisplay kbprb kbmt KB327979 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 327979

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com