Konfigurera och använda automatiska uppdateringar i Windows 2000

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 327850 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Om du är inloggad som administratör får du information om viktiga uppdateringar genom Automatiska uppdateringar i Windows 2000. Du kan också schemalägga installationen av uppdateringarna. Automatiska uppdateringar ersätter funktionen Meddelanden om viktiga uppdateringar (om denna redan är installerad). Viktiga uppdateringar är inte längre tillgängliga via Meddelanden om viktiga uppdateringar. I den här artikeln beskrivs installation och användning av Automatiska uppdateringar i Windows 2000.

Installera funktionen Automatiska uppdateringar

Om du använder Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) behöver du inte installera Automatiska uppdateringar. Automatiska uppdateringar ingår i Windows 2000 SP3.

Du kan också installera Automatiska uppdateringar på datorer med Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server eller Windows 2000 Advanced Server och Service Pack 2 (SP2). Om du är administratör kan du installera Automatiska uppdateringar i Windows 2000 SP2 genom att installera någon av följande uppdateringar:
 • Uppdateringen Windows Automatic Updating, June 2002

  Hämta uppdateringen från följande Microsoft Windows Update-webbplats:
  http://update.microsoft.com
 • Uppdateringen Automatic Updates June 2002

  Hämta uppdateringen från följande Microsoft-webbplats:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Obs!: Den här uppdateringen är ett Windows Installer-paket för företagsdistribution. Du måste använda nya Automatiska uppdateringar om du är nätverksadministratör och använder Microsoft Software Update Services. Om du vill använda Automatiska uppdateringar på en server med Software Update Services bör du läsa faktabladet på följande Microsoft-webbplats:
  Software Update Services Deployment White Paper
Obs! Du måste starta om datorn när du har installerat någon av de här uppdateringarna. Inga uppdateringar hämtas förrän du har konfigurerat Automatiska uppdateringar för hämtning. Om Automatiska uppdateringar inte konfigureras inom 24 timmar efter installationen uppmanas nätverksadministratören eller användaren som är inloggad lokalt som administratör att konfigurera det.

Ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar

Ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar med hjälp av verktyget Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen. Du måste vara inloggad som datoradministratör för att installera komponenter eller ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket förhindra dessa åtgärder.

Windows 2000-domänadministratörer och lokala datoradministratörer kan också konfigurera Automatiska uppdateringar med hjälp av grupprinciper. Om du vill veta mer om hur du använder grupprinciper för att konfigurera Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328010Konfigurera Automatiska uppdateringar med hjälp av grupprincip- eller registerinställningar

Aktivera Automatiska uppdateringar

Så här aktiverar du Automatiska uppdateringar för datorn:
 1. Dubbelklicka på Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på något av följande alternativ:
  • Meddela mig innan uppdateringar hämtas och meddela mig igen innan de installeras på min dator
  • Hämta uppdateringar automatiskt och meddela mig när de är klara att installeras
  • Klicka på Hämta uppdateringar automatiskt och installera dem enligt schemat som jag anger

Inaktivera Automatiska uppdateringar

Så här inaktiverar du Automatiska uppdateringar för datorn:
 1. Dubbelklicka på Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen.
 2. Avmarkera kryssrutan Se till att min dator har de senaste uppdateringarna. Om du använder den här inställningen kan programvara från Windows Update installeras automatiskt innan annan programvara installeras.
Om du är Windows 2000-domänadministratör eller lokal datoradministratör kan du inaktivera Automatiska uppdateringar genom att använda grupprinciper eller redigera registret direkt. Om du vill veta mer om hur du använder grupprinciper eller registerinställningar för att konfigurera Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328010Konfigurera Automatiska uppdateringar med hjälp av grupprincip- eller registerinställningar

Konfigurera Windows så att du påminns om väntande uppdateringar

När du ser ett meddelande om tillgängliga uppdateringar klickar du på Påminn mig senare i dialogrutan Automatiska uppdateringar innan du hämtar eller installerar uppdateringen. I dialogrutan Påminnelse kan du ange hur lång tid som ska gå innan påminnelsen visas. Om påminnelsen gäller hämtning visas den bara när du är ansluten till Internet. Om påminnelsen gäller installation visas den enligt det schema du har angett.

Hämta tillgängliga uppdateringar

Om du har konfigurerat automatisk uppdatering så att du meddelas innan några uppdateringar hämtas, visas en ikon i meddelandefältet varje gång nya uppdateringar hittas. Så här hämtar du nya tillgängliga uppdateringar:
 1. Dubbelklicka på ikonen i meddelandefältet.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill att en uppdatering ska hämtas ser du till att kryssrutan vid uppdateringen är markerad. eller

  • Om du inte vill att en uppdatering ska hämtas avmarkerar du kryssrutan vid uppdateringen.
  Uppdateringarna du har markerat hämtas i bakgrunden, vilket innebär att du kan fortsätta att arbeta utan avbrott. Hämtningen medför inte att andra nätverksaktiviteter, som Internet-användning, störs eller går långsammare.

  När hämtningen är klar visas ikonen i meddelandefältet för att du ska veta att uppdateringarna är klara för installation.

Göra en paus eller återuppta en hämtning

När hämtningen har inletts kan du när som helst göra en paus eller återuppta hämtningen. Om du vill koppla från Internet-anslutningen eller starta om datorn efter ett uppehåll i hämtningen, återupptas hämtningen automatiskt nästa gång du är ansluten till Internet.

Så här gör du en paus eller återupptar hämtningen:
 1. Klicka under hämtningen på ikonen i meddelandefältet, och klicka sedan på Pausa.
 2. När du är klar att starta hämtningen igen klickar du på ikonen Automatisk uppdatering och sedan på Fortsätt.

Schemalägga Automatiska uppdateringar

Obs! För att kunna ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar måste du vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att utföra dessa åtgärder.
 1. Dubbelklicka på Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Hämta uppdateringar automatiskt och installera dem enligt schemat som jag anger.
 3. Välj vilken dag och tid du vill hämta och installera uppdateringarna.
När viktiga uppdateringar har identifierats hämtas de automatiskt i bakgrunden medan du är ansluten till Internet. Sedan installeras uppdateringarna på den dag och tid du har valt. Då visas följande meddelande för alla lokala användare med fem minuters nedräkning:
Installationen av de tillgängliga uppdateringarna kan påbörjas.

Vill du installera uppdateringarna nu?

(Om ingen åtgärd utförs inom 5 minuter kommer datorn att startas om)
Om du är inloggad som administratör klickar du på Ja om du vill installera uppdateringarna eller på Nej om du vill att uppdateringarna ska installeras nästa schemalagda dag och tid. Om du inte gör något inom fem minuter installeras uppdateringarna automatiskt.

VIKTIGT! Du måste kanske starta om datorn för att slutföra installationen.

Återställa en uppdatering du har tackat nej till tidigare

Om du bestämmer dig för att inte hämta en viss uppdatering kan du ange att Windows Update ska erbjuda uppdateringen vid ett senare tillfälle. Så här återställer du uppdateringar du har tackat nej till tidigare:
 1. Dubbelklicka på Automatiska uppdateringar på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Nekade uppdateringar och sedan på Ja. Ett meddelande om uppdateringar du har tackat nej till visas, eller så installeras uppdateringarna enligt ditt schema.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du schemalägger automatiska uppdateringar i Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
327838 Schemalägga automatiska uppdateringar för Windows XP och Windows 2000
Om du vill veta mer om Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
283151Det går inte att stänga AutoUpdate genom att inaktivera det på Kontrollpanelen
294871Beskrivning av funktionen Automatiska uppdateringar i Windows XP
323184Uppdateringar från Software Update Services identifieras inte av en klient med Automatiska uppdateringar 2.2
326693Tvinga Automatiska uppdateringar 2.2 att utföra en identifieringscykel

Egenskaper

Artikel-id: 327850 - Senaste granskning: den 17 maj 2011 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Nyckelord: 
kbhowto kbhowtomaster KB327850

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com