JAK: Konfigurace automatických aktualizací v systému Windows 2000

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 327850 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ327850
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Pokud jste přihlášeni jako správce, funkce Automatické aktualizace v systému Windows 2000 oznamuje, když jsou k dispozici důležité aktualizace pro počítač. Můžete také vytvořit časový plán, podle kterého systém Windows instaluje aktualizace do počítače. Funkce Automatické aktualizace nahrazuje funkci Oznamování důležitých aktualizací (pokud je nainstalovaná). Funkce Oznamování důležitých aktualizací již nenabízí důležité aktualizace. Tento článek popisuje, jak nainstalovat a používat funkci Automatické aktualizace v systému Windows 2000.

Instalace funkce Automatické aktualizace

Pokud jste již nainstalovali aktualizaci Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), nemusíte instalovat funkci Automatické aktualizace, protože je součástí aktualizace Windows 2000 SP3.

Funkci Automatické aktualizace můžete také nainstalovat do počítače se systémem Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server či Windows 2000 Advanced Server s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Pokud jste správce a chcete nainstalovat funkci Automatické aktualizace do počítače se systémem Windows 2000 SP2, nainstalujte jednu z následujících aktualizací:
 • Aktualizace "Automatické aktualizace systému Windows, červen 2002"

  Tuto aktualizaci získáte na webovém serveru Windows Update společnosti Microsoft:
  http://update.microsoft.com
 • Aktualizace "Automatické aktualizace, červen 2002"

  Tuto aktualizaci získáte na následující webové stránce společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Poznámka :Tato aktualizace je tvořená balíčkem instalační služby Windows Installer používaným pro zavádění ve velkých společnostech. Pokud jste správce sítě a používáte službu Microsoft Software Update Services, musíte použít novou funkci Automatické aktualizace. Další informace o použití funkce Automatické aktualizace se serverem, ve kterém běží služba Software Update Services, naleznete v dokumentu white paper na následující webové stránce společnosti Microsoft:
  Dokument white paper o zavádění služby Software Update Services
Poznámka : Po instalaci této aktualizace musíte restartovat počítač. Funkce Automatické aktualizace nestahuje žádné aktualizace, dokud ji nenastavíte. Pokud není funkce Automatické aktualizace nakonfigurovaná do 24 hodin po své instalaci, bude správce sítě nebo jiný uživatel místně přihlášený jako správce vyzvaný, aby tak učinil.

Změna nastavení funkce Automatické aktualizace

Pro změnu nastavení funkce Automatické aktualizace použijte nástroj Automatické aktualizace v okně Ovládací panely. Pro změnu nastavení funkce Automatické aktualizace musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojený k síti, mohou v dokončení tohoto postupu bránit zásady sítě.

Správci domény systému Windows 2000 a místní správci počítače mohou funkci Automatické aktualizace také konfigurovat pomocí Zásad skupiny. Další informace o použití Zásad skupiny pro konfiguraci funkce Automatické aktualizace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak nakonfigurovat funkci Automatické aktualizace pomocí Zásad skupiny či nastavení registru

Zapnutí funkce Automatické aktualizace

Pro zapnutí funkce Automatické aktualizace postupujte podle následujících pokynů:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Automatické aktualizace .
 2. Klepněte na jeden z následujících přepínačů:
  • Upozorňovat před stahováním aktualizací a poté upozorňovat před instalací do počítače
  • Aktualizace stahovat automaticky a upozorňovat, když budou připraveny k instalaci
  • Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle časového plánu, který určím

Vypnutí funkce Automatické aktualizace

Pro vypnutí funkce Automatické aktualizace postupujte podle následujících pokynů:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Automatické aktualizace .
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Udržovat počítač aktuální; pokud je tato možnost povolená, software Windows Update může být automaticky aktualizovaný před instalací dalších aktualizací .
Pokud jste správce domény systému Windows 2000 nebo správce místního počítače, můžete funkci Automatické aktualizace vypnout také pomocí Zásad skupiny nebo přímo změnou v registru. Další informace, jak nakonfigurovat funkci Automatické aktualizace pomocí Zásad skupiny či nastavení registru, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328010 Jak nakonfigurovat funkci Automatické aktualizace pomocí Zásad skupiny či nastavení registru

Konfigurace systému Windows na připomínání aktualizací

Jakmile vám systém Windows oznámí, že jsou k dispozici nějaké aktualizace, klepněte na tlačítko Připomenout později v dialogu Automatické aktualizace před stažením či instalací aktualizace. V dialogu Připomenutí můžete určit čas do dalšího připomenutí. Pokud je připomenutí nastavené pro stažení aktualizace, připomene vám je systém Windows, pouze pokud jste v daném okamžiku připojeni k Internetu. Pokud je připomenutí nastavené pro instalaci, připomene vám systém Windows instalaci podle určeného plánu.

Stažení aktualizací k dispozici

Pokud jste automatické aktualizace nakonfigurovali na oznamování před stažením aktualizací, zobrazí se v oznamovací oblasti hlavního panelu ikona vždy, když jsou nalezeny nové aktualizace. Pokud chcete nové aktualizace stáhnout, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Poklepejte na ikonu v oznamovací oblasti.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Pokud chcete, aby systém Windows stáhnul aktualizaci, přesvědčte se, zda je zaškrtnuté odpovídající políčko v seznamu. -nebo-

  • -nebo- Pokud nechcete, aby systém Windows stáhnul aktualizaci, zrušte zaškrtnutí odpovídajícího políčka v seznamu.
  Vybrané aktualizace budou staženy na pozadí, takže můžete pokračovat ve své práci. Stahování nezpomaluje ani neruší další síťové aktivity, jako například prohlížení Internetu.

  Jakmile jsou aktualizace stažené, zobrazí se v oznamovací oblasti ikona informující, že aktualizace jsou připravené k instalaci.

Pozastavení a pokračování ve stahování

Jakmile začne proces stahování, můžete jej kdykoli pozastavit a opět pokračovat. Pokud ukončíte připojení k Internetu nebo restartujete počítač po pozastavení stahování, systém Windows automaticky obnoví stahování při příštím připojení k Internetu.

Pro pozastavení či pokračování ve stahování postupujte podle následujících pokynů:
 1. V průběhu stahování klepněte na ikonu v oznamovací oblasti a poté klepněte na příkaz Pozastavit .
 2. Jakmile jste opět připraveni pokračovat ve stahování, klepněte na ikonu Automatické aktualizace a poté klepněte na příkaz Pokračovat .

Plánování automatických aktualizací

Poznámka : Pro změnu nastavení funkce Automatické aktualizace musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojený k síti, mohou v dokončení tohoto postupu bránit zásady sítě.
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Automatické aktualizace .
 2. Klepněte na přepínač Automaticky stahovat aktualizace a instalovat je podle časového plánu, který určím
 3. Nastavte datum a čas, kdy chcete stahovat a instalovat aktualizace.
Jsou-li zjištěny důležité aktualizace, stáhne je funkce Automatické aktualizace automaticky na pozadí v okamžiku, kdy jste připojení k síti. Po dokončení stahování počká funkce Automatické aktualizace do naplánovaného dne a času a poté nainstaluje stažené aktualizace. Jakmile nastane nastavený den a čas, všichni místní uživatelé obdrží následující výzvu s pětiminutovým odpočítáváním:
Systém Windows je připravený k zahájení instalace aktualizací pro počítač.

Chcete nyní nainstalovat tyto aktualizace?

(Systém Windows restartuje počítač, pokud do pěti minut nezareagujete.)
Pokud jste přihlášeni jako správce, můžete klepnutím na tlačítko Ano nainstalovat dané aktualizace nebo klepnutím na tlačítko Ne posunout instalaci aktualizací na další naplánovaný den a čas. Pokud v průběhu pěti minut nezareagujete, systém Windows automaticky nainstalujte tyto aktualizace.

Upozornění : Pro dokončení instalace aktualizace bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Obnovení aktualizace, která byla dříve odmítnuta

Pokud se rozhodnete nestahovat určitou aktualizaci, můžete později nastavit, aby ji systém Windows Update nabídl znovu. Pro obnovení dříve odmítnuté aktualizace postupujte podle následujících pokynů:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Automatické aktualizace .
 2. Klepněte na tlačítko Odmítnuté aktualizace a poté klepnutím na tlačítko Ano obnovte odmítnuté aktualizace. Systém Windows vám oznámí aktualizace, které jste dříve odmítli, nebo je nainstaluje podle určeného časového plánu.

Odkazy

Další informace o plánování automatických aktualizací v systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
327838 JAK: Plánování automatických aktualizací v systému Windows XP a Windows 2000
Další informace o automatických aktualizacích naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
283151 Zakázání služby AutoUpdate v okně Ovládací panely tuto službu neukončí
294871 Popis funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP
323184 Klient funkce Automatické aktualizace 2.2 nenachází schválené aktualizace služby Software Update Services
326693 Jak vynutit, aby funkce Automatické aktualizace 2.2 prováděla cyklus rozpoznávání

Vlastnosti

ID článku: 327850 - Poslední aktualizace: 13. května 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhowtomaster KB327850

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com