Straipsnio ID: 327838 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Jei esate u?siregistrav? kaip administratorius, Windows automatini? naujinim? priemon? ?sp?ja apie galimus svarbiausius naujinius. Tai nauja automatini? naujinim? priemon?, kuri? naudodami galite nustatyti plan?, pagal kur? Windows diegs naujinius ? j?s? kompiuter?. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?diegti automatini? naujinim? priemon? ? Microsoft Windows XP ir ? Microsoft Windows 2000 ir kaip planuoti automatinius naujinimus.

Pastaba ?i nauja automatini? naujinim? priemon? ?traukta ? Microsoft Windows Server 2003.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip Windows XP konfig?ruoti kitus automatinius naujinimus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
306525 Kaip ?Windows XP? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinius
Jei norite gauti papildomos informacijos kaip Windows 2000 konfig?ruoti kitus automatinius naujinimus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
327850 Kaip Windows 2000 konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Automatini? naujinim? priemon?s naujinimas (tik Windows XP ir Windows 2000)

Pastaba Jei naudojate automatinius naujinimus, ?i priemon? gali b?ti naujinama automati?kai. Jei norite ?sitikinti, kad nauja priemon? ?diegta, naudokite ?io straipsnio skyriuje Automatini? naujinim? planavimas apra?yt? proced?r? ir ?sitikinkite, kad j?s? kompiuteryje yra pasirinktis Automati?kai atsisi?skite naujinimus ir ?diekite juos mano suplanuotu metu.

Jei norite naudoti automatini? naujinim? priemon?, ?diekite vien? i? ?i? naujini?:
 • Naujinim? Windows Automatic Updates June 2002.

  Jei norite ?diegti ?? naujin?, eikite ? Microsoft svetain?
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Pastaba ?is naujinys yra ?mon?je bendrai diegti naudojamas Windows Installer paketas. Turite naudoti automatini? naujinim? priemon?, jei esate tinklo administratorius ir naudojate Microsoft programin?s ?rangos naujinimo paslaugas. Jei norite naudoti automatinius naujinimus serveryje, kuriame veikia programin?s ?rangos naujinimo paslaugos, per?i?r?kite Microsoft svetain?s dokument?:
  Programin?s ?rangos naujinimo paslaug? diegimo dokumentas
 • Windows XP 1 pakeitim? paketas (SP1). Jei norite papildomos informacijos, kaip ?sigyti SP1, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
  322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Windows 2000 3 pakeitim? paketas (SP3). Jei norite papildomos informacijos, kaip ?sigyti SP3, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
  260910 Kaip ?sigyti naujausi? Windows 2000 pakeitim? paket?
Pastaba ?dieg? ?? naujin?, tur?site paleisti kompiuter? i? naujo. Automatiniai naujinimai neatsisi?s joki? naujini?, kol nesukonfig?ruosite, kad tai b?t? daroma. Jei ?dieg? automatinius naujinimus nesukonfig?ruosite j? per 24 valandas, tinklo administratorius arba vartotojas, u?siregistrav?s kaip vietinis administratorius, bus paragintas juos sukonfig?ruoti.

Automatini? naujinim? planavimas

Pastaba Jei norite keisti automatini? naujinim? parametrus, turite u?siregistruoti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys. Jei kompiuteris ?jungtas ? tinkl?, tinklo strategijos parametrai gali neleisti baigti ?ios proced?ros.

Windows Server 2003 ir Windows XP

Jei norite konfig?ruoti automatini? naujinim? plan?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas ir du kartus spustel?kite Sistema.
 2. Skirtuke Automatiniai naujinimai spustel?kite Automati?kai atsisi?skite naujinimus ir ?diekite juos mano suplanuotu metu.
 3. Spustel?j? pasirinkite naujini? atsisiuntimo ir diegimo dien? ir laik?.
Jei aptinkama svarbiausi? naujini?, automatiniai naujinimai automati?kai atsisiun?ia ?iuos naujinius foniniu re?imu, kol esate prisijung? prie interneto. Atsisiuntus automatiniai naujinimai laukia suplanuotos dienos ir ?diegia naujinius. Suplanuot? dien? ir valand? visi vietiniai vartotojai gauna prane?im?, turint? penki? minu?i? atgalin? laikmat?:
Operacin? sistema Windows pasiruo?usi ?diegti j?s? kompiuteryje tinkamus naujinimus.

Ar norite, kad Windows ?diegt? naujinimus dabar?

(Jei nebus atlikta joki? veiksm?, po 5 minu?i? Windows paleis kompiuter? i? naujo)
Jei tuo metu, kai gaunate ?? prane?im?, esate prisiregistrav?s kaip administratorius, galite spustel?ti Taip ir ?diegti naujinius arba spustel?ti Ne, kad automatiniai naujinimai ?diegt? ?iuos naujinius kit? suplanuot? dien? ir valand?. Jei per 5 minutes neatliksite joki? veiksm?, Windows automati?kai ?diegs naujinius.

Svarbu Jei norite baigti diegti naujinius, turite paleisti kompiuter? i? naujo.

Windows 2000

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas ir du kartus spustel?kite Automatiniai naujinimai.
 2. Spustel?kite Automati?kai atsisi?skite naujinimus ir ?diekite juos mano suplanuotu metu.
 3. Spustel?j? pasirinkite naujini? atsisiuntimo ir diegimo dien? ir laik?.
Jei aptinkama svarbiausi? naujini?, automatiniai naujinimai automati?kai atsisiun?ia ?iuos naujinius foniniu re?imu, kol esate prisijung? prie interneto. Atsisiuntus automatiniai naujinimai laukia suplanuotos dienos ir ?diegia naujinius. Suplanuot? dien? ir valand? visi vietiniai vartotojai gauna prane?im?, turint? penki? minu?i? atgalin? laikmat?:
Operacin? sistema Windows pasiruo?usi ?diegti j?s? kompiuteryje tinkamus naujinimus.

Ar norite, kad Windows ?diegt? naujinimus dabar?

(Jei nebus atlikta joki? veiksm?, po 5 minu?i? Windows paleis kompiuter? i? naujo)
Jei tuo metu, kai gaunate ?? prane?im?, esate prisiregistrav?s kaip administratorius, galite spustel?ti Taip ir ?diegti naujinius arba spustel?ti Ne, kad automatiniai naujinimai ?diegt? ?iuos naujinius kit? suplanuot? dien? ir valand?. Jei per 5 minutes neatliksite joki? veiksm?, Windows automati?kai ?diegs naujinius.

Svarbu Jei norite baigti diegti naujinius, turite paleisti kompiuter? i? naujo.

NUORODOS

Jei norite papildomos informacijos, kaip naudoti automatinius naujinimus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
283629 Kaip sukonfig?ruoti, kad prie? automatiniams naujinimams atsisiun?iant Windows XP naujinius b?tum?te persp?ti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
283151 I?jung? automatinio naujinimo paslaug? valdymo skyde, paslaugos nei?jungiate (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
294871 Windows automatini? naujinim? priemon?s apra?ymas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
306525 Kaip ?Windows XP? konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinius
323184 2.2 versijos automatini? naujinim? klientas neaptinka programin?s ?rangos naujinimo paslaug? patvirtint? naujini? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
326693 K? daryti, kad 2.2 versijos automatiniai naujinimai vykdyt? aptikimo cikl? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
328010 Kaip naudojant grupi? strategij? arba registro parametrus sukonfig?ruoti automatinius naujinimus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327850 Kaip Windows 2000 konfig?ruoti ir naudoti automatinius naujinimus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo paslaugas, apsilankykite Microsoft svetain?je
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx


Savyb?s

Straipsnio ID: 327838 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 13.3
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbpubtypekc kbmsccsearch KB327838

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com