Névjegyek és felhasználó-objektumok importálása az Active Directory címtárszolgáltatásba a Csvde alkalmazás segítségével

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 327620 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A cikk részletesen ismerteti, hogyan használható a Csvde.exe segédeszköz névjegyek és fiókok létrehozására az Active Directory címtárszolgáltatásban. Erre olyankor lehet például szükség, amikor egy rendszergazda egyéni címzetteket akar a Microsoft Exchange Server 5.5 alkalmazásból az Active Directory címtárszolgáltatásba exportálni Microsoft Windows-névjegyekként.

A Csvde.exe a Microsoft Windows 2000 operációs rendszer egyik parancssori segédeszköze, amely a Windows 2000 telepítése után a SystemRoot\System32 mappában található. A Csvde.exe hasonló az Ldifde.exe alkalmazáshoz, csak vesszővel tagolt (CSV) formátumban bontja ki az adatokat. A Csvde alkalmazást vesszővel tagolt formátumú Active Directory-adatok importálására és exportálására használhatja. Ezeket a CSV formátumú fájlokat táblázatkezelő programokkal (ilyen például a Microsoft Excel alkalmazás) nyithatja meg, és ezekben tekintheti meg a bennük található fejléceket, illetve az azokhoz tartozó értékeket. A CSV-fájlok létrehozását egyszerűvé tevő szolgáltatásokról (ilyen például az Összefűzés szolgáltatás) a Microsoft Excel súgójában tájékozódhat.

Megjegyzés: Bár a Csvde hasonló az Ldifde segédeszközhöz, rendelkezik azzal a jelentős korláttal, hogy kizárólag vesszővel tagolt (.csv) formátum használatával képes Active Directory-adatok importálására és exportálására. A Microsoft javaslata az, hogy módosítási és törlési műveletekhez az Ldifde segédeszközt használja. Fontos emellett az is, hogy az importálni kívánt elem megkülönböztető neve (DN) a .csv fájl első oszlopában legyen, különben a művelet sikertelenül zárul.

A forrásként szolgáló CSV-fájl közvetlenül egy Exchange Server címtár exportálásából is származhat. Mivel azonban az Exchange Server és az Active Directory programok attribútum-hozzárendelése eltér, az ilyen CSV-fájlokat módosítania kell. Az Exchange Server címtár exportált fájljában például található egy „obj-class” nevű oszlop, amelyet át kell neveznie „objectClass” nevűre. A „Display Name” nevű oszlopot pedig „displayName” nevűre kell átneveznie.

Az attribútum-hozzárendelésekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
281563 Az Exchange Server 5.5 attribútumainak leképezése az Exchange 2000 attribútumaira az áttelepítést végző varázslóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az eszköz a következő szintaxissal futtatható a parancssorból:
csvde -i -f c:\fájl_neve.csv
A cikk tartalmazza a létrehozható objektumtípusok kötelező attribútumait, illetve a szükséges fejlécekkel .csv példafájlokat is talál. Vegye figyelembe, hogy az egyes vállalatok által megkövetelt attribútumok eltérhetnek más vállalatok használati követelményeitől. A meglévő felhasználók attribútumait az ADSI Edit vagy az Ldp.exe alkalmazásokkal tekintheti meg, és szintén ezekkel ellenőrizheti, milyen attribútumokra lehet szüksége, vagy milyeneket szeretne alkalmazni, adott forgatókönyvekben.

Figyelem! Ha az ADSI Edit beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy más, 3-as verziójú LDAP-ügyfélprogrammal helytelenül módosítja az Active Directory-objektumok attribútumait, súlyos rendszerproblémák léphetnek fel. Ezen problémák következtében előfordulhat, hogy újra kell telepítenie a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszert, illetve mind a Windows, mind pedig az Exchange rendszert. A Microsoft nem garantálja az Active Directory-objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát. Ezeket a tulajdonságokat csak saját felelősségére módosíthatja.

E-mail címet nem tartalmazó Windows 2000-névjegy


Ez a lista az e-mail címet nem tartalmazó Windows 2000-névjegyek minimálisan megkövetelt attribútumait sorolja fel. Céljaihoz több attribútumra is szüksége lehet. Egyszerűen hozzáadhatja például a telephoneNumber attribútumot a .csv fájlhoz.
  • objectClass. Ez az attribútum határozza meg a létrehozandó objektum típusát.
  • DN (megkülönböztető név). Ez az attribútum az új felhasználó-objektum megkülönböztető nevét határozza meg.
  • displayName. A displayName attribútum az objektum megjelenített nevét tartalmazza, ahogyan az a globális vagy bármely más olyan címlistában látható, amelynek az objektum tagja.
Ezeknek a kötelező attribútumoknak oszlopfejléceknek kell lenniük a CSV-fájlban, ahogyan az az alábbi példában is látható.

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
objectClass.DNdisplayName
névjegya felhasználó-objektum megkülönböztető nevemegjelenített név


Vegye figyelembe, hogy a felhasználó-objektum megkülönböztető neve elem a táblázatban a létrehozandó objektum megjelenített neve mellett tartalmazza annak a vállalati részlegnek a megkülönbözető nevét is, ahol az objektum létrejön.

Egy vállalat valamely részlegben létrehozott levelezési_cím_nélküli_névjegy nevű névjegy vonatkozó értéke az alábbihoz hasonlóan nézne ki:

cn=levelezési_cím_nélküli_névjegy,OU=VR neve,DC=tartománynév,DC=váll

Ez a cikk további részeiben ismertetett összes importálásra igaz.


Postaládával és e-mail címmel nem rendelkező Windows 2000-felhasználó

Ez a lista a postaládával és e-mail címmel nem rendelkező Windows 2000-felhasználók minimálisan megkövetelt attribútumait sorolja fel.
  • objectClass. Az objectClass attribútum a létrehozandó objektum típusát határozza meg.
  • DN (megkülönböztető név). Ez az attribútum az új felhasználó-objektum megkülönböztető nevét határozza meg.
  • displayName. A displayName attribútum az objektum megjelenített nevét tartalmazza, ahogyan az a globális vagy bármely más olyan címlistában látható, amelynek az objektum tagja.
  • sAMAccountName. Ez az attribútum a Windows 2000 előtti bejelentkezési név értékét veszi fel, és jellemzően megegyezik a felhasználó bejelentkezési nevével.
  • userAccountControl. Az attribútum értékét állítsa a következőre: 512.
Ezeknek a kötelező attribútumoknak oszlopfejléceknek kell lenniük a CSV-fájlban, ahogyan az az alábbi példában is látható.

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
felhasználóa felhasználó-objektum megkülönböztető nevelevelezési címmel nem rendelkező felhasználólevelezési címmel nem rendelkező felhasználó66048


Hibaelhárítás:

A Csvde segédeszköz általában világosan jelzi, a CSV-fájlnak mely elemei nem elfogadhatóak. A Csvde így nem használható attribútumok ismételt példányának létrehozására, ha azok már megtalálhatóak az Active Directory címtárszolgáltatásban. Ilyen esetben a következő hibaüzenet jelenik meg:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f levelezési_címet_tartalmazó_névjegy_importálása.csv
Csatlakozás: „(null)”
Belépés SSPI használatával, a jelenlegi felhasználóként.
Címtár importálása a fájlból (levelezési_címet_tartalmazó_névjegy_importálása.csv).
Bejegyzések betöltése.
Hozzáadás közben hiba történt a(z) 2. sorban: Már létezik
A kiszolgálóoldali hiba a következő: „Olyan objektum hozzáadására történt kísérlet, amelynek neve már használatban van a címtárban.”
0 bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
Hiba történt a programban.
Ha egy kötelező attribútum hiányzik a CSV-fájlból, a következő hibaüzenet jelenik meg:
C:\csvde>csvde -i -f levelezési_címmel_rendelkező_felhasználó_importálása_1.csv
Csatlakozás: „(null)”
Belépés SSPI használatával, a jelenlegi felhasználóként.
Címtár importálása a fájlból (levelezési_címmel_rendelkező_felhasználó_importálása_1.csv).
Bejegyzések betöltése.
Hozzáadás közben hiba történt a(z) 2. sorban: Korlátozások megsértése. A kiszolgálóoldali hiba a következő: „Egy szükséges attribútum hiányzik.”
0 bejegyzés módosítása fejeződött be sikeresen.
Hiba történt a programban.
A Csvde nem rögzít eseményeket az alkalmazások eseménynaplójába. A Csvde segédeszközzel kapcsolatos hibák elhárításához át kell tekintenie a parancssori kimenetet, majd az LDP vagy az ADSI Edit eszközök segítségével össze kell hasonlítania a fájlt a már meglévő felhasználó-objektumok attribútumaival. Ne módosítsa az Active Directory objektumait, mielőtt kísérleti környezetben megfelelően tesztelte volna azokat.

Hivatkozások

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
233209 Felhasználók és kapcsolattartók a Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
304935 A postaládákkal kapcsolatos jogosultságok beállítása a postaládák létrehozásával egy időben az Exchange Server 2000 és 2003 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
281563 Az Exchange Server 5.5 attribútumainak leképezése az Exchange 2000 attribútumaira az áttelepítést végző varázslóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324353 A felhasználók nem férnek hozzá a különálló kiszolgálón üzemelő nyilvános mappákhoz és delegált postafiókokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 327620 - Utolsó ellenőrzés: 2006. február 9. - Verziószám: 8.4
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbhowtomaster KB327620
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com