Použití nástroje Csvde k importu kontaktů a objektů uživatelů do služby Active Directory

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 327620 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek podrobně popisuje, jak pomocí nástroje Csvde.exe vytvářet kontakty a uživatelské účty ve službě Active Directory. Tuto metodu mohou použít například správci, chtějí-li například exportovat vlastní příjemce ze serveru Microsoft Exchange Server 5.5 a importovat je do služby Active Directory jako kontakty systému Microsoft Windows.

Csvde.exe je nástroj příkazového řádku systému Microsoft Windows 2000, který je po instalaci systému Windows 2000 umístěn ve složce %SystemRoot%\System32. Nástroj Csvde.exe se podobá nástroji Ldifde.exe, ale extrahuje informace ve formátu CSV. Nástroj Csvde může sloužit k importu a exportu dat služby Active Directory ve formátu CSV. Tento soubor CSV lze otevřít a zobrazit (včetně záhlaví a vlastních hodnot) v některém tabulkovém procesoru, například v aplikaci Microsoft Excel. V nápovědě k aplikaci Microsoft Excel naleznete informace o funkcích, jako je funkce CONCATENATE, které mohou zjednodušit proces vytváření souboru CSV.

Poznámka: Přestože je nástroj Csvde podobný nástroji Ldifde, má důležité omezení: Může data služby Active Directory importovat a exportovat pouze ve formátu CSV. Společnost Microsoft doporučuje používat k operacím typu Změnit a Odstranit nástroj Ldifde. Kromě toho musí být v prvním sloupci souboru CSV rozlišující název importované položky (označovaný zkratkou DN), jinak nebude import fungovat.

Zdrojový soubor CSV může pocházet z exportu adresáře serveru Exchange. Vzhledem k rozdílnému mapováním atributů mezi adresářem serveru Exchange a službou Active Directory je však třeba provést v souboru CSV určité změny. Soubor exportovaný ze serveru Exchange obsahuje například sloupec nazvaný obj-class, který je nutné přejmenovat na objectClass. Rovněž název Display Name je nutné změnit na displayName.

Další informace o mapování atributů získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281563 Mapování atributů mezi servery Exchange Server 5.5 a Exchange 2000 pro Průvodce přenesením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Ke spuštění nástroje na příkazovém řádku použijte následující syntaxi:
csvde -i -f c:\název_souboru.csv
V tomto článku jsou uvedeny minimální požadované atributy pro jednotlivé typy objektů, které budete chtít vytvořit, a také ukázková záhlaví souborů CSV. Minimální požadované atributy jedné organizace však nemusejí vyhovovat požadavkům jiné organizace. K zobrazení atributů stávajících uživatelů a k ověření atributů požadovaných daným scénářem použijte editor rozhraní ADSI nebo nástroj Ldp.exe.

Upozornění: Pokud používáte modul snap-in editoru rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vést k přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server či Microsoft Windows Server 2003 nebo serveru Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.

Kontakt systému Windows 2000 bez e-mailové adresy


V seznamu v této části jsou popsány minimální požadované atributy pro kontakt systému Windows 2000 bez e-mailové adresy. Můžete požadovat více atributů, které budou odpovídat vašim potřebám. Do souboru CSV můžete například snadno přidat atribut telephoneNumber.
 • objectClass: Tento atribut určuje, jaký typ objektu má být vytvořen.
 • DN (rozlišující název): Tento atribut určuje rozlišující název nového objektu uživatele.
 • displayName: Atribut displayName obsahuje zobrazované jméno objektu ve tvaru, v jakém se zobrazí v globálním seznamu adres a ve všech seznamech adres, jejichž je tento objekt členem.
Tyto povinné atributy musí tvořit záhlaví sloupců v souboru CSV, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
objectClassDNdisplayName
contactrozlišující název objektu uživatelezobrazované jméno


Rozlišující název objektu uživatele v této tabulce zahrnuje zobrazované jméno vytvářeného objektu a také rozlišující název organizační jednotky (OU), ve které bude objekt vytvořen.

Chcete-li například vytvořit kontakt nazvaný Kontakt_se_zákazem_pošty v určité organizační jednotce, bude hodnota vypadat například takto:

cn=Kontakt_se_zákazem_pošty,OU=Název_organizační_jednotky,DC=Název_domény,DC=com

Platí to také pro všechny další importy popsané dále v tomto článku.


Uživatel systému Windows 2000 bez poštovní schránky a e-mailové adresy

V seznamu v této části jsou popsány minimální požadované atributy pro uživatele systému Windows 2000 bez poštovní schránky a e-mailové adresy.
 • objectClass: Atribut objectClass určuje, jaký typ objektu bude vytvořen.
 • DN (rozlišující název): Tento atribut určuje rozlišující název nového objektu uživatele.
 • displayName: Atribut displayName obsahuje zobrazované jméno objektu ve tvaru, v jakém se zobrazí v globálním seznamu adres a ve všech seznamech adres, jejichž je tento objekt členem.
 • sAMAccountName: Tento atribut je mapován na atribut Přihlašovací jméno pro systémy starší než Windows 2000 v uživatelském rozhraní a je obvykle stejný jako Přihlašovací uživatelské jméno.
 • userAccountControl: Nastavte hodnotu tohoto atributu na 512.
Tyto povinné atributy musí tvořit záhlaví sloupců v souboru CSV, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
userrozlišující název objektu uživateleuživatel bez poštyuživatel bez pošty66048


Poradce při potížích

Nástroj Csvde obvykle srozumitelně informuje o tom, co není v souboru CSV přípustné. Pomocí nástroje Csvde například nelze duplikovat určité atributy, pokud tyto atributy již ve službě Active Directory existují. Pokusíte-li se provést tuto akci, zobrazí se následující zpráva:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
Připojování k (prázdné)
Přihlašování jako aktuální uživatel pomocí SSPI
Import adresáře ze souboru mailenabledcontactimport.csv
Načítání položek.
Na řádku 2 došlo k chybě přidání: Již existuje
Chyba na straně serveru: Došlo k pokusu o přidání objektu do adresáře pod názvem, který je již použit.
0 položek bylo úspěšně upraveno.
V programu došlo k chybě.
Pokud některý povinný atribut v souboru CSV chybí, zobrazí se následující zpráva:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
Připojování k (prázdné)
Přihlašování jako aktuální uživatel pomocí SSPI
Import adresáře ze souboru mailenableduserimport1.csv
Načítání položek.
Na řádku 2 došlo k chybě přidání: Narušení omezení. Chyba na straně serveru: Požadovaný atribut nebyl nalezen.
0 položek bylo úspěšně upraveno.
V programu došlo k chybě.
Nástroj Csvde nezaznamenává události do protokolu událostí aplikací. Při řešení potíží s nástrojem Csvde musíte zobrazit výstup příkazového řádku a pomocí nástroje LDP nebo editoru rozhraní ADSI porovnat váš soubor s atributy stávajících objektů uživatelů. Neměňte objekty ve službě Active Directory, dokud tento proces nejprve důkladně nevyzkoušíte v testovacím prostředí.

Odkazy

Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
233209 Kontakty a uživatelé systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304935 Nastavení práv poštovních schránek u serverů Exchange 2000 a 2003 při vytvoření poštovní schránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281563 Mapování atributů mezi servery Exchange Server 5.5 a Exchange 2000 pro Průvodce přenesením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324353 Uživatelé nemají přístup k veřejným složkám a nemohou delegovat oprávnění k přístupu k poštovním schránkám na samostatném serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 327620 - Poslední aktualizace: 8. února 2006 - Revize: 8.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition na těchto platformách
  • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhowtomaster KB327620

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com