นโยบายสนับสนุนของ Microsoft SQL Server สำหรับ Microsoft Clustering

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 327518 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับ SQL ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ clustering สนับสนุนบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft (CSS) ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ SQL clustering ที่จะขึ้นอยู่กับการเข้าแทน clustering ลักษณะการทำงานของบริการคลัสเตอร์ของ Microsoft ในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000
 • Windows 2000 Datacenter Edition
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition
หมายเหตุ คลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 สนับสนุน SQL Server 2005 Service Pack 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

สิ่งสำคัญ การปรับรุ่น SQL Server 2000 Enterprise Edition เป็น SQL Server 2005 Standard Edition ไม่สนับสนุนเส้นทางการอัพเกรด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143393.aspx
ถ้าคุณต้องการย้อนกลับการแก้ไขปัญหาเมื่อคุณปรับรุ่นอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2000 เราขอแนะนำว่า คุณทำการติดตั้งอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2005 ใหม่เนื่องจาก มีมาตรการที่รุนแรงที่สุดคือการกู้คืน โยกย้ายข้อมูลแล้ว กับการติดตั้งใหม่ การติดตั้งปัจจุบันจะยังคงเหมือนเดิมถ้าสถานการณ์ unforeseen ป้องกันไม่ให้การติดตั้ง SQL Server 2005 เสร็จสมบูรณ์ในเวลาเหมาะสม

คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ที่มีสนับสนุนเฉพาะในคลัสเตอร์ วิธีการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ Windows ภายใต้คลัสเตอร์ การแก้ไขปัญหา เมื่อต้องดูแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ Windows เยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://www.windowsservercatalog.com/
เงื่อนไข "คลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์" หมายความว่า คอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft บริการคลัสเตอร์ ตระกูล Windows Server 2003 ให้แบบต่อไปนี้ บริการระบบคลัสเตอร์:
 • เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ล้มเหลว)
 • สร้างสมดุลในการโหลดเครือข่าย
 • คำนวณเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
เฉพาะ วิธีแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ร่วมกับ SQL Server สำหรับความละเอียดสูง ความพร้อมใช้งาน ถ้าโหนจะสูญหายไป หรือ ถ้ามีปัญหาอยู่กับอินสแตนซ์ของ SQL เซิร์ฟเวอร์ อาจใช้ network Load Balancing ในบางกรณีร่วมกับ แบบสแตนด์อโลนอ่านอย่างเดียว SQL Server ติดกัน SQL เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวภูมิกรณีแต่ละกลุ่มเฉพาะที่จำเป็นต้อง นี้ ความเป็นจริงในการใช้ทรัพยากรดิสก์คลัสเตอร์ที่ใช้ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่มี ไม่ซ้ำ กับคลัสเตอร์ และแต่ละเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวภูมิ สแตนซ์ SQL แต่ละ ต้องล้มเหลวภูมิอินสแตนซ์ของ SQL Server นอกจากนี้ มีที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันน้อยหนึ่ง ขึ้นอยู่กับรุ่นที่มีอยู่ การติดตั้ง ที่อยู่ IP ที่ไม่ซ้ำกันหลายอาจสามารถทำ นอกจากนี้ แต่ละ อินสแตนซ์เกาะเข้าแทนที่ต้องมีชื่อเซิร์ฟเวอร์และอินสแตนซ์ทั้งสองเสมือน ที่ไม่ซ้ำกันไปยังโดเมนที่เป็นสมาชิกของคลัสเตอร์

ได้รับการสนับสนุน ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ SQL clustering ติดตั้งยังต้องทำตาม Microsoft สนับสนุนนโยบายสำหรับคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และ Windows เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อก/ฮาร์ดแวร์ รายการความเข้ากัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
309395ที่ นโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ Hardware Compatibility List และในแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ของ Windows
เริ่มการทำงานกับ Windows Server 2003, Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์ 6.5 และ Microsoft SQL Server 7.0 clustering จะไม่ได้รับการสนับสนุน ตามที่ระบุไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
810391 SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 และสนับสนุน MSDE 1.0 บน Windows Server 2003
ถ้าคุณของคลัสเตอร์ SQL Server ด้วยผลิตภัณฑ์ใด ๆ ระบบคลัสเตอร์อื่นนอกเหนือจาก Clustering เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนหลักคือ ผู้ให้บริการโซลูชันคลัสเตอร์ของบริษัทอื่นสำหรับการตัดสินค้าจากคลังสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ SQL Server SQL Server ถูกพัฒนา และทดสอบ โดยใช้ Clustering เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft วิธีแก้ไขปัญหาระบบคลัสเตอร์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการติดตั้ง SQL Server ควรเป็นของผู้ติดต่อหลักสำหรับปัญหาการติดตั้ง ปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน หรือปัญหาลักษณะการทำงานของคลัสเตอร์ CSS ให้การสนับสนุนที่สมเหตุสมผลในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสำหรับการติดตั้งคลัสเตอร์อื่นในลักษณะเดียวกับที่เราทำสำหรับรุ่นของ SQL Server แบบสแตนด์อโลน

หมายเลขของโหนดที่ได้รับการสนับสนุน

ต่อไปนี้คือ รายการของหมายเลขของโหนดที่ได้รับการสนับสนุน โดยแต่ละรุ่นของ Microsoft SQL Server:
 • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL 7.0
  Microsoft SQL Server 7.0 สนับสนุนโหนที่สองในการ คลัสเตอร์ล้มเหลว
 • โปรดดูที่ Microsoft SQL Server 2000 เอกสาร (32-บิต)
  โปรดดูที่ Microsoft SQL Server 2000 เอกสาร (32-บิต) สนับสนุนได้ถึงสี่โหนในคลัสเตอร์ล้มเหลว
 • Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์องค์กรที่ Edition (64-บิต)
  Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-บิต) ที่สนับสนุนขึ้น เมื่อต้องการโหนดที่แปดในคลัสเตอร์ล้มเหลว
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition (32 บิต หรือ 64 บิต)
  Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition สนับสนุนได้ถึงสอง โหนในคลัสเตอร์ล้มเหลว
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition (32 บิต หรือ 64 บิต)
  Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition สนับสนุนได้ถึง โหนดที่แปดในคลัสเตอร์ล้มเหลว
หมายเหตุ ถ้าคุณปรับรุ่น Microsoft SQL Server 2000 (32-บิต) ไปยัง Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-บิต), SQL Server จะเท่านั้นที่ยังคงสนับสนุนสี่ โหน


ข้อมูลของ SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2
สำหรับ SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2 เวอร์ชั่น โปรดอ้างถึงหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขของโหนดที่ได้รับการสนับสนุน ดูหัวข้อต่อไปนี้:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx#High_availability
  หมายเหตุ ถึงแม้ว่านี่คือหัวข้อ SQL Server 2008 R2 Books Online เนื้อหาเดียวกันกับ SQL Server 2008 นั้น
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ SQL Server ล้มเหลว Clustering อ้างถึงในส่วน "ตรวจสอบของระบบปฏิบัติการ Settings" ในหัวข้อต่อไปนี้:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189910.aspx
ในสรุป รุ่นของ SQL Server 2008 และ SQL Server 2008 R2 สนับสนุนได้ถึง 8 โหนบน Windows Server 2003 และโหน 16 บน Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ไดรฟ์ที่กำหนดใช้

ไม่สนับสนุนการใช้ไดรฟ์ที่กำหนดใช้ในคลัสเตอร์ที่ มีการติดตั้ง Microsoft SQL Server สำหรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
819546สนับสนุน SQL Server สำหรับไดรฟ์ข้อมูลที่เมาท์

2216461 โปรแกรมติดตั้ง SQL Server 2008 ล้มเหลวในการติดตั้งบนเมาต์แบบคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
หมายเหตุ ไม่สนับสนุนอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server 2005 บน การเข้าแทนที่อินสแตนซ์ของโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมโดเมน


สนับสนุนการจำลองเสมือนของ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าแทนที่ SQL Server installating clusters ในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนฮาร์ดแวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956893 นโยบายการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ SQL clustering สำหรับคลัสเตอร์ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ HCL ในประเภทของคลัสเตอร์

ถ้าโซลูชันคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server ของคุณไม่อยู่ใน Windows เซิร์ฟเวอร์แค็ตตา ล็อก/Hardware Compatibility List เป็นคลัส"ได้รับการสนับสนุน โซลูชัน" ก็จะถือว่าไม่ได้สนับสนุน และอาจได้รับลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม CSS จะเสนอเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และให้การสนับสนุนที่เหมาะสมหาก การร้องขอ อย่างไรก็ตาม CSS ไม่ได้รับประกันว่า จะไม่พบหนทางแก้ไขสำหรับ วิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ - Windows เซิร์ฟเวอร์แค็ตตา ล็อก/HCL ของคลัสเตอร์

สำหรับการสนับสนุน ให้ทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ก่อนที่การแก้ไขปัญหาใด ๆ Start คุณต้องติดต่อ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) การสนทนาว่าเฉพาะของคุณ การใช้งานของคลัสเตอร์คือ supportable OEM สามารถแนวคำตอบการตั้งค่าคอนฟิก และคำถามการสนับสนุนสำหรับฮาร์ดแวร์คลัสเตอร์
 2. เมื่อ มีข้อตกลงที่มีรับประกันมีวิธีแก้ปัญหา และที่ไม่มี เรียกคืนจากการแก้ไขปัญหาจะมีอยู่ CSS สามารถแก้ปัญหาได้ Microsoft รับประกันการแก้ไขปัญหากับคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่รายชื่อ HCL ถ้าไม่มีความละเอียดพบ เหตุการณ์จะไม่สามารถขอคืนได้

  ถ้าคุณไม่ยอมรับที่แก้ไขปัญหา จะไม่รับประกันความ CSS จะแก้ปัญหาได้ และจะเรียกคืนเงิน การแก้ไขปัญหา
 3. CSS จะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐานจะแยก ปัญหาเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ วิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยทั่วไปที่ใช้งานโดย CSS รวมถึง:
  • ใช้ของฐานความรู้ของ Microsoft Microsoft ฐานข้อมูลองค์ความรู้จะพร้อมใช้งานเพื่อลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Microsoft TechNet หรือคุณสามารถ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://support.microsoft.com
  • ตรวจสอบว่า ปัญหาสามารถถูกจำลองแบบบน ได้รับการสนับสนุนคลัสเตอร์ (เป็นไปได้)
  หมายเหตุ ถ้าไม่มีรับรองคลัสเตอร์ ไม่มีการสนับสนุนโปรแกรมแก้ไขด่วน พร้อมใช้งาน CSS ไม่สามารถระบุได้ว่า ปัญหาเกิดจากฮาร์ดแวร์ ความเข้ากันไม่หรือ โดยลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์
 4. ขอแนะนำว่าไม่มีวิธีแก้ไขปัญหา CSS อาจให้ บาง constructive แทน ซึ่งรวมถึง:
  • คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาในคลัสเตอร์ที่ที่มี ในรายชื่อ HCL คลัสเตอร์
  • ขอให้คุณใช้การแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ รายชื่อ HCL ของคลัสเตอร์
  • ให้คุณทำงานกับ OEM เพื่อรับคลัสเตอร์ในตัว รายชื่อ HCL ของคลัสเตอร์
  • ขอให้คุณทำงานกับ OEM สำหรับตัว การแก้ไขปัญหา
ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์สำหรับคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมาก เคร่งครัด รายชื่อ HCL ของคลัสเตอร์ประกอบด้วยรายชื่อของคลัสเตอร์ที่ยอมรับได้ทราบ ตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับการทดสอบ คุณสามารถ waste เป็นจำนวนมากเวลา โดยพยายาม แก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์พร่าที่กำลังเกิดขึ้นโดย ฮาร์ดแวร์ของคลัสเตอร์ที่คุณกำลังใช้

บางตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ incompatibilities ที่อาจทำให้เกิดปัญหาของคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วย:
 • การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว Clustering ความล้มเหลว
 • การแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ได้อย่างถูกต้องแยกแบบที่ใช้ร่วมกัน ดิสก์และโฮสต์ bus อะแดปเตอร์ (HBAs) จากอุปกรณ์อื่น ๆ บนแบบที่ใช้ร่วมกัน การลงรายการบัญชี
 • คอนโทรลเลอร์ SCSI ไม่สนับสนุนการทำงานในการ สภาพแวดล้อมหลายแบบเริ่มต้น
 • HBA ไม่ถูกต้องจัดการสำรองหรือนำออกใช้ หรือต่ออายุอุปกรณ์บนบัสที่ใช้ร่วมกัน
 • กลไกการแคบนตัวควบคุมที่ไม่เข้ากัน เกี่ยวกับการกำหนดค่าคลัสเตอร์
 • มีที่อะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับการสื่อสารภายในคลัสเตอร์ เวลาแฝงสูงเกินไปที่ใช้
 • ตัวควบคุม RAID ไม่ได้อย่างถูกต้องจำลอง ข้อมูลการกำหนดค่าระหว่างตัวควบคุม
 • บัส PCI อย่างไม่ถูกต้องตั้งค่าคอนฟิก และทำงานได้ไม่ถูกต้อง อะแดปเตอร์ในบัสไม่ถูกต้อง (หลัก รอง tertiary)
 • ตัวควบคุมที่ไม่เข้ากันกับ "มีอยู่จริงดิสก์ ชนิดของทรัพยากร"
 • คอนโทรลเลอร์ SCSI ไม่ปรับใช้เหมาะสม การหยุดชะงัก
รายการนี้ไม่รวมถึงประเด็นทั้งหมดที่ทำให้ ปัญหากับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ไม่มีปัญหาเหล่านี้จะถูกตรวจพบ โดย CSS ปัญหาเหล่านี้โดยทั่วไปจะสามารถตรวจพบถ้าโซลูชันคลัสเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบสำหรับความเข้ากันได้ของรายชื่อ HCL ของคลัสเตอร์

ถ้าคลัสเตอร์ทั้งหมด ตั้งค่าคอนฟิกไว้สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีอยู่สำหรับ รุ่นระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้ สนับสนุนในขณะที่ระบบปฏิบัติการในที่นี้ ส่วนจะสามารถติดตาม

สนับสนุน SQL Server 2005 สำหรับผสมเป็นแบบ 32 บิต และ 64 บิตของ sql SERVER ล้มเหลวคลัส อินสแตนซ์

คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ สำหรับการติดตั้ง IA-64 ให้ดูที่บทความต่อไปนี้ในการ Microsoft Knowledge Base:
312090 ไม่สามารถใช้ทรัพยากร 32 บิตบน 64 บิตเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์
สำหรับ X 64 ติดตั้ง ดูบทความต่อไปนี้ใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
875423 การสนับสนุนสำหรับโปรแกรม 32 บิตบน 64 บิตเซิร์ฟเวอร์คลัสถูกรวมอยู่ ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003
คำเตือน Dll ทรัพยากรสำหรับโปรแกรม 32 บิตไม่สามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์แบบ 64 บิต ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตของ Windows Server 2003 โดยไม่มีบริการใด ๆ ก็ตาม ชุดติดตั้ง ดังนั้น คุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม 32 บิตบนเซิร์ฟเวอร์ 64 บิต คลัสเตอร์ ในสถานการณ์นี้ คุณต้องใช้ทรัพยากร DLL เวอร์ชั่น 64 บิต

ข้อจำกัดของการใช้ผสมล้มเหลวของ SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์

เมื่อคุณใช้การติดตั้ง SQL Server 2000 และ SQL Server 2005 หากต้องการติดตั้งในคลัสเตอร์เดียวกัน การติดตั้ง SQL Server 2000 ต้องมี ก่อนที่คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 แบบท้องถิ่น หรือ เป็นล้มเหลวในการติดตั้ง อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวทั้งหมดจะใช้ SQL Server 2005 ทรัพยากรคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000

นอกจากนี้ หลัง จากที่มีการติด ตั้ง SQL Server 2005, SQL Server Native Client โพรโทคอลหลักที่ใช้งานอยู่ เปลี่ยนแปลงไปยังเซิร์ฟเวอร์ ของคลัสเตอร์ทรัพยากร DLL และโพรโทคอลหลักที่ใช้จะทำให้ ติดตั้ง SQL Server 2000 หรือ re-addition ของโหนดที่กับ SQL Server 2000 อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากทั้ง DLL ทรัพยากรหรือ ไม่ โพรโทคอลหลักที่มีอยู่แล้วในเวลามีการนำออกใช้ SQL Server 2000 และจะ ไม่รับรู้ว่า เป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ DLL ที่ถูกต้อง หรือ เป็นหลัก โพรโทคอลสำหรับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวของ SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
905618คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ ของ SQL Server 2000 หรือ SQL Server 7.0 ที่ติดตั้งหลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005
การติดตั้งแบบสแตนด์อโลนไม่ได้รับผลกระทบในระหว่างการ การติดตั้งเริ่มต้นเช่นเดียวกับอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลวเสมือน ในแบบเสมือน อินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว ซึ่งจะป้องกันการติดตั้งเริ่มต้นจาก เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005 บริการตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL แสดงชื่อของโหนดแทนที่เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือน SQL Server 2005 ดังกล่าว ไม่นี้เนื่องจากบริการตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ถูกไม่มีรหัสการจัดการ SQL Server 2005 และ SQL Server 2005 รวมบริการตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL

คลัสเตอร์ล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ 2008 Windows

SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2) หรือ SQL Server 2005 รุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้นรับการสนับสนุน โดย Windows Server 2008 ล้มเหลวคลัสเตอร์

กำลังโยกย้าย SQL เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ล้มเหลวกรณีโดเมนใหม่

SQL Server 2000 สามารถทำการย้ายข้อมูลไปยังโดเมนใหม่ในขณะที่กลุ่มเมื่อมีการใช้ผู้ใช้โดเมนสำหรับบัญชีบริการบน Windows 2000 และ Windows 2003 เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวคลัส SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่าไม่สามารถถูกย้ายไปยังโดเมนใหม่ คุณจะต้องถอนการติดตั้ง และการติดตั้งคอมโพเนนต์ของคลัสเตอร์ล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้าย คลัสเตอร์ Windows Server จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269196 วิธีการย้ายคลัสเตอร์ Windows Server จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก
ก่อนที่จะถอนการติดตั้ง SQL Server ต้องถูกตั้งค่าการใช้การรักษาความปลอดภัยของโหมดผสมหรือโดเมนบัญชีใหม่เพิ่มเข้าไปล็อกอินของ SQL Server และจากโฟลเดอร์ข้อมูลที่ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลต้องถูกเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะถอนการติดตั้งเพื่อให้โฟลเดอร์นี้อาจจะสลับกลับมาในครั้งเดียวติดตั้งใหม่เพื่อลดลงเวลา ไม่มีการเอาออกของ SQL Server สนับสนุนแฟ้ม SQL Server Native Client บริการการรวม หรือคอมโพ เนนต์ของเวิร์กสเตชันควรจะทำ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ "การเข้าแทนที่ clustering" ใน Microsoft SQL Server 2005 บัญชีแบบออนไลน์ หรือ ใน Microsoft SQL Server 2000 หนังสือ แบบออนไลน์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 327518 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbhowto kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB327518 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:327518

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com