Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają istniejące foldery profilów użytkowników mobilnych podczas tworzenia profilu tego typu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 327462 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows Server 2003: 327259.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W systemie Windows XP starszym niż wersja z dodatkiem Service Pack 1 i w systemie Windows 2000 starszym niż wersja z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) podczas tworzenia profilu użytkownika mobilnego nie są sprawdzane uprawnienia do folderu docelowego profilów mobilnych, jeżeli taki folder już istnieje. Dzięki temu można utworzyć folder profilu mobilnego innego użytkownika i ustawić uprawnienia pozwalające odwiedzać ten folder w przyszłości. W takim wypadku twórca folderu może modyfikować profil lub odmówić dostępu użytkownikowi, który ma do tego prawo.

Systemy Windows Server 2003, Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 szukają odpowiednich uprawnień i w przypadku ich braku nie zezwalają na mobilność. W tym artykule omówiono nowe zachowanie produktów wymienionych na początku artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące najnowszego dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Więcej informacji

Systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają następujące elementy, aby zweryfikować, czy zabezpieczenia folderów profilu użytkownika mobilnego są prawidłowe:
 • Jeżeli istnieje folder profilu mobilnego, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 sprawdzają, czy jego właścicielem jest użytkownik lub lokalna grupa Administratorzy. Jeżeli właścicielem folderu jest członek lokalnej grupy Administratorzy, ale nie sama grupa, wynik sprawdzania jest niepomyślny.
 • Jeżeli właścicielem folderu jest użytkownik lub grupa Administratorzy i nie została skonfigurowana zasada „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 uznają folder za prawidłowy i kopiują do niego oraz z niego pliki podczas wylogowywania i logowania.
 • Jeżeli istnieje folder profilów mobilnych i użytkownik lub grupa Administratorzy nie jest jego właścicielem, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie kopiują żadnych plików z tego folderu ani do niego, nie wyświetlają komunikatu o błędzie ani nie rejestrują zdarzenia w dzienniku zdarzeń systemu. Tworzony jest profil buforowany użytkownika lub profil tymczasowy, jeżeli nie istnieje profil buforowany.
 • Jeżeli folder profilów nie istnieje, systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 tworzą folder w odpowiedni sposób.
 • Jeżeli skonfigurowano zasadę „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”, właściciel folderu nie jest sprawdzany, a systemy Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 zakładają, że folder jest prawidłowy.
Zaktualizowane pliki powodujące takie zachowanie znajdują się w następujących aktualizacjach wydanych przed dodatkiem SP4:
 • (824141) MS03-045: Przekroczenie buforu w formancie pola listy i pola kombi może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
 • (824390) Nie można zalogować się do domeny zasobów systemu Windows NT 4.0 z klienta z systemem Windows 2000
 • (827953) Próba wydrukowania dokumentu powoduje awarię komputera i wystąpienie błędu Stop 0x50
 • (835732) MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń systemu Microsoft Windows

Komunikaty o błędach

Gdy system Windows XP z dodatkiem SP1 lub Windows 2000 z dodatkiem SP4 nie może zapisać profilu użytkownika ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenia, może zostać wyświetlony jeden z poniższych komunikatów o błędach. Komunikaty są także rejestrowane w dzienniku zdarzeń:
Identyfikator zdarzenia: 1526
Waga: Błąd

System Windows nie załadował danego profilu mobilnego i próbuje wykonać logowanie w profilu lokalnym. Zmiany w profilu nie zostaną skopiowane do serwera przy wylogowaniu. System Windows nie załadował profilu, ponieważ kopia serwera folderu profilów już istnieje i nie ma poprawnych zabezpieczeń. Bieżący użytkownik lub grupa administratorów musi być właścicielem folderu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Zdarzenie 1000
Źródło zdarzenia: Userenv
System Windows nie załadował danego profilu mobilnego i próbuje wykonać logowanie w profilu lokalnym. Zmiany w profilu nie zostaną skopiowane do serwera przy wylogowaniu. System Windows nie załadował profilu, ponieważ kopia serwera folderu profilów już istnieje i nie ma poprawnych zabezpieczeń. Bieżący użytkownik lub grupa administratorów musi być właścicielem folderu. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Jeżeli użytkownik nie może zalogować się przy użyciu profilu buforowanego i tworzony jest profil tymczasowy, po komunikacie o błędzie pojawia się standardowy komunikat profilu tymczasowego.

Jak wyłączyć sprawdzanie w przypadku istniejących folderów profilów użytkownika mobilnego

W Edytorze zasad grupy w lokalizacji Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Profile użytkowników tworzona jest nowa zasada o nazwie „Nie sprawdzaj, czy użytkownik jest właścicielem folderów profilów mobilnych”. W systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 w Edytorze zasad grupy w lokalizacji Konfiguracja komputera\Szablony administracyjne\System\Logowanie istnieje nowa zasada. Administratorzy mogą za jej pomocą wyłączać funkcję sprawdzania właściciela istniejących folderów profilów użytkowników mobilnych i przywrócić takie zachowanie, jak w systemie Windows XP. Nowe zasady uniemożliwiają sprawdzanie, czy uprawnienia do folderu profilów użytkowników mobilnych w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 są prawidłowe. W systemie Windows XP bez dodatku SP1 i w wersjach systemu Windows 2000 starszych niż wersja z dodatkiem SP4 uprawnienia nie są sprawdzane, jeżeli folder profilów już istnieje.

Jeżeli są spełnione wszystkie następujące warunki, w systemach Windows XP z dodatkiem SP1 i Windows 2000 z dodatkiem SP4 pliki nie są kopiowane do/z folderu profilów mobilnych:
 • Ustawienie zostało wyłączone lub nie zostało skonfigurowane.
 • Istnieje folder profilu użytkownika mobilnego.
 • Użytkownik i grupa Administratorzy nie są właścicielami folderu.
Jeżeli to ustawienie zostanie włączone, zachowanie jest takie samo, jak w systemie Windows XP bez dodatku SP1 i w wersjach systemu Windows 2000 starszych niż wersje z dodatkiem SP4.

Właściwości

Numer ID artykułu: 327462 - Ostatnia weryfikacja: 12 kwietnia 2006 - Weryfikacja: 9.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbqfe kbenv kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB327462

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com