Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 326583 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

INLEDNING

I den här artikeln anges hur mycket hårddiskutrymme som krävs för installation av Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) på en dator med Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional eller Windows XP 64-bitarsversion. Arbetsutrymmet som anges i följande tabell krävs för filer som endast används under installationen. Detta är ett tillfälligt behov som inte bidrar till de totala utrymmeskraven. Utrymmet som krävs för filerna för borttagning av SP1 används för att lagra filer och inställningar som ändras under installation av Service Pack-versionen. Du kan säkerhetskopiera de här systemfilerna automatiskt under installationen. Filerna behövs om du vill ta bort Service Pack-versionen senare.

Mer Information

I följande tabell anges kraven på hårddiskutrymme för installation av Microsoft Windows XP SP1.
                        Utrymme som krävs för
       Utrymme som krävs för installation av  att installera SP1 från
       SP1 från en delad distributions-  Service Pack-CD:n eller
       mapp i ett nätverk       Windows XP SP1-webbplatsen
------------------------------------------------------------------------------
Service Pack 145 megabyte (MB)        145 MB (för Service 
endast     för Service Pack       Pack) + 283 MB (för Service
                        Pack-filerna i mappen
                        %Windir%\Servicepackfiles
                        )

Delsumma   145 MB              428 MB

Arbetsutrymme 56 MB              56 MB

Filer för  233 MB              233 MB
borttagning av SP1

Summa     378 MB              661 MB
       434 MB som mest under        717 MB som mest under
       installationen           installationen

					
Du måste också ha 30 MB ledigt utrymme på den första primära systempartitionen för installationen. Den första primära systempartitionen är diskvolymen med de maskinvaruspecifika filerna du måste ha för att starta Windows. Den innehåller till exempel filerna Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 326583 - Senaste granskning: den 29 oktober 2007 - Revision: 3.2
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
Nyckelord: 
kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com