Krav til harddiskplass for Windows XP Service Pack 1

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 326583 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

INNLEDNING

Denne artikkelen omhandler hvor stor harddiskplass som kreves for å installere Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional eller Windows XP 64-biters versjon. Plassen som beskrives i tabellen nedenfor, kreves for filer som brukes bare under installasjonen. Dette kravet er midlertidig og teller ikke med i de totale plasskravene. Plassen som kreves til filene som fjerner SP1, brukes til lagring av filer og innstillinger som endres under installasjonen av Service Pack. Du kan sikkerhetskopiere disse systemfilene automatisk under installasjonen. Du må ha disse filene hvis du vil fjerne Service Pack på et senere tidspunkt.

Mer informasjon

Følgende tabell viser kravene til harddiskplass for å installere Microsoft Windows XP SP1.
                        Plass som kreves for å instal-
       Plass som kreves for å instal-  lere SP 1 fra CD-ROMen med opp-
       lere SP1 fra en delt distribu-  dateringspakken eller web-
       sjonsmappe på et nettverk    området for Windows XP SP1
------------------------------------------------------------------------------
Bare oppdate- 145 MB              145 MB (for oppdaterings-
ringspakken  for oppdateringspakken      pakken) + 283 MB (for oppda-
                        teringsfiler i mappen
                        %Windir%\Servicepackfiles)
                        

Delsum    145 MB              428 MB

Arbeidsplass  56 MB              56 MB

Filer som   233 MB              233 MB
fjerner SP1

Totalt    378 MB              661 MB
       434 MB maks. under        717 MB maks. under
       installasjonen          installasjonen

					
Dessuten må du ha 30 MB ledig plass til installasjonen på den første primærpartisjonen. Den første primærpartisjonen er det diskvolumet som inneholder de maskinvarespesifikke filene som du må ha for å starte Windows. Primærpartisjonen inneholder for eksempel filene Ntldr, Boot.ini og Ntdetect.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Windows XP SP1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP

Egenskaper

Artikkel-ID: 326583 - Forrige gjennomgang: 29. oktober 2007 - Gjennomgang: 3.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
Nøkkelord: 
kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com