Vereisten voor vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 1

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 326583 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Inleiding

In dit artikel wordt beschreven hoeveel vaste-schijfruimte vereist is voor het installeren van Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) op computers met Windows XP Home Edition, Windows XP Professional of Windows XP 64-Bit Edition. De ruimte die in de volgende tabel wordt beschreven, is vereist voor bestanden die alleen tijdens de installatie worden gebruikt. Deze vereiste is tijdelijk en hoort niet bij de totale ruimtevereisten. De ruimte die is vereist voor de bestanden die SP1 verwijderen, wordt gebruikt voor het opslaan van de bestanden en instellingen die tijdens het installeren van het Service Pack worden gewijzigd. U kunt tijdens de installatie automatisch een back-up maken van deze systeembestanden. Deze bestanden zijn vereist als u het service pack later weer wilt verwijderen.

Meer informatie

In de volgende tabel worden vereisten voor de vaste-schijfruimte voor het installeren van Microsoft Windows XP SP1 weergegeven.
                        Vereiste schuifruimte voor
       Vereiste schijfruimte voor het installeren  het installeren van SP1 vanaf de
       van SP1 vanuit een gedeelde distributie-  cd-rom met het Service Pack of de
       map op een netwerk       website van Windows XP SP1
------------------------------------------------------------------------------
Alleen voor het 145 megabytes (MB)        145 MB (alleen voor het
Service Pack      voor het Service Pack       Service Pack) + 283 MB (voor de Service
                        Pack-bestanden in de map
                        %Windir%\
                        Servicepackfiles)

Subtotaal   145 MB              428 MB

Werkruimte 56 MB              56 MB

Bestanden waarmee  233 MB              233 MB
SP1 wordt verwijderd

Totaal   378 MB              661 MB
       434 MB piek tijdens        717 MB piek tijdens
       installatie           installatie

					
Bovendien moet er op de eerste primaire systeempartitie 30 MB vrije schijfruimte zijn voor de installatie. De eerste primaire systeempartitie is het schijfvolume met de hardwarespecifieke bestanden die nodig zijn om Windows te starten. De eerste primaire systeempartitie bevat bijvoorbeeld de bestanden Ntldr, Boot.ini en Ntdetect.com.

Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Windows XP SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Eigenschappen

Artikel ID: 326583 - Laatste beoordeling: maandag 29 oktober 2007 - Wijziging: 3.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
Trefwoorden: 
kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com