คุณไม่สามารถดู หรือเปลี่ยนแบบอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบของโฟลเดอร์ ใน Windows Server 2003, Windows XP ใน Windows Vista หรือ ใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326549 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 และ Microsoft Windows 95 เวอร์ชันของบทความนี้ ดู 256614.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการใช้ Attrib คำสั่งในการหลีกเลี่ยงไม่ ให้ดู หรือ การเอาแบบอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบของโฟลเดอร์ ใน Windows Server 2003 ใน WindowsXP, Windows Vista และ ใน Windows 7

บทความนี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

อาการของปัญหา

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้ใด ๆ:
 • คุณไม่สามารถดู หรือเปลี่ยนแบบอ่านอย่างเดียว หรือระบบ แอตทริบิวต์ของโฟลเดอร์โดยใช้การ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบสำหรับ โฟลเดอร์ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณดู ทั่วไป แท็บของตัว ของโฟลเดอร์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ คำ อ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมายจะไม่พร้อมใช้งาน และไม่มีกล่องกาเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงระบบ แอตทริบิวต์
  • คุณคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย หรือคลิกเลือก อ่านอย่างเดียว กล่องกาเครื่องหมายบนนั้น ทั่วไป แท็บของตัว ของโฟลเดอร์ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ เมื่อคุณคลิก ตกลง หรือ นำไปใช้คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ ข้อความ:
   ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแอตทริบิวต์
   คุณได้เลือก เมื่อต้องทำแอตทริบิวต์ต่อไปนี้เปลี่ยนแปลง:
   ยกเลิกการตั้งอ่านอย่างเดียว
   คุณต้องการ ใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับโฟลเดอร์นี้เท่านั้น หรือคุณต้องการนำไปใช้กับทั้งหมด โฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มด้วยหรือไม่
   ถ้าคุณคลิก นำไปใช้กับ โฟลเดอร์นี้เท่านั้นมีเปลี่ยนคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับแฟ้มทั้งหมด ในโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับโฟลเดอร์ ของ โฟลเดอร์ย่อย หรือแฟ้มใด ๆ ในโฟลเดอร์ย่อย ถ้าคุณคลิก ใช้การเปลี่ยนแปลง ไปที่โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และแฟ้มนี้มีคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงสำหรับแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์และแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์ย่อย อย่างไรก็ตาม ใน ไม่มีเปลี่ยนคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อย
 • โปรแกรมบางโปรแกรมอาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะ บันทึกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้อ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบ ผลที่ได้ โปรแกรมเหล่านี้อาจไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์

สาเหตุ

ซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับแฟ้ม คุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับโฟลเดอร์ที่จะถูกละเว้นโดยทั่วไป โดย Windows คอมโพเนนต์ของ Windows และเบ็ดเตล็ด และโปรแกรมอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบ เปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ มีคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว โดยใช้ Windows Explorer คุณลักษณะอ่านอย่างเดียวและระบบถูกใช้ โดย Windows Explorer เพื่อตรวจสอบว่าโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์พิเศษ เช่นโฟลเดอร์ระบบที่มีมุมมองที่กำหนดเอง โดย Windows (ตัวอย่าง My Documents ชื่น แบบ อักษร แฟ้มโปรแกรมที่ดาวน์โหลด), หรือโฟลเดอร์ที่คุณกำหนดเอง โดยใช้เท่านั้น การกำหนดเอง แท็บของโฟลเดอร์นั้น คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ ผล Windows Explorer อนุญาตให้คุณสามารถดู หรือเปลี่ยนแบบอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบของโฟลเดอร์ เมื่อโฟลเดอร์ที่มีคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวที่กำหนด จะทำให้ Explorer ร้องขอให้ Desktop.ini ของโฟลเดอร์นั้นเพื่อดูว่า การตั้งค่าโฟลเดอร์พิเศษใด ๆ ที่จำเป็นเมื่อต้องการตั้งค่า จะมีการมองเห็นซึ่งถ้าเครือข่ายใช้ร่วมกันที่ มีขนาดใหญ่ของโฟลเดอร์การตั้งค่าการอ่านอย่างเดียว อาจทำให้ Explorer ใช้เวลานานกว่าที่คาดว่าในการแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ใช้ร่วมกันในขณะรอการเรียกคืนแฟ้ม Desktop.ini ช้าเชื่อมต่อเครือข่ายใช้ร่วมกันยาวขึ้นกระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ในจุดที่ Explorer อาจหมดเวลาที่กำลังรอข้อมูล และทำให้ไม่มีสิ่งใด หรือเท่าใด

หมายเหตุ ในรุ่นก่อนหน้า Windows คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนั้น คุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับโฟลเดอร์โดยใช้การ คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ กล่องสำหรับโฟลเดอร์ แต่ไม่มีรุ่นของ Windows ที่อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ แอตทริบิวต์ โดยใช้ Windows Explorer

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหานี้

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ Attrib คำสั่งที่มี หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง (Cmd.exe) เมื่อ ต้องดู หรือ การเอาแบบอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบ ของโฟลเดอร์

เมื่อ ต้องดู หรือ การเอาออกการอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบของโฟลเดอร์ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP

 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด ENTER
 2. เมื่อต้องดูไวยากรณ์สำหรับการ Attrib คำสั่ง ชนิด attrib / ที่พร้อมท์คำสั่ง
คำเตือน ถ้าคุณเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวหรือระบบจาก โฟลเดอร์ดังกล่าว อาจปรากฏเป็นโฟลเดอร์ธรรมดาและการกำหนดเองบางอย่างอาจสูญหายได้ สำหรับ ตัวอย่าง Windows โฟลเดอร์แบบอักษรที่กำหนดเอง และแสดงมุมมองโฟลเดอร์พิเศษ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซ่อนความแตกต่าง เช่นตัวหนา และตัวเอียง และยังอนุญาตให้ คุณเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองของโฟลเดอร์ในแบบที่กำหนดแบบอักษร If คุณเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวและระบบของโฟลเดอร์แบบอักษร เหล่านี้ การตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเองจะไม่พร้อมใช้งาน สำหรับโฟลเดอร์ที่คุณได้ เอง โดยใช้การ การกำหนดเอง แท็บของโฟลเดอร์นั้น คุณสมบัติ กล่องโต้ตอบ ไอคอนโฟลเดอร์ และอื่น ๆ อีก กำหนดเองอาจสูญหายไปเมื่อคุณเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว

ถ้าโปรแกรมไม่สามารถบันทึกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์มีการอ่านอย่างเดียว แอตทริบิวต์ เช่นเอกสารของฉัน เปลี่ยนคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวเป็นระบบโดย โดยใช้คำสั่ง Attrib ที่พร้อมท์คำสั่ง

เมื่อ ต้องเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว และ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของระบบ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
attrib - r + s ไดรฟ์: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
ตัวอย่าง การเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว และ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของระบบสำหรับโฟลเดอร์ C:\Test ใช้ต่อไปนี้ คำสั่ง:
attrib - r + s c:\test
โปรดทราบว่า บางโปรแกรมอาจทำงานไม่ถูกต้องกับโฟลเดอร์ที่แอตทริบิวต์ของระบบและคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจะถูกตั้งค่าไว้ ดังนั้น ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบแอตทริบิวต์เหล่านี้:
attrib - r -s c:\test

เมื่อ ต้องดู หรือ การเอาออกการอ่านอย่างเดียวหรือคุณลักษณะระบบของโฟลเดอร์ใน Windows Vista หรือ Windows 7

 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด ENTER
 2. เมื่อต้องดูไวยากรณ์สำหรับการ Attrib คำสั่ง ชนิด attrib / ที่พร้อมท์คำสั่ง
เมื่อ ต้องเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว และ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของระบบ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
attrib - r + s ไดรฟ์: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
ตัวอย่าง การเอาคุณลักษณะอ่านอย่างเดียว และ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ของระบบสำหรับโฟลเดอร์ C:\Test ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
attrib - r + s c:\test
โปรดทราบว่า บางโปรแกรมอาจทำงานไม่ถูกต้องกับโฟลเดอร์ที่แอตทริบิวต์ของระบบและคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวจะถูกตั้งค่าไว้ ดังนั้น ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อลบแอตทริบิวต์เหล่านี้:
attrib - r -s ไดรฟ์: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
ตัวอย่าง การลบทั้งอ่านอย่างเดียวและแอตทริบิวต์ของระบบออกจากโฟลเดอร์ C:\Test ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
attrib - r -s c:\test
ถ้า เรียกใช้ คำสั่งไม่มีอยู่ในตัว เริ่มการทำงาน เมนู ดำเนินการต่อไปนี้:
คลิก เริ่มการทำงานคลิก โปรแกรมทั้งหมดคลิก เบ็ดเตล็ดแล้ว คลิก เรียกใช้.

สถานะ

นี้ ลักษณะการทำงานอยู่ โดยการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows เก็บแอตทริบิวต์ของแฟ้มและโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ มีแฟ้มและโฟลเดอร์ชื่อ นามสกุล วัน และเวลาประทับ และอื่น ๆ ข้อมูล ที่ อ่านอย่างเดียว ไม่มีกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโฟลเดอร์ พร้อมใช้งานได้เนื่องจากได้นำไปใช้กับโฟลเดอร์ คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายนี้ เมื่อต้องการตั้งค่าคุณลักษณะอ่านอย่างเดียวสำหรับแฟ้มในโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้ Windows Explorer เพื่อตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ได้อ่านอย่างเดียวและระบบ การตั้งค่าแอตทริบิวต์ เมื่อต้องกำหนดแอตทริบิวต์ ที่กำหนดไว้ในโฟลเดอร์ หรือยัง เปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ คุณต้องใช้การ Attrib คำสั่งที่คำสั่ง แสดงกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308419วิธีการตั้งค่า ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบสิทธิพิเศษสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ใน Windows XP
277867 สิทธิ Windows NTFS จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณเรียกใช้ Word บนพาร์ติชัน NTFS ที่มี Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 หรือติดตั้ง Windows Vista
หากบทความก่อนหน้านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ การค้นหา Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
แล้ว พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในการ ค้นหาฝ่ายสนับสนุน (KB) ในฟิลด์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326549 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbresolve kbenv kbprb kbmt KB326549 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326549

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com