คุณได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบเมื่อคุณพยายามจะติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326473 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้พลังงาน ที่มีผู้ใช้ "โปรแกรมการโหลดและ unload ควบคุมอุปกรณ์" ที่ด้านขวา และจากนั้น คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์พอร์ตเฉพาะบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลก่อนที่คุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์

ถ้าคุณใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแล ตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่แนะนำคุณผ่านขั้นตอนการติดตั้ง คุณอาจได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์สำเร็จแล้ว

หากคุณไม่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ และยกเลิกการติดตั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ และไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์:
คุณไม่มีสิทธิ์ด้านความปลอดภัยเพียงพอที่จะติดตั้งฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของไซต์ หรือของคุณ logout และเข้าสู่ระบบอีกครั้งในฐานะผู้ดูแล แล้วลองอีกครั้ง
หมายเหตุ:: คุณไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลถ้าคุณใช้ Add Printer Wizard เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ และคุณสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์สำเร็จแล้ว

เครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์บางอย่างมีการติดตั้ง โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ คุณอาจเห็นข้อความบางตัวช่วยเพิ่มฮาร์ดแวร์สร้างใหม่ แต่คุณไม่ได้รับพร้อมท์เพื่อให้มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ

สาเหตุ

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย Windows XP ไม่สามารถอนุญาตผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเข้าสู่การใช้ข้อมูลประจำตัวของ nonadministrator ผู้ใช้ของ "โปรแกรมการโหลดและ unload ควบคุมอุปกรณ์" ขวาเท่านั้นช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ nonpersistent สถานะของโปรแกรมควบคุมที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลง nonpersistent การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเก็บเมื่อคุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น คำสั่งเช่นnet startหรือหยุดสุทธิ).

ถ้าคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันไปยังคอมพิวเตอร์ในการกำหนดรายการตัวควบคุมการเข้าถึงของคุณ (ACL) ACL ของคุณไม่เหมือนกับของชุดของสิทธิ์ของผู้ใช้ เฉพาะสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบได้ ACL สูงพอที่จะเปลี่ยนแปลงที่ถาวรไปยังคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน (ตัวอย่าง ติดตั้งอุปกรณ์) การเปลี่ยนแปลงที่ยังคงมีผลแม้หลังจากคุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น ทำการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรในรีจิสทรีหรือการติดตั้งแฟ้มใหม่บนฮาร์ดดิสก์)

ตัวจัดคิวการพิมพ์มีคุณลักษณะการออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่าย ถ้าคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้พลังงาน ที่มีผู้ใช้ "โปรแกรมการโหลดและ unload ควบคุมอุปกรณ์" ที่ด้านขวา คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะนี้ได้ โดยใช้ Add Printer Wizard เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณทำเช่นนั้น ตัวจัดคิวการพิมพ์ทำหน้าที่เป็นพร็อกซีของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่จำเป็นต่อการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตัวจัดคิวการพิมพ์ไม่ได้ใช้การติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์ ดังนั้น Windows XP ไม่ได้ตรวจสอบ ACL ของคุณก่อนที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์พอร์ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Plug and Play ตรวจพบเครื่องพิมพ์ และใช้กฎ Plug and Play เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Power Users, Windows XP พร้อมท์คุณสำหรับข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลได้เนื่องจากไม่สูงพอที่จะติดตั้งอุปกรณ์โดยความของ Plug and Play ACL ของคุณ นี้เป็นจริงแม้ว่าคุณมีผู้ใช้ "โปรแกรมการโหลดและ unload ควบคุมอุปกรณ์" ที่ด้านขวา

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์แบบพลักแอนด์เพลย์สองวิธี: การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และการติดตั้งฝั่งไคลเอ็นต์ ทั้งสองวิธีที่สามารถใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

windows XP ใช้การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณไม่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์ หากผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณให้ข้อมูล preinstallation ทั้งหมดในแฟ้ม.inf และแฟ้ม.pnf และแฟ้มเชื่อถือได้ (เซ็น), Windows XP สามารถใช้การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องขัดจังหวะโดยผู้ดูแล

windows XP ใช้การติดตั้งฝั่งไคลเอ็นต์เมื่อคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบพลักแอนด์เพลย์ ในการติดตั้งฝั่งไคลเอ็นต์ คุณสามารถเลือกแฟ้มโปรแกรมควบคุม เส้นทางไปยังแฟ้ม และตัวเลือกอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Windows XP ใช้การติดตั้งฝั่งไคลเอ็นต์ คุณต้องใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ

การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์

การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกติดตั้งอุปกรณ์ที่จะดำเนินการทั้งหมด โดยตัวจัดการ Plug and Play การติดตั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ไดรเวอร์บัสตรวจพบอุปกรณ์ดังกล่าว และแจ้งให้ทราบตัวจัดการ Plug and Play
 • ตัวจัดการปลั๊ก and Play พบว่ามีแฟ้ม.inf ที่ประกอบด้วย ID ของฮาร์ดแวร์ที่ตรงกับ ID ของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์
 • แฟ้ม.inf และโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ถูกเซ็นชื่อ
 • Windows XP can locate all the drivers for the device without prompting the user for media locations (for example, the drivers are included with the operating system, a vendor-supplied driver was previously installed, or vendor-supplied driver files are preinstalled).
 • The class installer and co-installers for the device do not open properties at the end of the installation.
 • The .inf file for the device does not indicate that the device requires an interactive installation.
 • RunOnceregistry entries consist only of calls to the Rundll32.exe file.
A server-side installation does not prompt the user for any additional information and does not require administrator credentials. This type of installation is known as "server-side" because the installation is performed by Plug and Play Manager and interaction with a user-mode client is not required.

Client-side Installations

A client-side installation is a device installation that requires communication with a user. A client-side installation occurs if any of the following conditions are true:
 • Plug and Play Manager cannot find an .inf file that contains a hardware ID that matches the hardware ID of the device.
 • Plug and Play Manager cannot locate all the required driver files.
 • The .inf file or the driver files for the device are not signed.
 • Windows XP must prompt the user for additional information about the installation (for example, where to find the driver files).
 • A class installer or co-installer for the device opens properties at the end of the installation.
 • The device, bus, or bus driver does not support Plug and Play.
A client-side installation requires client installation software (for example, the Add Hardware Wizard, the Found New Hardware Wizard, or a vendor-supplied device installation program). The client software uses the Setup application programming interface (API) to install the device, and the Setup API uses services provided by Plug and Play Manager as required.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326473 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbfix kbprb kbprint kbmt KB326473 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326473

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com