วิธีการใช้บริการการติดตั้งระยะไกลเพื่อติดตั้ง Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325862 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้บริการการติดตั้งระยะไกล (RIS) เพื่อที่ติดตั้ง Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

คุณสามารถใช้ RIS ไปจากระยะไกลตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ใหม่ โดยใช้โฟลเดอร์ร่วมเครือข่าย RIS เป็นแหล่งที่มาของแฟ้ม Windows Server 2003 คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่เปิดใช้งานการเริ่มระบบระยะไกล คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเครือข่าย และจากนั้นเริ่มต้น โดยใช้สภาพแวดล้อม (PXE) การปฏิบัติ Pre-Boot-อะแดปเตอร์เครือข่ายสามารถหรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบระยะไกล ไคลเอ็นต์แล้วล็อกอิน ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ RIS

ต่อไปนี้คือ ฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ RIS:
 • เซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับรุ่นของ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง
 • ไดรฟ์ 4 กิกะไบต์ (GB) ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ RIS ไดเรกทอรีทรีบนเซิร์ฟเวอร์ RIS
 • 10 หรือ 100 megabit ต่อการ์ดเครือข่าย (Mbps) ที่สองที่สนับสนุน TCP/IP 100 Mbps เป็นที่ต้องการ

  หมายเหตุ:: dedicate ทั้งฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นพิเศษเพื่อ RIS ในแผนภูมิไดเรกทอรี ตัวควบคุมดิสก์ที่ใช้ SCSI และดิสก์ถูกต้อง

  ไดรฟ์บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะติดตั้ง RIS ต้องจัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS RIS จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนมาก และคุณไม่สามารถติดตั้งบนไดรฟ์หรือพาร์ติชันที่มีการติดตั้ง Windows Server 2003 เดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดรฟ์ที่เลือกประกอบด้วยพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอสำหรับชุดทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่ติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการคุณวางแผนที่จะติดตั้งแบบระยะไกล

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ไคลเอนต์

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ RIS:
 • ตรงตามข้อกำหนดระบบปฏิบัติการขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์
 • บูตที่ใช้ PXE DHCP รอมรุ่น 1.00 หรือใหม่กว่าเครือข่ายการ์ด หรืออะแด็ปเตอร์เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน โดยดิสก์สำหรับเริ่มระบบของ RIS

  หมายเหตุ:: ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเพื่อขอรับรุ่นล่าสุดของการเริ่มระบบที่ใช้ PXE DHCP ROM. เสมอ

ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์

บริการต่าง ๆ ของเครือข่ายต้องมีการใช้งานอยู่ และพร้อมใช้งานสำหรับ RIS คุณสามารถติดตั้งบริการต่อไปนี้ บนเซิร์ฟเวอร์ RIS หรือ บนเซิร์ฟเวอร์อื่นที่พร้อมใช้งานบนเครือข่าย:
 • ระบบชื่อโดเมน (DNS บริการ)
 • Protocol การตั้งค่าคอนฟิกโฮสต์แบบปรับ (DHCP)
 • บริการ "Directory" ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งไคลเอนต์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าการ์ดเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นระบบหลักใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ ถ้ามีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นระบบหลัก ไคลเอ็นต์ขอสำหรับเริ่มระบบของบริการเครือข่ายจากเซิร์ฟเวอร์ RIS บนเครือข่ายเมื่อไคลเอ็นต์เริ่มการทำงาน หลังจากที่ไคลเอ็นต์ติดต่อ RIS ไคลเอ็นต์ไม่ได้รับการพร้อมท์ให้กดแป้น F12 ดาวน์โหลดตัวช่วยสร้างการติดตั้งไคลเอนต์ ไม่กด F12 เว้นแต่ว่าคุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หรือการเข้าถึงการบำรุงรักษาและเครื่องมือการแก้ปัญหา

หลังจากที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ โดยใช้ RIS คุณสามารถละเว้นการพรอมต์ให้กด F12 ระหว่าง startups คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในอนาคต นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่า BIOS ของไคลเอ็นต์เพื่อให้อุปกรณ์หลักสำหรับการเริ่มระบบมีฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ฮาร์ดดิสก์ หรือไดรฟ์ซีดีรอม

เมื่อต้องการใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบระยะไกลเพื่อเริ่มการติดตั้ง ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มระบบในไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ และจะ เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ต้องมีกำหนดการฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์เป็นอุปกรณ์เริ่มต้นระบบหลักใน BIOS ของไคลเอ็นต์ หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานจากดิสก์ คุณได้รับพร้อมท์ให้กด F12 เริ่มการทำงานของกระบวนการเริ่มระบบบริการของเครือข่าย คุณต้องลบดิสก์สำหรับเริ่มระบบหลังจากที่คุณกด F12 และก่อนที่จะโหมดข้อความ ส่วนของการติดตั้งระบบปฏิบัติการเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:: คุณอาจต้องกด F12 คอมพิวเตอร์บางเครื่อง Compaq ระหว่างการเริ่มต้น ในกรณีนี้ คุณต้องกด F12 บนหน้าจอเริ่มต้นระบบ Compaq และจากนั้น กด F12 อีกครั้งเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ โดยเซิร์ฟเวอร์ RIS

ติดตั้ง Windows Server 2003 RIS

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.
 2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการติดตั้งระยะไกลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับแฟ้มการติดตั้ง Windows Server 2003 ย้าย Windows Server 2003 CD-ROM ในไดรฟ์ซีดีรอม และคลิกตกลง. หลังจากที่คุณทำเช่นนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่ มีตัวเลือกสำหรับการปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ คลิกไม่มี.
 4. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกใช่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตั้งค่าการ RIS

 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:risetup.exeแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง RIS
 3. When the "Welcome" screen appears, clickถัดไป.
 4. Type the drive letter and folder in which the RIS files are stored, and then clickถัดไป. For example, you might typeE:\RemoteInstallแล้ว คลิกถัดไป.
 5. After the RIS Setup Wizard copies the files, you are be prompted to enable or disable the RIS service, and the options are:
  • Respond to client computers requesting service. If you select this option, RIS is enabled, and it will respond to client computers that are requesting service.
  • Do not respond to unknown client computers. If you select this option, RIS only responds to known client computers.
 6. คลิกRespond to client computers requesting serviceแล้ว คลิกถัดไป.
 7. You are then prompted for the location of the client operating system installation files. Put the client operating system CD-ROM in the server CD-ROM drive, and then clickถัดไป.

  หมายเหตุ:: Microsoft only supports the use of Microsoft media when creating a client operating system image. The use of non-Microsoft media is not supported.
 8. Type the folder name for the client operating system installation files on the RIS server, and then clickถัดไป.
 9. Type a friendly description for the operating system image. This is displayed to users after they start a remote client and run the Client Installation Wizard.
 10. คลิกถัดไปคลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกดำเนินการ.

Authorize RIS in Active Directory

After you install RIS, the RIS server must be authorized in Active Directory. Authorization determines control of which RIS servers can serve client computers on the network. If the RIS server is not authorized in Active Directory, client computers that request service cannot contact the RIS server.

หมายเหตุ:: To authorize a RIS server in Active Directory, you must be logged on as an enterprise administrator or a domain administrator of the root domain.
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdhcp.
 2. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านซ้ายdhcpแล้ว คลิกManage Authorized Servers.
 3. If your server is not listed, clickAuthorize, type the name or the IP address of the RIS server, and then clickตกลง.

  หมายเหตุ:: If you are prompted to confirm the RIS server, verify the name and IP address, and then clickตกลง.
 4. คลิกปิด, and then quit the DHCP console.

Set User Permissions

ด้วย RIS ไคลเอนต์สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์ของตนเอง ผู้ใช้ต้องยังได้รับสิทธิ์สำหรับการสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ในโดเมน เพื่อทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ในโดเมน:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกขวาที่ชื่อโดเมนของคุณ และคลิกตัวควบคุมของผู้รับมอบสิทธิ์.
 3. ในตัวการมอบหมายของตัวควบคุมช่วย คลิกถัดไป.
 4. คลิกadd.
 5. พิมพ์ชื่อของกลุ่มที่ต้องมีสิทธิ์ใน การเพิ่มบัญชีคอมพิวเตอร์ในโดเมน แล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโดเมนกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.

การติดตั้งไคลเอนต์ โดยใช้ RIS

ส่วนนี้อธิบายวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายที่สนับสนุนใช้ PXE DHCP ROM. การเริ่มระบบ การติดตั้งระบบปฏิบัติการไคลเอ็นต์:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นระบบหลักใน BIOS ของคอมพิวเตอร์
 2. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์จากอะแดปเตอร์เครือข่าย
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น กด F12 เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดตัวช่วยสร้างการติดตั้งไคลเอนต์
 4. ที่หน้าจอ "ยินดีต้อนรับ" กด ENTER
 5. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเพิ่มบัญชีคอมพิวเตอร์ในโดเมน และจากนั้น พิมพ์ชื่อโดเมนและรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้นี้
 6. กด ENTER
 7. When you receive a warning message that states that all data on the client computer hard disk will be deleted, press ENTER.
 8. A computer account and a global unique ID for this workstation are displayed. Press ENTER to start Setup.
 9. If you are prompted to do so, follow the instructions on the screen to complete the client operating system installation.

Remote Installation Boot Disk Option

You can use the remote installation boot disk with computers that do not contain a network adapter that supports PXE DHCP-based boot ROM. The boot disk is designed to simulate the PXE startup process.

Rbfg.exe is a utility for creating network installation disks, and it is located in the RemoteInstall\Admin folder on every RIS server.

Creating a Boot Disk By Using the Windows Remote Boot Disk Generator

To create a remote installation boot disk:
 1. ค้นหานี้ไดรฟ์:\RemoteInstall\Admin\I386 folder on the RIS server, whereไดรฟ์is the drive on which RIS is installed.
 2. Double-click the Rbfg.exe file.
 3. Put a floppy disk in the floppy disk drive, and then clickCreate Disk.
 4. When you prompted to create another disk, clickไม่มีแล้ว คลิกปิด.
หมายเหตุ:: To view a list of supported network adapters, clickAdapter List. You cannot add network adapters to this list.

ข้อมูลอ้างอิง

For information about how to contact Compaq Computer Corporation, click the appropriate article number in the following list to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
65416รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก A-K

60781รายการที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก L-P

60782รายการข้อมูลการติดต่อตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ จาก Q-Z

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325862 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbhowto kbhowtomaster kbsetup kbmt KB325862 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325862

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com