วิธีการใช้ Netdom.exe เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักรของตัวควบคุมโดเมน Windows Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325850 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ Netdom.exe เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักรของตัวควบคุมโดเมน ใน Windows Server 2008 R2 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2003

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows แต่ละเก็บรักษาประวัติรหัสผ่านบัญชีเครื่องจักรที่ประกอบด้วยรหัสผ่านปัจจุบัน และก่อนที่จะใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ เมื่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องพยายามรับรองความถูกต้อง ด้วยกันและการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันไม่ ได้รับ Windows ใช้ในรหัสผ่านก่อนหน้านี้ ถ้าลำดับของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านมีการเปลี่ยนแปลงที่สอง เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถสื่อสาร และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" เมื่อเกิดการจำลองแบบ Active Directory

ลักษณะการทำงานนี้ยังใช้กับการจำลองแบบระหว่างโดเมนคอนโทรลเลอร์ของโดเมนเดียวกัน ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่กำลัง replicating ไม่อยู่ในโดเมนที่แตกต่างกันสอง ดูความสัมพันธ์ที่เชื่อถือกขนาดมากขึ้น

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีเครื่อง ด้วยการใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และสแน็ปอินคอมพิวเตอร์ แต่คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน โดยใช้เครื่องมือ Netdom.exe เครื่องมือ Netdom.exe รวมอยู่ใน Windows สนับสนุนเครื่องมือสำหรับ Windows Server 2003 เครื่องมือ Netdom.exe ยังถูกรวมไว้ ใน Windows Server 2008 R2 และ ใน Windows Server 2008

เครื่องมือ Netdom.exe รีเซ็ตรหัสบัญชีผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในเครื่อง (รู้จักเป็นแบบ "ท้องถิ่นลับ" และส่วนประกอบ) และเขียนการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังวัตถุบัญชีคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์บนตัวควบคุมโดเมน Windows ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน ช่วยให้มั่นในเวลาเดียวกันเขียนรหัสผ่านใหม่ไปยังสถานที่ทั้งสองใจที่น้อยมีการซิงโครไนส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สองที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และเริ่มการทำงานของการจำลองแบบ Active Directory เพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนอื่นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีใช้นี้netdomคำสั่งเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักร กระบวนการนี้ถูกใช้บ่อยที่สุดบนตัวควบคุมโดเมน แต่ยัง นำไปใช้กับ Windows ใด ๆ machine บัญชี

คุณต้องรันเครื่องมือ เฉพาะจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รหัสผ่านคุณต้องการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลภายใน และ บนวัตถุของบัญชีคอมพิวเตอร์ใน Active Directory เพื่อเรียกใช้ Netdom.exe

ใช้ Netdom.exe เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชีของเครื่องจักร

 1. ติดตั้งเครื่องใน Windows Server 2003 มือสนับสนุนบนตัวควบคุมโดเมนซึ่งมีรหัสผ่านที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่ เครื่องมือเหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools ใน Windows Server 2003 CD-ROM การติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้ คลิกขวาแฟ้ม Suptools.msi ในโฟลเดอร์ Support\Tools แล้ว คลิกติดตั้ง.
  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น ใน Windows Server 2008 R2 และ ใน Windows Server 2008 เนื่องจากเครื่องมือ Netdom.exe รวมอยู่ในรุ่นของ Windows เหล่านี้
 2. ถ้าคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับตัวควบคุมโดเมน Windows คุณต้องหยุดบริการ'ศูนย์การแจกจ่าย Kerberos คีย์' และชนิดการเริ่มต้นของการตั้งค่าเป็นด้วยตนเอง.

  หมายเหตุ
  • หลังจากคุณรีสตาร์ท และตรวจสอบว่า รหัสผ่านได้รับการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นบริการศูนย์การแจกจ่ายคีย์ของ Kerberos (KDC) และการตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นระบบกลับไปยังโดยอัตโนมัติ. ซึ่งบังคับให้ตัวควบคุมโดเมนที่มีรหัสผ่านบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องการติดต่อตัวควบคุมโดเมนอื่นสำหรับ Kerberos ใน บัตร
  • คุณอาจต้องการปิดการใช้บริการ'ศูนย์การแจกจ่าย Kerberos คีย์'บนตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดยกเว้นหนึ่ง ปิดถ้าสามารถ ไม่ใช้ตัวควบคุมโดเมนที่มีแค็ตตาล็อกส่วนกลาง เว้นแต่ว่าคุณกำลังประสบกับปัญหา
 3. เอา Kerberos บัตรแคบนตัวควบคุมโดเมนที่คุณได้รับข้อผิดพลาด คุณสามารถทำเช่นนี้ โดยการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ หรือ โดยใช้เครื่องมือ KLIST, Kerbtest หรือ KerbTray KLIST ถูกรวมไว้ ใน Windows Server 2008 R2 และ ใน Windows Server 2008 สำหรับ Windows Server 2003, KLIST จะพร้อมใช้งานเป็นการดาวน์โหลดที่ว่างในเครื่องใน Windows Server 2003 ทรัพยากร Kit มือ To obtain the tools, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en
 4. ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  netdom resetpwd /s:server/ud:โดเมน\ผู้ใช้:/pd:*
  A description of this command is:
  • /s:serveris the name of the domain controller to use for setting the machine account password. This is the server where the KDC is running.
  • /ud:โดเมน\ผู้ใช้:is the user account that makes the connection with the domain you specified in the/sพารามิเตอร์ This must be inโดเมน\ผู้ใช้:format. If this parameter is omitted, the current user account is used.
  • /pd:*specifies the password of the user account that is specified in the/udพารามิเตอร์ Use an asterisk (*) to be prompted for the password.
  For example, the local domain controller computer is Server1 and the peer Windows domain controller is Server2. If you run Netdom.exe on Server1 with the following parameters, the password is changed locally and is simultaneously written on Server2, and replication propagates the change to other domain controllers:
  netdom resetpwd /s:server2 /ud:mydomain\administrator /pd:*
 5. Restart the server whose password was changed. In this example, this is Server1.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325850 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbacl kbgpo kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB325850 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325850

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com