การแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่ายขั้นสูงสำหรับเวิร์กสเตชัน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325487 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาขั้นสูงสำหรับอะแด็ปเตอร์เครือข่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาใน Windows Vista โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายมีสาเหตุที่หลากหลาย แต่ โดยทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่ายไม่ถูกต้องอะแดปเตอร์ ไม่ถูกต้องสลับ การตั้งค่า ความผิดพลาดฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมควบคุมปัญหา อาการบางอย่างเชื่อมต่อ ขาดตอน และไม่ชัดเจนชี้ไปใด ๆ ของสาเหตุเหล่านี้


สาเหตุทั่วไปของการเชื่อมต่อ ปัญหามีดังต่อไปนี้:
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายและพอร์ตของสวิทช์มีเพล็กซ์ไม่ตรงกัน ระดับหรือการตั้งค่าความเร็วในการโอนย้าย
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายหรือสวิทช์ที่ มีอัตราการส่งผ่านข้อมูล 10/100 การเมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่สวิทช์ได้อย่างถูกต้อง Autosense บางอย่าง การตั้งค่าอาจไม่ถูกต้องพบความเร็วของเครือข่ายบางอย่าง อะแดปเตอร์
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายที่ไม่เข้ากันกับแผงวงจรหลัก หรือ คอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมอื่น
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปกติมีดังนี้:
55 ข้อผิดพลาด: "ทรัพยากรเครือข่ายที่ระบุไม่มี พร้อมใช้งาน" (ERROR_DEV_NOT_EXIST)
64 ข้อผิดพลาด: "ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน" (ERROR_NETNAME_DELETED)
ข้อผิดพลาด 121: "รอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซมาฟอร์มี การหมดอายุ" (ERROR_SEM_TIMEOUT)
ข้อผิดพลาด 1231: "The เครือข่ายระยะไกลจะไม่สามารถเข้าถึง โดยการขนส่ง" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)
แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจแสดงใด ๆ รายการต่อไปนี้:
ชนิด: คำเตือน
แหล่งที่มา: MrxSmb
รหัสเหตุการณ์: 50
คำอธิบาย
{สูญหายล่าช้าเขียนข้อมูล} ระบบกำลังพยายามถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากบัฟเฟอร์ไป \Device\LanmanRedirector การเขียนล้มเหลว และข้อมูลเพียงบางส่วนถูกเขียนไปยังแฟ้ม
ชนิด: คำเตือน
แหล่งที่มา: MrxSmb
รหัสเหตุการณ์: 3013
คำอธิบาย
ตัวเปลี่ยนเส้นทางเวลาออกไป ServerName
ชนิด: คำเตือน
แหล่งที่มา: MrxSmb
รหัสเหตุการณ์: 3036
คำอธิบาย
ตัวเปลี่ยนเส้นทางไม่ตรงลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยที่ตรวจพบ ได้ยกเลิกการเชื่อมต่อ
อาจมีหลายแห่ง tcpip 4201 ต่อไปนี้ รายการในบันทึกเหตุการณ์:
ชนิด: ข้อมูล
แหล่งที่มา: TCPIP
รหัสเหตุการณ์: 4201
คำอธิบาย
ระบบตรวจพบว่าการ์ดเครือข่าย Compaq NC6134 Gigabit NIC เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย และได้เริ่มต้นการทำงานปกติผ่านอะแดปเตอร์เครือข่าย
การอีเวนต์ tcpip 4201 เดียวเป็นปกติหลังจากที่คุณเริ่มการทำงาน คอมพิวเตอร์หรือหลัง จากที่คุณปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่าย

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่าย ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไป:
 1. ใช้เครื่องมือที่บรรทัดคำสั่ง Ping หรือ PathPing เพื่อทดสอบพื้นฐาน เชื่อมต่อ ใช้ Ping เพื่อแยกปัญหาฮาร์ดแวร์เครือข่ายและการเข้ากันไม่ได้ ตั้งค่าคอนฟิก ใช้ PathPing เพื่อตรวจหาการสูญเสียแพคเก็ตผ่านหลายฮอพ เดินทางไปทำงาน

  เมื่อต้องการดูสถิติ Ping ใช้ ping -tคำสั่ง เมื่อต้องการดูสถิติ และดำเนินการต่อไป กด CTRL + BREAK เมื่อต้องการหยุด กด CTRL + C ถ้า คุณตรวจสอบแพ็คเก็ตที่สูญหายในผลลัพธ์สถิติ แสดง ปัญหาเครือข่ายได้ถึง 3 (IP ระดับชั้นของการโปรแกรมเปิดระบบความเกี่ยวข้องกัน (ควบคุม) การเชื่อมต่อ)

  หากระบบระยะไกลที่คุณ ping จะข้ามตัว การเชื่อมโยงสูงหน่วงเวลา เช่นการเชื่อมโยงดาวเทียม การตอบสนองอาจใช้เวลานานขึ้น ใช้แบบ -w (รอ) สลับไปยังเอาต์ที่ระบุ

 2. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์สำหรับรายการที่เกี่ยวกับการ์ดเครือข่าย หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  308427วิธีการดู และจัดการเหตุการณ์ที่บันทึกล็อกใน Event Viewer ใน Windows XP
 3. ตรวจสอบว่า อะแดปเตอร์เครือข่ายบน Microsoft ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL) หรือไม่
 4. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่ใช้เกตเวย์เริ่มต้นเดียวกัน ที่ต่อสายเข้ากับฮับเดียวกันหรือสลับไป ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายปัญหาการเชื่อมต่อ ปัญหาอาจเป็นเครือข่ายผิดพลาด การ์ดเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

  ถ้าเป็นกรณีนี้ การปรับปรุงเครือข่าย โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เป็นรุ่นล่าสุด
 5. ติดต่อผู้ผลิตของเมนบอร์ด และปรับปรุง BIOS ของคณะกรรมการ บางอะแดปเตอร์เครือข่าย และเมนเบอร์ดที่ หรือเวอร์ชันของ BIOS ได้ เข้ากันไม่ การขอรับรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ขายหรือผู้ติดต่อ ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณ
 6. ตรวจสอบเครือข่ายอะแดปเตอร์และฮาร์ดแวร์อัปลิงค์ (ฮับ หรือ สลับ) สำหรับการตั้งค่าทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทรัพยากรทั้งหมดของเครือข่ายที่ complementing (อะแดปเตอร์เครือข่าย ฮับ และสวิตช์) ถูกตั้งค่าไปยังความเร็วเดียวกันและระดับการดูเพล็กซ์ ถ้าชนิดของสื่อที่ถูกตั้งค่า autosense, autosensing ตรวจ หรือ "อัตโนมัติ เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมโพเนนต์ทั้งหมด autosensing ได้อย่างถูกต้อง

  บน สวิตช์บางตัว การตั้งค่าดูเพล็กซ์ของ Auto อาจทำให้ใช้งานแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ คุณ อาจมีการบังคับให้ใช้เพล็กซ์

  รีเซ็ตสวิทช์ เริ่มต้นใหม่ ไคลเอ็นต์ และทดสอบการเชื่อมต่อ

  ทำให้ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ บนฮับแฝง ถ้าสาร ปัญหาอาจเกิดจากการ ตั้งค่าคอนฟิกการสวิตช์เครือข่ายไม่ถูกต้อง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ ติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์ของคุณ
 7. อะแดปเตอร์เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่มีกำหนดด้วยตนเอง ปัญหาการเชื่อมต่อแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์และความเร็วต่ำกว่า

  เชื่อมต่อ ระบบเข้ากับสวิทช์ที่ถูกกำหนดค่าให้ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ และ 10 Mbps หรือใช้ เป็น ฮับ 10-mbps เพื่อดูว่า สามารถจะสร้างการเชื่อมต่อที่ส่งผ่านข้อมูลที่ต่ำกว่า ความเร็ว

  เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความเร็วในการตั้งค่าด้วยตนเอง เมื่อต้องการ 100 Mbps แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย ขาดทุน เพิ่มการตั้งค่าเป็นเพล็กซ์ แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้า ขาดทุนของเครือข่ายเกิดขึ้น ลดการตั้งค่าดูเพล็กซ์และความเร็วในการก่อนหน้านี้ การตั้งค่า
 8. สลับสายเคเบิลเครือข่ายระหว่างระบบที่ผิดพลาด และการ ฮับหรือสวิตช์
 9. แทนอะแดปเตอร์เครือข่าย ด้วยอะแดปเตอร์เครือข่ายที่มี การทดสอบ และรับรองแล้วว่าเชื่อถือ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. การเอาออกการวินิจฉัยอะแดปเตอร์เครือข่าย โปรแกรม
  2. ลบอะแดปเตอร์เครือข่ายในเครือข่าย คุณสมบัติ
  3. ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายใหม่
 10. เรียกใช้การตรวจสอบเครือข่ายในเวลาเดียวกันบนทั้งสองแบบ การเชื่อมต่อเครือข่าย หลังจากที่คุณกรองการสื่อสารข้อมูลในอยู่ของทั้งสอง ระบบ เปรียบเทียบการสืบค้นกลับทั้งสองเพื่อดูว่า คุณสามารถดูปริมาณการใช้งานเดียวกัน

  ใช้ TCP สอื่น เครื่องมือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือข่าย การตรวจสอบ TCP จับการส่งข้อมูล ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มต้นการตรวจสอบเครือข่าย
  2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ผู้เชี่ยวชาญแล้ว คลิก TCP Retransmit ในบานหน้าต่างนำทาง
  3. คลิก เพิ่มลงใน Runlist.
  4. คลิก การเรียกใช้ผู้เชี่ยวชาญ.
  หากมีเฟรมหายไปในการส่งข้อมูล ตรวจสอบหาความผิดพลาดจากสายเคเบิล ฮับ สวิทช์และเราเตอร์เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดที่ฮาร์ดแวร์หรือการกำหนดค่าคอนฟิกหรือไม่

  ในจอภาพของเครือข่าย ดูเฟรมสรุปสถิติการจับภาพ เฟรมนี้เป็นเฟรมสุดท้ายของการสืบค้นกลับ ถ้าประกอบด้วยค่าอื่นนอกเหนือจาก 0 ในตัวนับสถิติต่อไปนี้ อาจเกิดปัญหาการเชื่อมต่อจากปัญหาฮาร์ดแวร์หรือการตั้งค่าคอนฟิก:
  STATS: ข้อผิดพลาด CRC ของ MAC = 0
  สถิติ: MAC เฟรมที่ลดลงเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ = 0
สวิทช์เครือข่ายและอะแดปเตอร์เครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมี การตั้งค่าดูเพล็กซ์ที่ตรงกันสำหรับการสื่อสารในการทำงานอย่างถูกต้อง ทั้งสองต้อง สามารถตั้งค่าเป็นเพล็กซ์ หรือฮาล์ฟดูเพล็กซ์ พวกเขาไม่สามารถจะตรงกัน

ที่ คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ใช้ร่วมกันแบบเต็มเพล็กซ์ทั่วไปโดยทั่วไป สื่อบนเครือข่าย การกำหนดค่านี้ช่วยให้คอมพิวเตอร์สองเครื่องส่งผ่านข้อมูลที่ได้ เวลาเดียวกัน

ปัญหาการเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นหากอย่างใดอย่างหนึ่งของการ ทำตามเงื่อนไขเป็นจริง:
 • คอมพิวเตอร์ถูกย้ายไปยังสวิทช์อีเธอร์เน็ตใหม่พอร์ตที่ คของความเร็วเครือข่ายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม มีอะแดปเตอร์เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่าให้บังคับการสื่อสารเพล็กซ์กับการโอนย้ายเครือข่ายคง ตั้งค่าความเร็ว (10 Mbps, 100 Mbps หรือ 1 gigabit per second [Gbps])
 • ทั้งสวิตช์พอร์ตอีเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ การ์ดเชื่อมต่อถูกกำหนดค่าให้บังคับใช้การติดต่อสื่อสารเพล็กซ์ 100 Mbps หรือ 1 Gbps อย่างไรก็ตาม สวิทช์อีเธอร์เน็ตหรืออะแดปเตอร์เครือข่ายอาจไม่สามารถ การสื่อสารที่อัตรานั้น ๆ ได้ หรืออาจไม่สามารถใช้เพล็กซ์ การส่ง
คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายใน LAN มีอีเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อม โดยการใช้ฮาร์ดแวร์แบบฟูเพล็กซ์ การกำหนดค่านี้ช่วยให้สองทาง การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย โดยไม่มีฮาร์ดแวร์เพล็กซ์ ข้อมูลจะส่งวิธีหนึ่งแล้ว ส่งวิธีการอื่น ๆ แพคเก็ตบ่อย ชนกันบนเครือข่ายในการตั้งค่าคอนฟิกฮาร์ดแวร์แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ และทุกครั้ง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น แบบฮาล์ฟดู วิธีนี้สร้างได้ ทราฟฟิกเพิ่มขึ้นมากซึ่งสามารถลดประสิทธิภาพของเครือข่าย

มีเพล็กซ์ ส่ง และรับเส้นทางที่ถูกแยกออก ดังนั้น คุณสามารถส่ง และ ได้รับในเวลาเดียวกัน และชน เนื่องจากการ อัตราความเร็วที่เพิ่มขึ้นและไม่มีชน เพล็กซ์ได้มีการเพิ่มเติมควบคู่ไป สายเคเบิลไม่ถูกต้องในการเลิกจ้าง หรือสายเคเบิลอ่อนที่มีขนาดเกินขีดจำกัดที่แนะนำ ซึ่งสามารถสร้างการจับการส่งข้อมูลข้อมูลที่ทำให้เป็นการลดทอน ประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลอ้างอิง

243294 Checksums ส่วนหัว TCP ที่แสดงว่าไม่ถูกต้องในการตรวจสอบเครือข่าย
315978 ปัญหาเครือข่ายที่ มีเราเตอร์ใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325487 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbresolve kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB325487 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325487

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com