Po ponownym uruchomieniu komputera pojawia się komunikat o błędzie, zmienia się litera dysku lub dysk dynamiczny jest wyświetlany jako dysk podstawowy

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 325040 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W przystawce Zarządzanie dyskami dysk wyświetlany wcześniej jako dynamiczny jest teraz wyświetlany jako podstawowy. Może się również pojawić informacja, że nie ma dysku dynamicznego. Wszystkie woluminy znajdujące się na tym dysku są teraz niedostępne i mogą być wyświetlane jako uszkodzone.

Ten problem może się również pojawić po wybraniu w przystawce Zarządzanie dyskami polecenia Skanuj ponownie dyski.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić w przypadku, gdy dysk twardy jest dyskiem SCSI. Sporadycznie może się zdarzyć, że podczas procesu uruchamiania lub skanowania dysków uruchomionego za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami system operacyjny odczyta liczbę sektorów zamiast długości partycji w celu określenia wyznaczonych dysków lub podpisów dysków. Niekiedy z długości partycji korzystają niemal jednocześnie dwa wątki; ponieważ długość partycji jest zmienną globalną, przekraczałaby 512 razy oczekiwaną wartość. Po pojawieniu się tego problemu dyskom mogą zostać przypisane oznaczenia inne, niż stosowane zazwyczaj.

Rozwiązanie

Aby wymienione problemy nie powtarzały się, należy zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000 opisany w tej sekcji lub zastosować poprawkę opisaną w sekcji „Informacje o poprawkach” w tym artykule. Aby rozwiązać problemy, które już wystąpiły, należy zastosować procedurę opisaną w sekcji „Obejście problemu” w tym artykule.

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wyświetlone w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Data     Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku ------------------------------------------------------- 25-CZE-2002 11:33 5.0.2195.5912 34 384 Classpnp.sys 

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
 1. Użyj przystawki Zarządzanie dyskami, aby ponownie przypisać poprawne litery dysków do odpowiednich woluminów. Jeżeli dotyczy to litery dysku woluminu rozruchowego, zmień tę literę.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  249321 Nie można się zalogować, jeżeli zmieniła się litera dysku partycji rozruchowej
 2. Aby uruchomić system Windows, naciśnij klawisz F8 i za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Tryb przywracania usług katalogowych.
 3. Następnie użyj przystawki Zarządzanie dyskami w celu ponownego przypisania prawidłowej literę dysku woluminowi usługi Active Directory.
 4. Zadzwoń do Pomocy technicznej firmy Microsoft, aby uzyskać pomoc w naprawianiu dysku dynamicznego rozpoznawanego jako dysk podstawowy. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack dla systemu Microsoft Windows 2000.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 Program Datacenter i produkt Windows 2000 Datacenter Server (j. ang.)
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym uruchomieniem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji lub poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera

Właściwości

Numer ID artykułu: 325040 - Ostatnia weryfikacja: 7 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.8
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbprb kbbug kbfix kbwin2000presp4fix KB325040

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com