Kaip naudotis funkcija OFFSET programoje "Excel"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 324991 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti, KOMPENSUOTI funkcijai gr??inti langel?, kuriame yra reik?m?, nurodyt? skai?i? eilu?i? ir stulpeli? nuo langel? ar diapazon? langelius galite nurodyti greta diapazone.

Daugiau informacijos

?veskite ?iuos duomenis ? tu??i? Excel darbalap?. J?s naudos öiuos duomenis u? visas m?ginys formules ?iame straipsnyje.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
A1: pavadinimasB1: departamentasC1: am?iaus
A2: HenryB2: 501C2: 28
A3: StanB3: 201C3: 19
A4: MarijaB4: 101C4: 22
A5: LarryB5: 301C5: 29

?veskite ?ias formules ? langel? E2 (ar bet rasti tu??ias langelis):
=OFFSET(C2,2,-1,1,1)
  • C2 -Nurodyti langeliai.
  • 2 -Nurodo, kiek eilu?i? jud?ti. Harmonin? vidurk? perkelti ?emyn, ir neigiami skai?iai rei?kia jud?ti.
  • -1 -Nurodo, kiek stulpeli? jud?ti. Teigiami skai?iai rei?kia perkelti ? de?in?, o neigiami skai?iai rei?kia ? kair?.
  • 1 (antra paskutin? reik?m?) -(Neprivaloma). Nurodoma, kiek eilut?s, pateikiam? duomen?. Tai numeris turi b?ti nurodytas teigiamu skai?iumi.
  • 1 (paskutinis nustatymas) -(Neprivaloma). Rodo, kiek stulpeli? duomen? sugr??ti. Tai numeris turi b?ti nurodytas teigiamu skai?iumi.

Pavyzd?iai:

Kai naudojate ?i? formul?, kad KOMPENSUOTI funkcija gr??ina reik?m? i? langelio, kuriame yra ?sik?r?s dviej? eilu?i? (2) ir 1 eil?s kair?je pus?je (-1) langelyje C2 (kuris yra langelio B4). Langelyje B4 reik?m? "101". Tod?l formul? gr??ina "101".

Savyb?s

Straipsnio ID: 324991 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB324991 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 324991

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com