เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้และคอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์ในโดเมน Active Directory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324949 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในการติดตั้งเริ่มต้นของ Active Directory โดเมน บัญชีผู้ใช้ บัญชีคอมพิวเตอร์ และกลุ่มจะใส่ใน CN =คอนเทนเนอร์ objectclass แทนการย้ายในคอนเทนเนอร์คลาชมากขึ้นขององค์กร ในทำนองเดียวกัน บัญชีผู้ใช้ บัญชีคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้รุ่นก่อน APIs ถูกวางใน CN =ผู้ใช้และ CN =คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้อรรถประโยชน์อื่น ๆ ของ redirusr และ redircmp เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และบัญชีกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้น โดยรุ่นก่อนหน้า APIs เพื่อที่จะถูกวางในคอนเทนเนอร์ระบุผู้ดูแลระบบองค์กร

สิ่งสำคัญโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมต้องการการรักษาความปลอดภัยเฉพาะที่เพื่อให้มีอยู่ในคอนเทนเนอร์เริ่มต้นเช่น CN =ผู้ใช้หรือ CN =คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ของคุณมีการอ้างอิงเช่นก่อนที่คุณย้ายแฟ้มเหล่านั้นออกจากการ CN =ผู้ใช้และ CN = computes คอนเทนเนอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่สร้าง โดย APIs รุ่นก่อนวางวัตถุในเส้นทาง DN ที่ระบุไว้ในนั้นWellKnownObjectsแอตทริบิวต์ที่อยู่ในโดเมนหัวของ NC ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้แสดงเส้นทางที่เกี่ยวข้องในการWellKnownObjectsแอตทริบิวต์จากโดเมน CONTOSO.COM หัวของ NC
Dn: DC = CONTOSO, DC = COM
wellKnownObjects (11): 
	B:32:6227F0AF1FC2410D8E3BB10615BB5B0F:CN=NTDS Quotas,DC=CONTOSO,DC=COM;	 
	B:32:F4BE92A4C777485E878E9421D53087DB:CN=Microsoft,CN=Program Data,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:09460C08AE1E4A4EA0F64AEE7DAA1E5A:CN=Program Data,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:22B70C67D56E4EFB91E9300FCA3DC1AA:CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:18E2EA80684F11D2B9AA00C04F79F805:CN=Deleted Objects,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:2FBAC1870ADE11D297C400C04FD8D5CD:CN=Infrastructure,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AB8153B7768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=LostAndFound,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AB1D30F3768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=System,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:A361B2FFFFD211D1AA4B00C04FD7D83A:OU=Domain Controllers,DC=CONTOSO,DC=COM; 
	B:32:AA312825768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=Computers,DC=CONTOSO,DC=COM;
	B:32:A9D1CA15768811D1ADED00C04FD8D5CD:CN=Users,DC=GPN,DC=COM; 
ตัวอย่างของการดำเนินงานที่ใช้ APIs เวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่ตอบกลับในเส้นทางที่กำหนดไว้ใน นั้นWellKnownObjectsแอตทริบิวต์รวมต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การดำเนินการรุ่นของระบบปฏิบัติการ
เข้าร่วมโดเมน UIwindows NT version4.0
Windows 2000:
Windows XP Professional
windows XP Ultimate
Windows Server 2003
windows Server 2003 R2
Windows Vista:
windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
net คอมพิวเตอร์ทุกเวอร์ชัน
กลุ่มสุทธิทุกเวอร์ชัน
net ผู้ใช้ทุกเวอร์ชัน
เพิ่ม NETDOM ตำแหน่งนี้/ouคำสั่งจะไม่ระบุ หรือได้รับการสนับสนุนทุกเวอร์ชัน
เป็นประโยชน์มากในการทำคอนเทนเนอร์เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และกลุ่มความปลอดภัยขององค์กรที่มีหลายสาเหตุ รวมถึงต่อไปนี้:
 • สามารถใช้นโยบายกลุ่ม ในคอนเทนเนอร์หน่วยองค์กร แต่ไม่ได้อยู่ ใน คอนเทนเนอร์คลาการ CN ซึ่งเก็บรักษาความปลอดภัย โดยค่าเริ่มต้น
 • "พึง" คือการ จัดเรียงการรักษาความปลอดภัยลงในลำดับชั้นหน่วยองค์กรที่ mirrors ของโครงสร้างองค์กร เค้าโครงทางภูมิศาสตร์ หรือรูปแบบการดูแลระบบ
ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนเส้นทาง CN =ผู้ใช้และ CN =โฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงปัญหาต่อไปนี้:
 • โดเมนปลายทางต้องมีการกำหนดค่าให้เรียกใช้ ใน Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน หรือสูงกว่า สำหรับ 2003 โดเมนระดับการทำงาน ซึ่งหมายความว่า ที่:
  • /FORESTPREP ADPREP 2003 Server Windows หรือใหม่กว่า
  • /DOMAINPREP ADPREP 2003 Server Windows หรือใหม่กว่า
  • ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมนปลายทางต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า
  • โดเมน windows Server 2003 ทำงานระดับ หรือยิ่งต้องเปิดใช้งาน
 • ซึ่งแตกต่างจาก CN =ผู้ใช้และ CN =คอมพิวเตอร์ หน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ต้องการลบโดยไม่ตั้งใจด้วยบัญชีผู้ใช้ privileged รวมทั้งผู้ดูแล

  CN =ผู้ใช้และ CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์ที่มีออบเจ็กต์ที่มีการป้องกันด้วยระบบที่ ไม่ และต้องไม่ ถูกเอาออกสำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถถูกเปลี่ยนชื่อ หน่วยงาน ที่อีกครอง จะต้องการลบแผนภูมิโดยไม่ได้ตั้งใจโดยผู้ดูแลระบบ

  windows Server 2003 รุ่นสแนปอิน Active Directory ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์สามารถทำตามขั้นตอนใน"ป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจเป็นหน่วยองค์กร."

  windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่าของผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอินคุณลักษณะกล่องกาเครื่องหมาย "การป้องกันการวัตถุจากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ" ที่คุณคลิกเพื่อเลือกเมื่อคุณสร้างคอนเทนเนอร์ของหน่วยองค์กรใหม่ คุณยังสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ในการวัตถุแท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับเป็นคอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ของหน่วยองค์กร

  ตัวเลือกสคริปต์จะได้รับการบันทึกไว้ใน"สคริปต์การป้องกันหน่วยองค์กร (ou) จากการลบโดยไม่ตั้งใจ."
 • /domainprep ติดตั้ง exchange 2000 และ 2003 ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด ปัญหานี้จะได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • 260914โปรแกรมอรรถประโยชน์ Domainprep ไม่ทำงานหากเซิร์ฟเวอร์องค์กร Exchange กลุ่มและกลุ่มการแลกเปลี่ยนโดเมนเซิร์ฟเวอร์ถูกย้ายไปยังคอนเทนเนอร์ใหม่
  • 818470การตั้งค่า 2003 เซิร์ฟเวอร์ exchange ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x80072030 เมื่อคุณเรียกใช้ setup.exe /domainprep

การเปลี่ยนเส้นทาง CN =ผู้ใช้เพื่อการระบุผู้ดูแลหน่วยองค์กร

 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยสิทธิของผู้ดูแลระบบโดเมนในโดเมน z ซึ่ง CN =ผู้ใช้ที่ไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางคอนเทนเนอร์
 2. ช่วงการเปลี่ยนภาพของโดเมน Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน หรือใหม่กว่าในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแน็ปอิน (Dsa.msc) หรือในโดเมน และสแน็ปอิน Trusts (Domains.msc)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มระดับการทำงานที่โดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322692วิธีการเพิ่มโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับใน Windows Server 2003
 3. สร้างหน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ด้วย APIs รุ่นก่อนหน้าจะอยู่ ถ้าคอนเทนเนอร์หน่วยองค์กรที่คุณต้องไม่มีอยู่
 4. เรียกใช้แฟ้ม Redirusr.exe พรอมต์คำสั่ง โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ที่ใดdn คอนเทนเนอร์มีชื่อที่แตกต่างขององค์กรการเงินที่จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับวัตถุผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่ที่สร้างขึ้น โดย APIs ระดับ:
  c:\windows\system32\redirusr<dn path="" to="" alternate="" ou=""></dn>
  Redirusr ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ด้วยระดับ APIs เช่นผู้ใช้สุทธิไปยัง OU = MYUsers OU คอนเทนเนอร์ในโดเมน CONTOSO.COM ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  c:\windows\system32>redirusr ou = myusers, DC = contoso, dc = com

การเปลี่ยนเส้นทาง CN =คอมพิวเตอร์ไปยังระบุผู้ดูแลระบบองค์กร

 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลโดเมนในโดเมนซึ่ง CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์จะถูกเปลี่ยนเส้นทาง
 2. ช่วงการเปลี่ยนภาพของโดเมนโดเมน Windows Server 2003 ในที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแน็ปอิน (Dsa.msc) หรือ ในโดเมนและ Trusts สแน็ปอิน (Domains.msc)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มระดับการทำงานที่โดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322692วิธีการเพิ่มโดเมนและฟอเรสต์ทำงานระดับใน Windows Server 2003
 3. สร้างหน่วยองค์กรคอนเทนเนอร์ที่ที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น ด้วย APIs รุ่นก่อนหน้าจะอยู่ ถ้าคอนเทนเนอร์หน่วยองค์กรที่ต้องไม่มีอยู่
 4. การเรียกใช้ Redircmp.exe แฟ้มที่พร้อมท์คำสั่ง โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้ ที่ใดdn คอนเทนเนอร์มีชื่อที่แตกต่างขององค์กรการเงินที่จะกลายเป็นตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับออบเจ็กต์ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นใหม่ที่สร้าง โดย APIs ระดับ:
  redircmpdn คอนเทนเนอร์dn คอนเทนเนอร์
  Redircmp.exe ติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์ %Systemroot%\System32 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือใหม่กว่า ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยรุ่นก่อนหน้า APIs เช่นผู้ใช้สุทธิไปยัง OU =คอนเทนเนอร์ mycomputers ในโดเมน CONTOSO.COM ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
  C:\windows\system32>redircmp ou = mycomputers, DC = contoso, dc = com
  หมายเหตุ:เมื่อรัน Redircmp.exe เปลี่ยนเส้นทาง CN =คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยองค์กรที่มีระบุผู้ดูแล CN =คอมพิวเตอร์คอนเทนเนอร์จะไม่มีวัตถุที่ได้รับการป้องกัน ซึ่งหมายความ ว่า คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์สามารถเดี๋ยวนี้ให้ย้าย ลบ หรือเปลี่ยนชื่อ ถ้าคุณใช้ ADSIEDIT เพื่อดูแอตทริบิวต์ CN =คอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ คุณจะเห็นที่นั้นsystemflagsแอตทริบิวต์การเปลี่ยนจาก-1946157056 เป็น 0 นี่คือ โดยการออกแบบ

คำอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้า PDC อยู่ในสถานะออฟไลน์

การเปลี่ยนแปลง Redircmp และ RedirusrwellKnownObjectsแอตทริบิวต์ในตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) ถ้า PDC ของโดเมนที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถเข้าถึง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
D:\>redirusr OU = userOU, DC = udc, dc = jkcertcontoso, dc = loc com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถหาตัวควบคุมโดเมนหลักสำหรับโดเมนปัจจุบัน: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ถูกเปลี่ยนเส้นทางไม่สำเร็จ
เกิดข้อผิดพลาด 2
D:\>redircmp OU = computerOU, DC = contoso, dc = com DC = udc, dc = jkcert, dc = loc
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถหาตัวควบคุมโดเมนหลักสำหรับโดเมนปัจจุบัน: โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อได้ ถูกเปลี่ยนเส้นทางไม่สำเร็จ

ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าไม่เป็นระดับการทำงานที่โดเมน Windows Server 2003

ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ในโดเมนที่มี transitioned ไม่ให้ Windows Server 2003 โดเมนระดับการทำงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
C:\>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้น Unwilling การดำเนินการทางไม่สำเร็จ
เกิดข้อผิดพลาด 2
C:\>REDIRCMP ou = computersou, DC = contoso, dc = comdc =บริษัท dc = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: Unwilling การดำเนินการ

ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าคุณล็อกอิน โดยไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องในโดเมนปลายทาง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
c: > REDIRCMP OU = computersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: มีการเปลี่ยนเส้นทางสิทธิ์ไม่เพียงพอไม่สำเร็จ
เกิดข้อผิดพลาด 2
: \>redirusr OU = usersou, DC = contoso, dc = comDC =บริษัท DC = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: มีการเปลี่ยนเส้นทางสิทธิ์ไม่เพียงพอไม่สำเร็จ

ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน่วยองค์กรที่ไม่มีอยู่

ถ้าคุณพยายามที่จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้หรือหน่วยองค์กรของคอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยองค์กรที่ไม่มีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
C:\>REDIRCMP OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com dc = rendom, dc = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้นไม่ใช่ Such วัตถุทางไม่สำเร็จ
เกิดข้อผิดพลาด 2
C:\>redirusr OU = nonexistantou, DC = contoso, dc = com DC =บริษัท DC = com
ข้อผิดพลาด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ wellKnownObjects ตรวจสอบว่า ระดับโดเมนการทำงานของโดเมนอย่างน้อย Windows Server 2003: ถูกเปลี่ยนเส้นไม่ใช่ Such วัตถุทางไม่สำเร็จ

ข้อผิดพลาดที่คุณได้รับใน Exchange 2000 "การตั้งค่า /domainprep" เมื่อ CN =ผู้ใช้ที่ถูกเปลี่ยนเส้นทาง

ถ้า Exchange 2000 และ Exchange 2003การตั้งค่า /domainprepจะไม่สำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวขณะติดตั้งสิทธิ์ระดับโดเมน sub-component ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0x80072030) (โปรดดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งสำหรับคำอธิบายโดยละเอียด) คุณอาจยกเลิกการติดตั้ง หรือลองใช้ขั้นตอนที่ล้มเหลวอีกครั้ง (การลองใหม่อีกครั้ง / การยกเลิก)
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในแฟ้มบันทึกการแลกเปลี่ยนการตั้งค่า 2000 ที่มีการแยกวิเคราะห์ ด้วยตัวแยกวิเคราะห์แฟ้มบันทึก exchange 2003 ควรจะเหมือนกัน
[hh:mm:ss] ให้เสร็จสมบูรณ์คอมโพเนนต์ DomainPrep ของ Microsoft Exchange 2000
[hh:mm:ss] ข้อผิดพลาด ScGetExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:301) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] ข้อผิดพลาด ScCreateExchangeServerGroups (K:\admin\src\libs\exsetup\dsmisc.cxx:373) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] CAtomPermissions::ScAddDSObjects ข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\a_permissions.cxx:144) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[HH:MM:SS โหมด = CBaseAtom::ScSetup 'DomainPrep' (61966) รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:775) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] โปรแกรมติดตั้งพบข้อผิดพลาดในระหว่างการ Microsoft Exchange โดเมนของจัดเตรียม DomainPrep งานคอมโพเนนต์ CBaseComponent::ScSetup รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1031) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] CBaseComponent::ScSetup รหัสข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\setupbase\basecomp\basecomp.cxx:1099) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] CCompDomainPrep::ScSetup ข้อผิดพลาด (K:\admin\src\udog\exsetdata\components\domprep\compdomprep.cxx:502) รหัส 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] รหัสข้อผิดพลาด CComExchSetupComponent::Install (K:\admin\src\udog\BO\comboifaces.cxx:694) 0X80072030 (8240): ไม่มีวัตถุเช่นบนเซิร์ฟเวอร์
[hh:mm:ss] การตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
818470การตั้งค่า 2003 เซิร์ฟเวอร์ exchange ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด 0x80072030 เมื่อคุณเรียกใช้ setup.exe /domainprep
260914โปรแกรมอรรถประโยชน์ Domainprep ไม่ทำงานหากเซิร์ฟเวอร์องค์กร Exchange กลุ่มและกลุ่มการแลกเปลี่ยนโดเมนเซิร์ฟเวอร์ถูกย้ายไปยังคอนเทนเนอร์ใหม่

สคริปต์เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจหน่วยงาน:
http://gallery.technet.microsoft.com/ScriptCenter/en-us/c307540f-bd91-485f-b27e-995ae5cea1e2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ Group Policy แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/c75e3e6f-c322-4220-b205-46c6e9ba76741033.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324949 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbinfo kbmt KB324949 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324949

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com