Straipsnio ID: 324801 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje ai?kinama, kaip perduoti FSMO (Flexible Single Master Operations) vaidmenis (dar vadinamus pagrindini? operacij? vaidmenimis) naudojant katalog? tarnybos Active Directory ?rankius, esan?ius Microsoft valdymo konsol?je (MMC) Windows Server 2003.

FSMO vaidmenys

Mi?ke yra ma?iausiai penki vienam ar keliems domeno valdikliams priskirti FSMO vaidmenys. Penki FSMO vaidmenys:
 • Pagrindin? schema: Domeno valdiklis, kuris yra pagrindinis schemos operacij? valdiklis, valdo visus naujinius ir vis? schemos modifikacij?. Jei norite naujinti mi?ko schem?, b?tina prieiga prie pagrindinio schemos operacij? valdiklio. Visame mi?ke gali b?ti tik vienas pagrindinis schemos operacij? valdiklis.
 • Pagrindinis domen? pavadinim? valdiklis: Domeno valdiklis, kuris yra pagrindinis domen? pavadinim? valdiklis, valdo domen? prid?jim? bei j? ?alinim? i? mi?ko. Visame mi?ke gali b?ti tik vienas pagrindinis domen? pavadinim? valdiklis.
 • Pagrindinis infrastrukt?ros valdiklis: infrastrukt?ra atsako u? to domeno objekt? nuorod? ? kit? domen? objektus naujinim?. Bet kuriuo metu kiekviename domene gali b?ti tik vienas pagrindinio infrastrukt?ros valdiklio funkcij? atliekantis domeno valdiklis.
 • Pagrindinis RID (Relative ID) valdiklis: pagrindinis RID valdiklis apdoroja tam tikro domeno RID telkinio u?klausas, gaunamas i? vis? domen? valdikli?. Bet kuriuo metu domene gali b?ti tik vienas pagrindinio RID valdiklio funkcij? atliekantis domeno valdiklis.
 • PDC emuliatorius: PDC emuliatorius yra domeno valdiklis, darbo stotims, nari? serveriams ir domen? valdikliams, kuriuose ?diegta ankstesn? Windows versija, prane?antis, kad yra pirminis domeno valdiklis (primary domain controller ? PDC). Pavyzd?iui, jei domene yra kompiuteri?, kuriuose ne?diegta Microsoft Windows XP Professional ar Microsoft Windows 2000 kliento programin? ?ranga, arba jame yra Microsoft Windows NT atk?rimo domen? valdikli?, pagrindinis PDC emuliatorius veikia kaip Windows NT PDC. Jis taip pat yra pagrindin? domeno nar?ykl?, dirbanti su slapta?od?i? neatitikimais. Bet kuriuo metu kiekviename mi?ko domene gali b?ti tik vienas pagrindinio PDC emuliatoriaus funkcij? atliekantis domeno valdiklis.
FSMO vaidmenis galite perduoti naudodami Ntdsutil.exe komand? eilut? arba MMC prid?tin? ?rank?. Atsi?velgdami ? perduoti norim? FSMO vaidmen?, galite naudoti vien? i? ?i? MMC prid?tini? ?ranki?:
Active Directory schemos prid?tinis ?rankis
Active Directory domen? ir patikim? ?altini? prid?tinis ?rankis
Active Directory vartotoj? ir kompiuteri? ?rankis
Jei kompiuteris nebeegzistuoja, vaidmen? reikia atimti. Jei norite atimti vaidmen?, naudokite Ntdsutil.exe priemon?.

Pagrindinio schemos domeno vaidmens perdavimas

Jei norite perduoti pagrindinio schemos operacij? valdiklio vaidmen?, galite naudoti pagrindin? Active Directory schemos operacij? valdiklio prid?tin? ?rank?. Prie? naudojant ?? prid?tin? ?rank? b?tina registruoti Schmmgmt.dll fail?.

Schmmgmt.dll registravimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?ra?ykite regsvr32 schmmgmt.dll ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 3. Gav? prane?im?, kad operacija atlikta s?kmingai, spustel?kite Gerai.

Pagrindinio schemos operacij? valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite mmc ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. Meniu Failas spustel?kite Prid?ti/pa?alinti ?rank?.
 3. Spustel?kite Prid?ti.
 4. Spustel?kite katalog? tarnybos Active Directory schema, spustel?kite Prid?ti, spustel?kite U?daryti, tada spustel?kite Gerai.
 5. Konsol?s medyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory schema, tada spustel?kite Keisti domeno valdikl?.
 6. Spustel?kite Nurodyti vard?, ?ra?ykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas vaidmuo, pavadinim?, tada spustel?kite Gerai.
 7. Konsol?s medyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory schema, tada spustel?kite Pagrindinis operacij? domenas.
 8. Spustel?kite Keisti.
 9. Spustel?kite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmen?, tada spustel?kite U?daryti.

Pagrindinio domen? pavadinim? valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai, tada spustel?kite Prijungti prie domeno valdiklio.

  PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, ? kur? norite perduoti vaidmen?, turite atlikti ?? veiksm?. Jei esate prisijung? prie domeno valdiklio, kurio vaidmen? norite perduoti, ?io veiksmo atlikti nereikia.
 3. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Lauke ?vesti kito domeno valdiklio pavadinim? ?ra?ykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinim? ir spustel?kite Gerai.

   ? arba ?
  • S?ra?e Arba pasirinkti esam? domeno valdikl? spustel?kite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinim? ir spustel?kite Gerai.
 4. Konsol?s medyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai, tada spustel?kite Pagrindinis operacij? domenas.
 5. Spustel?kite Keisti.
 6. Spustel?kite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmen?, tada spustel?kite U?daryti.

Pagrindinio RID valdiklio, PDC emuliatoriaus ir pagrindinio infrastrukt?ros valdiklio vaidmen? perdavimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai, tada spustel?kite Prijungti prie domeno valdiklio.

  PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, ? kur? norite perduoti vaidmen?, turite atlikti ?? veiksm?. Jei esate prisijung? prie domeno valdiklio, kurio vaidmen? norite perduoti, ?io veiksmo atlikti nereikia.
 3. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Lauke ?vesti kito domeno valdiklio pavadinim? ?ra?ykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinim? ir spustel?kite Gerai.

   ? arba ?
  • S?ra?e Arba pasirinkti esam? domeno valdikl? spustel?kite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, pavadinim? ir spustel?kite Gerai.
 4. Konsol?s medyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai, pasirinkite Visos u?duotys, tada spustel?kite Pagrindinis operacij? domenas.
 5. Spustel?kite atitinkam? vaidmens, kur? norite perduoti, skirtuk? (RID, PDC arba Infrastrukt?ra), tada spustel?kite Keisti.
 6. Spustel?kite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmen?, tada spustel?kite U?daryti.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
255690 Kaip grafin?je vartotojo s?sajoje per?i?r?ti ir perduoti FSMO vaidmenis

Savyb?s

Straipsnio ID: 324801 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 9.4
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster kbactivedirectory kbenv KB324801

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com