Artikel-id: 324767 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Symptom

Vid försök att starta eller installera ett MS-DOS-program eller 16-bitars Windows-program på en dator med Windows XP visas något av följande felmeddelanden eller liknande:
16-bitars MS-DOS-undersystem
sökväg till programmet som ska startas eller installeras
C:\Winnt\System32\config.nt Systemfilen är inte lämplig för att köra DOS- och Microsoft Windows-program. Välj Stäng för att avsluta programmet.
16-bitars MS-DOS-undersystem
sökväg till programmet som ska startas eller installeras
config.nt Systemfilen är inte lämplig för att köra DOS- och Microsoft Windows-program. Välj Stäng för att avsluta programmet.
16-bitars MS-DOS-undersystem
sökväg till programmet som ska startas eller installeras
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Systemfilen är inte lämplig för att köra DOS- och Microsoft Windows-program. Välj Stäng för att avsluta programmet.
Även om du kan välja mellan att avsluta programmet och ignorera felmeddelandet avslutas programmet oavsett vad du väljer.

Orsak

Problemet kan uppstå om en eller flera av följande filer saknas eller är skadade:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

 1. Sätt in CD:n i CD- eller DVD-enheten.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Skriv följande kommandon vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje kommando:

  expand CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand CD-ROM-enhetens enhetsbeteckning:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Starta eller installera programmet. Om problemet är borta utför du inte återstående åtgärder. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa steg.
 6. Obs! Command.com-filen skapas eller redigeras inte i följande procedur. Därför måste den kanske expanderas från Windows XP-CD:n.

  Öppna Anteckningar.
 7. Skriv följande poster i Anteckningar:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 9. Skriv Config.nt i rutan Filnamn, och klicka sedan på Spara. Stäng Config.nt.
 10. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 11. Skriv följande poster i det nya tomma dokumentet:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 13. Skriv Autoexec.nt i rutan Filnamn, och klicka sedan på Spara. Stäng Autoexec.nt.
 14. Starta Utforskaren. Leta upp och högerklicka på Config.nt, och klicka på Kopiera.
 15. Högerklicka på mappen %SYSTEMROOT%\System32 och klicka på Klistra in.
 16. Leta upp och högerklicka på filen Autoexec.nt och klicka på Kopiera.
 17. Högerklicka på mappen %SYSTEMROOT%\System32 och klicka på Klistra in.
 18. Leta upp filen Command.com, högerklicka på den expanderade filen Command.com och klicka på Kopiera.
 19. Högerklicka på mappen %SYSTEMROOT%\System32 och klicka på Klistra in. Starta om datorn.
Om problemet återkommer kopierar du filerna Autoexec.nt och Config.nt från Repair-mappen i Windows till System-mappen så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv c:\windows\repair och klicka på OK.
 2. Högerklicka på Autoexec.nt och klicka sedan på Kopiera.
 3. Klicka på Start, Kör, skriv c:\windows\system32 och klicka på OK.
 4. Högerklicka någonstans i mappen och klicka på Klistra in.
 5. Högerklicka på den Autoexec.nt-fil som du kopierade och klicka sedan på Egenskaper.
 6. Markera Skrivskydd och klicka sedan på OK.
 7. Kopiera filen Config.nt genom att upprepa steg 1 till och med 6.
Obs! Du måste aktivera Skrivskydd-behörigheter, annars tas filerna bort efter omstart av Windows.

Metod 2

 1. Klicka på Start, Kör, skriv C:\windows\repair och klicka på OK.
 2. Högerklicka på filen Autoexec.nt och klicka sedan på Kopiera.
 3. Klicka på Start, Kör, skriv %windir%\system32 och klicka på OK.
 4. Tryck på Ctrl + V i System32-mappen, så att filen Autoexec.nt klistras in i den.

Mer Information

Om du vill veta mer om MS-DOS-baserade program i Windows klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
305521 Felmeddelande med "16-bitars MS-DOS-undersystem" visas när ett MS-DOS- eller 16-bitars Windows-program körs i Windows Server 2003 eller Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
314106 Felsökning av MS-DOS-baserade program i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 324767 - Senaste granskning: den 22 december 2006 - Revision: 4.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kberrmsg kbprb KB324767

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com