ID articol: 324767 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Simptome

Dacă încerca?i să porni?i sau să instala?i un program de tip MS-DOS sau Windows pe 16 bi?i pe un computer Windows XP, ve?i primi un mesaj de eroare asemănător cu unul de mai jos:
16-bit MS-DOS Subsystem
calea către programul de pornit sau instalat
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
calea către programul de pornit sau instalat
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
16-bit MS-DOS Subsystem
calea către programul de pornit sau instalat
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.
De?i se solicită să părăsi?i programul sau să ignora?i mesajul, orice selec?ie duce la închiderea programului.

Cauză

Această problemă poate apărea dacă unul sau mai multe dintre următoarele fi?iere lipsesc sau sunt deteriorate:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Rezoluție

Pentru a solu?iona această problemă, utiliza?i una dintre următoarele metode.

Metoda 1

 1. Introduce?i CD-ul sau DVD-ul în unitatea CD-ROM sau DVD.
 2. Face?i clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. În caseta Deschidere, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK.
 4. La promptul de comandă, tasta?i următoarele comenzi, apăsând apoi ENTER după fiecare comandă:

  expand literă unitate CD-ROM:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand literă unitate CD-ROM:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand literă unitate CD-ROM:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Porni?i sau instala?i programul. Dacă problema este rezolvată nu mai efectua?i ceilal?i pa?i. Dacă problema nu este rezolvată, trece?i la pasul următor.
 6. Notă: Fi?ierul Command.com nu este editat sau nu este creat în următorul proces. De aceea poate fi necesar ca el să fie extras din CD-ROM-ul Windows XP.

  Porni?i Notepad.
 7. În Notepad, tasta?i următoarele:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 9. În caseta Nume fi?ier, tasta?i Config.nt, apoi face?i clic pe Salvare. Închide?i fi?ierul Config.nt.
 10. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Nou.
 11. În noul document necompletat, tasta?i următoarele:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Salvare ca.
 13. În caseta Nume fi?ier, tasta?i Autoexec.nt, apoi face?i clic pe Salvare. Închide?i fi?ierul Autoexec.nt.
 14. Porni?i Windows Explorer. Găsi?i fi?ierul Config.nt, face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Config.nt, apoi face?i clic pe Copiere.
 15. Face?i clic cu butonul din dreapta pe folderul %SYSTEMROOT%\System32, apoi face?i clic pe Lipire.
 16. Găsi?i fi?ierul Autoexec.nt, face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Autoexec.nt, apoi face?i clic pe Copiere.
 17. Face?i clic cu butonul din dreapta pe folderul %SYSTEMROOT%\System32, apoi face?i clic pe Lipire.
 18. Găsi?i fi?ierul Command.com, face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Command.com extras, apoi face?i clic pe Copiere.
 19. Face?i clic cu butonul din dreapta pe folderul %SYSTEMROOT%\System32, apoi face?i clic pe Lipire. Reporni?i computerul.
Dacă problemele continuă să apară, copia?i fi?ierele Autoexec.nt ?i Config.nt din folderul Repair din Windows în folderul System. Pentru a face acest lucru, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i c:\windows\repair, apoi face?i clic pe OK.
 2. Face?i cu butonul din dreapta pe Autoexec.nt, apoi face?i clic pe pe Copiere.
 3. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i c:\windows\system32, apoi face?i clic pe OK.
 4. Face?i clic cu butonul din dreapta oriunde în acest folder, apoi face?i clic pe Lipire.
 5. Face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Autoexect.nt pe care l-a?i copiat, apoi face?i clic pe Proprietă?i.
 6. Face?i clic pentru a selecta Doar în citire, apoi face?i clic pe OK.
 7. Repeta?i pa?ii de la 1 la 6 pentru a copia fi?ierul Config.nt file.
Notă Trebuie să activa?i permisiunile Doar în citire, altfel fi?ierele vor fi eliminate după repornirea Windows.

Metoda 2

 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i C:\windows\repair, apoi face?i clic pe OK.
 2. Face?i clic cu butonul din dreapta pe fi?ierul Autoexec.nt, apoi face?i clic pe Copiere.
 3. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %windir%\system32, apoi face?i clic pe OK.
 4. În folderul System32, apăsa?i Ctrl + V pentru a lipi fi?ierul Autoexec.nt în acest folder.

Informații suplimentare

Pentru informa?ii suplimentare despre programele MS-DOS din Windows, face?i clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
305521 Mesaj de eroare „16-bit MS-DOS Subsystem” când executați un program MS-DOS sau Windows pe 16-biți în Windows Server 2003 sau Windows 2000 Server
314106 Depanarea programelor MS-DOS din Windows
Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidității cu care sunt puse la dispoziție, materialele pot avea erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără înștiințare. Consultați Termeni de utilizare pentru alte considerente.

Proprietă?i

ID articol: 324767 - Ultima examinare: 31 ianuarie 2014 - Revizie: 1.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Cuvinte cheie: 
kberrmsg kbprb KB324767

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com